26
sept
2022

Lezing Met plezier naar school (po)

maandag 26-09-202215:30
PO
n.v.t.

Noëlle Pameijer is auteur van het boek "Met plezier naar school" (2021).  

Ouderbetrokkenheid en samenwerken met ouders is een belangrijk kenmerk van succesvol passend onderwijs.

Over ouderbetrokkenheid is al veel geschreven vanuit het perspectief van de school. Dit boek is geschreven vanuit het perspectief van ouders. Hoe kunnen zij bijdragen aan het schoolsucces van hun kind? Hoe kunnen zijn meedenken, meedoen, meeleven, meehelpen en meebeslissen over het onderwijs aan hun kind?

Noëlle Pameijer vertelt in deze lezing meer over het bundelen van de krachten. Hoe ga je met elkaar in gesprek om samen het kind met plezier naar school te laten gaan?

25
okt
2022

Rekengesprekken voeren (po)

dinsdag 25-10-202215:00
PO
n.v.t.

In iedere klas zitten leerlingen die rekenen leuk vinden. In iedere klas zitten ook leerlingen die rekenen lastig vinden. De meeste leerlingen ontwikkelen zich goed en profiteren van jouw aanbod. Maar wat als leerlingen ondanks extra aandacht en ondersteuning niet voldoende vooruitgang boeken?

Dan wil je weten hoe het komt dat de leerling vastloopt, en wat je als leerkracht kunt doen om die leerling verder te helpen. Een goede analyse is van belang. Daarbij kan een diagnostisch rekengesprek veel inzicht bieden. Door goed te kijken en luisteren hoe een leerling opgaven oplost kom je veel te weten over de aanpak van de leerling, en de hulp die de leerling nodig heeft.

15
feb
2023

Die tafels kennen ze nog steeds niet (po)

woensdag 15-02-202315:00
PO
n.v.t.

"Die tafels kennen ze nog steeds niet” en breuken zijn helemaal niet moeilijk!

“Die tafels kennen ze nog steeds niet”, verzuchten veel leraren in de bovenbouw. En de collega’s in eerdere groepen hebben zich helemaal suf geoefend. Wat maakt dat (te) veel leerlingen die kennis ook weer snel kwijtraken? Terwijl die tafels juist in de bovenbouw zo belangrijk zijn als breuken en procenten aan bod komen.

Deze middag gaan we in op de hoofdlijnen van rekenen. Daaruit verklaren we hoe het komt dat leerlingen in de bovenbouw vaak veel tijd nodig hebben om complexere vermenigvuldigingen uit te rekenen. De tafels zijn eigenlijk een heel lange plussom. Hoe kunnen we kinderen inzicht geven in hoe de tafels eigenlijk in elkaar zitten, zodat ze op basis van inzicht sneller leren rekenen, en niet alleen gebruik hoeven maken van de tafels die ze uit hun hoofd kennen?

Na deze bijeenkomst heb je handvatten om het inzichtelijk rekenen van leerlingen te vergroten, en weet je waarom ‘handig rekenen’ soms lastig aan te leren is.
Na deze bijeenkomst weet je hoe je leerlingen kunt uitdagen om overal rekensommen te zien (en zo ongemerkt veel te oefenen…)
Na deze bijeenkomst kunnen alle leerlingen breukensommen leren….


Inhoud

 • De vier fasen van het ERWD protocol bij de tafels
 • ‘de leerbaarheid van hoofdrekenen’
 • Digilijn rekenen
08
mrt
2023

Verhaaltjessommen (po)

woensdag 08-03-202315:00
PO
n.v.t.

“Rekenen kan hij wel, maar op verhaaltjessommen loopt hij vast….”

Deze middag gaan we in op het belang van taal in rekenen. Het klinkt tegenstrijdig, maar leerlingen hebben taal nodig om te leren rekenen. Hoe kun je kinderen het best leren omgaan met contextopgaven, verhaaltjessommen, redactiesommen, CITO-sommen? Waarom toetsen we de rekenvaardigheid van kinderen niet door ze gewoon kale sommen te laten maken?

Na deze bijeenkomst heb je handvatten om rekentaal een plek te geven in de rekenlessen, en leerlingen succesvol om te leren gaan met contexten in het rekenen door ze er juist gebruik van te laten maken.

“Een verhaaltjessom is juist makkelijker dan een kale som!”

06
sept
2022

Handreiking voor verrijking (po)

dinsdag 06-09-202213:00
PO
n.v.t.

Over de handreiking verrijkingswijzer
Unita heeft een handreiking gemaakt met praktische suggesties om de basisondersteuning in de klas te versterken voor leerlingen die meer aan kunnen dan de basisstof. 

In de handreiking vind je geen pasklare antwoorden. Die zijn er niet! Iedere leerling is anders, iedere leerkracht is anders en iedere klas is anders. Je vindt wel een startpunt om met leerlingen in gesprek te gaan over hun manier van leren. We geven aandachtspunten die hopelijk helpen bij het aanpassen van het werk in de klas. Als leerkracht kun je hierin het verschil maken voor leerlingen door hen het gevoel te geven erbij te horen en te waarderen (relatie). Door ze op hun capaciteiten aan te spreken (competentie) en door leerlingen de ruimte geven om ook zelf keuzes te maken (autonomie). 

Het uitgangspunt van deze handreiking is het formulier van het kindgesprek ‘dit ben ik nu’ geworden. Hierin zijn de onderwijsbehoeften uit het handelingsgericht werken te herkennen die binnen ons samenwerkingsverband Unita leidend zijn. Deze kopjes zijn in de drie deelproducten zichtbaar en zo kunnen leerkrachten hopelijk ook de link leggen tussen de opbrengsten van het kindgesprek, de mogelijkheden voor afstemming én de aanbevelingen voor het leerkrachtgedrag op de verschillende onderdelen van alle facetten van het onderwijs aan (meerbegaafde) leerlingen. Belangrijk om te benoemen is dat ook meer- en hoogbegaafde leerlingen niet allemaal dezelfde onderwijsbehoeften hebben. Uiteindelijk denken we daarom dat deze handreiking voor álle leerlingen een bruikbaar instrument zou kunnen zijn: noodzakelijk voor enkelen en nuttig voor velen.  


Je krijgt een korte uitleg over de handreiking en gelegenheid tot het stellen van vragen.
Daarna neem je de handreiking mee om op jullie school met de handreiking aan de slag te gaan.

 

- dinsdag 6 september 13.00-15.00 uur
- donderdag 8 september 10.00-12.00 uur


NB: We plannen samen een terugkom-moment om ervaringen en suggesties uit te wisselen en vragen te kunnen stellen.

 

21
nov
2022

Begaafd onderwijs (po)

maandag 21-11-202215:30
PO
n.v.t.

Alle leerlingen hebben talenten, hoe kunnen we deze zichtbaar maken of stimuleren?

Tijdens deze minicursus wordt ingegaan op het verbreden van je kennis over talentontwikkeling/hoogbegaafdheid. De cursus bestaat uit online voorbereidingsopdrachten thuis en het toepassen van de opgedane kennis en bespreken van eigen casuïstiek in drie bijeenkomsten.

De volgende thema’s zullen aan bod komen:

 •   Herkennen en signaleren van (hoog)begaafde leerlingen
 •   Onderpresteren
 •   De coachende rol bij het leerproces en welbevinden
 •   Passend lesaanbod (compacten en verrijken)

01
nov
2022

Workshop Hoogbegaafd, Hooggevoelig en Strong-Willed - verdieping (po)

dinsdag 01-11-202215:30
PO
n.v.t.

Net zoals in de basis workshop ligt de nadruk op hoe je als onderwijsprofessional kunt aansluiten op de behoeftes van het hoogbegaafde, hooggevoelige kind met een sterke wil en hoe je daarin kunt handelen. 

De thema's die hierin terug zullen komen zijn:

 • hoe je als leerkracht om kunt gaan met (oplopende) spanning bij jezelf en bij het kind
 • hoe je om kunt gaan met de grote behoefte aan verrijking, prikkeling en voeding die deze kinderen nodig hebben om zich in positieve zin te kunnen ontwikkelen

 

De twee verdiepingsworkshops verschillen van elkaar.
Deze eerste heeft als thema: omgaan met de extra spanning en stress.
Spanning, wat doet het met jou (jouw innerlijk meisje), hoe kun je er meer zijn voor jezelf en naar het kind toe (en er zijn voor zijn of haar innerlijk meisje)?

 

Resultaat

 • je voelt je meer competent in het omgaan met het gedrag van deze kinderen in de klas
 • je wordt bewuster van je eigen rol daarin
 • je krijgt meer inzicht in je eigen behoeftes, handelen en de invloed daarvan op deze kinderen
 • je krijgt meer tools in handen om met deze kinderen om te gaan
16
jan
2023

Workshop Hoogbegaafd, Hooggevoelig en Strong-Willed - basis (po)

maandag 16-01-202315:30
PO
n.v.t.

Zoals je wellicht al weet, houdt hoogbegaafdheid meer in dan alleen een hoog IQ. Hoogbegaafdheid wordt ook zichtbaar in de persoonlijkheid en kwaliteiten die iemand in sterke mate bezit. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de hoogbegaafden ook hooggevoelig ofwel hoogsensitief is. Er is tevens een duidelijk verband met een sterke wil (strong-willed), wat bij hoogbegaafden vaak terugkomt is in een grote behoefte aan autonomie.

Zowel hooggevoeligheid als een sterke wil zijn eigenschappen van de persoonlijkheid. Eigenschappen bestaan uit kwaliteiten die iemand in sterke mate bezit. Dat klinkt leuk, maar in de praktijk kan het een pittige uitdaging zijn voor zowel het kind als voor de (school)omgeving.

Als school, leerkracht of IB’er wil je uiteraard graag aansluiten op de behoeftes van ieder kind. Naarmate een kind verder afwijkt van het gemiddelde, wordt dit een steeds grotere uitdaging. Dit geldt dus ook voor hoogbegaafde, hooggevoelige kinderen met een sterke wil.

Een voorwaarde om te kunnen aansluiten, is dat je herkent wat er bij het kind speelt. Hoe concreter en duidelijker jij kunt herkennen wat er speelt, hoe beter.

Resultaat:

 • je weet wat de eigenschappen hooggevoeligheid en strong-willed concreet inhouden, hoe deze verband houden met hoogbegaafdheid en wat de belangrijke uitdagingen zijn voor deze kinderen.
 • je kent de kenmerken van hooggevoeligheid / hoog sensitiviteit en van een sterke wil.
 • je herkent de meest kenmerkende uitdagingen waar deze kinderen (en hun omgeving) vaak mee te maken krijgen.
12
apr
2023

Workshop Hoogbegaafd, Hooggevoelig en Strong-Willed - verdieping (po)

woensdag 12-04-202314:30
PO
n.v.t.

Schooljaar 2022-2023

Net zoals in de basis workshop ligt de nadruk op hoe je als onderwijsprofessional kunt aansluiten op de behoeftes van het hoogbegaafde, hooggevoelige kind met een sterke wil en hoe je daarin kunt handelen. 
De thema's die hierin terug zullen komen zijn:

 • hoe je als leerkracht om kunt gaan met (oplopende) spanning bij jezelf en bij het kind
 • hoe je om kunt gaan met de grote behoefte aan verrijking, prikkeling en voeding die deze kinderen nodig hebben om zich in positieve zin te kunnen ontwikkelen

 

De twee verdiepingsworkshops verschillen van elkaar.
Deze tweede heeft als thema: omgaan met de extra behoefte aan uitdaging
Hoe ga je om met de behoefte aan extra uitdaging, prikkeling en voeding die deze kinderen nodig hebben en wat doet dat me jou als leerkracht? Wat doet dat met jouw innerlijke jongetje? Waar krijgt jouw innerlijke jongetje wel of juist geen energie van als het hierom gaat en wat betekent dit? Op welk type innerlijke jongetjes sluit jij wel of juist minder makkelijk aan?  

Resultaat

 • je voelt je meer competent in het omgaan met het gedrag van deze kinderen in de klas
 • je wordt bewuster van je eigen rol daarin
 • je krijgt meer inzicht in je eigen behoeftes, handelen en de invloed daarvan op deze kinderen
 • je krijgt meer tools in handen om met deze kinderen om te gaan
?
datum
volgt

Intervisie Plusgroepen (po)

n.v.t.

Doel van de intervisie is uitwisseling over best practice bij het vorm en inhoud geven aan plusklassen ofwel intern op school ofwel bovenschools (niveau 3 van de ondersteuningspiramide).  

Bijeenkomsten worden door één van de deelnemers voorbereid. Denk aan het bespreken van een thema/onderwerp in relatie tot plusklassen/HB. Daarnaast is er mogelijkheid voor inbreng van casuistiek. Voorzitterschap (en inbreng thema) rouleert onder de deelnemers. 

Wanneer deelgenomen wordt dan wordt een minimale aanwezigheid van 3 van de 4 keer verwacht.  

Contactpersoon: Eugenie van Dijck (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

NB: voor het schooljaar 2022-2023 kunnen nog 2 collega's (bij de groep van 6) aansluiten.

 

Professionaliseringsplatform
passend onderwijs


Voor onderwijsprofessionals
in de regio Gooi en Vecht

VO     035 526 94 81

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Qinas
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ  Bussum

Nieuwsbriefinschrijving VO

PO     035 800 10 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Unita
Noordereinde 54c
1243 JJ  ’s-Graveland

Nieuwsbriefinschrijving PO