09
mrt
2021

Minicursus Talentontwikkeling stimuleren

dinsdag 09-03-202115:00
POVO
n.v.t.

Alle leerlingen hebben talenten, hoe kunnen we deze zichtbaar maken of stimuleren?

Tijdens deze minicursus wordt ingegaan op het verbreden van je kennis over talentontwikkeling/hoogbegaafdheid. De cursus bestaat uit online voorbereidingsopdrachten thuis en het toepassen van de opgedane kennis en bespreken van eigen casuïstiek in drie bijeenkomsten.

De volgende thema’s zullen aan bod komen:

 •   Herkennen en signaleren van (hoog)begaafde leerlingen
 •   Onderpresteren
 •   De coachende rol bij het leerproces en welbevinden
 •   Passend lesaanbod (compacten en verrijken)

 

Planning: de minicursus bestaat uit een 3-tal bijeenkomsten.
Voorafgaand aan iedere bijeenkomst volg je de bijbehorende module (ong. 45 minuten) op: https://modules-talentontwikkeling.slo.nl/hoofdmenu-module-po/

 

Bijeenkomst 1 - dinsdag 9 maart 2021: Talentontwikkeling en (hoog)begaafdheid
(H)erkennen van talenten: Waarom en hoe?

Bijeenkomst 2 - dinsdag 23 maart 2021: Ruimte voor onbegrensd leren
Wat is onderpresteren? Wanneer leert een leerling?

Bijeenkomst 3 - dinsdag 13 april 2021: Verrijkend onderwijs is maatwerk
Hoe kun je aansluiten op leerkenmerken van leerlingen?

 

Resultaat:
Na het volgen van deze cursus ben je in staat (hoog)begaafde leerlingen te herkennen en signaleren om ze vervolgens pedagogisch en didactisch op ondersteuningsniveau 1 en 2 te kunnen begeleiden.

Achtergrond:
Het werkblad "Dubbel bijzonder" kan gebruikt worden om de ondersteunings- en ontwikkelingsbehoeften van o.a. 'dubbel bijzondere' leerlingen in kaart te brengen op verschillende aandachtsgebieden, waarbij gewerkt wordt vanuit een handelingsgerichte werkwijze (HGW). 

10
mrt
2021

Waarom doet ie zo (po-vo)?

woensdag 10-03-202115:30
POVO
n.v.t.

Omgaan met leerlingen met gedragsproblemen: “Waarom doet ‘ie zo?”

Deze vraag stellen schoolmedewerkers zichzelf en elkaar regelmatig. Vaak volgen dan verschillende ideeën over waarom het zo lastig is met deze leerling: “Hij trekt de rest van de klas mee”, “Zijn ouders zijn net zo”, “Ze komt er steeds mee weg” etc. Daarbij is het vaak de overtuiging dat als we beter zouden weten waarom deze leerling doet wat hij/zij doet, we er beter mee kunnen omgaan.

In deze cursus gaan deelnemers (leerkrachten, docenten, intern begeleiders, zorg-coördinatoren) aan de hand van eigen casuïstiek op zoek naar het antwoord op de vraag waarom leerlingen doen wat ze doen…. en daarbij ook waarom wij zelf doen wat we doen.

De minicursus die in het najaar van 2020 is gegeven, is beoordeeld met een 8,4!
Enkele reacties:
- De leerling in kaart brengen aan de hand van school, thuis en leerling.
- Er waren veel overeenkomsten met het handelingsgericht werken van Noëlle Pameijer. Maar herhaling is niet verkeerd.

 

?
datum
volgt

Workshop Rekentoetsen bakken anno 2020 (po)

Nog te bevestigen
PO
n.v.t.

Het leven van een toetsenbakker Rekenen-Wiskunde in 2020 is complex. Het rekenen verandert, het onderwijs verandert, politiek verandert en niet onbelangrijk de visie op toetsing verandert. Er zijn verschillende meningen over hoe rekenen het beste aangeleerd kan worden en dit is weer terug te zien in verschillende methodes.

Cito is op het moment volop bezig om een LVS 4.0 voor Rekenen-Wiskunde te ontwikkelen. De toetsen moeten aansluiten bij het veld. Dit is een proces van continu afwegen en onderbouwde keuzes maken door veel met leerkrachten en leerlingen te praten.

Tijdens deze workshop nemen we je mee in de toetsenbakkerij. We bespreken de uitdagingen van de afgelopen periode.

 • Het lastigste punt in het rekenen zijn de context versus de kale sommen. Hoe gaan we daar nu het beste mee om?
 • Een ander moeilijk punt dat hiermee samenhangt is het gebruik van taal in de toets.
 • We willen minder lange toetsen maken, want de toetslast moet lager. Dit heeft dan wel weer consequenties voor de samenstelling van de toets. Minder opgaven betekent ook minder analysemogelijkheden.
 • We horen vaak dat leerkrachten na de toetsen niet tot handelen komen. We hebben hier alvast wat materiaal voor ontwikkeld en uitgeprobeerd. Dit willen we laten zien en er met jullie over discussiëren.

 

We laten jullie een sneak preview zien van het materiaal dat ontwikkeld is voor groep 3. En we vertellen jullie hoe leerkrachten en leerlingen het ervaren hebben. En wat wij hiervan geleerd hebben.

Jullie stellen in deze bijeenkomst zelf een toets samen. Dit doen we omdat we willen weten welke ingrediënten voor jullie belangrijk zijn en welke we weg kunnen laten. En zijn jullie het eens met elkaar? Vast niet! En hoe gaan we om met die verschillen?

21
apr
2021

Boost je Plusklas

woensdag 21-04-202115:30
PO
Locatie volgt
n.v.t.

Leerlingen die naar een plusklas gaan, bloeien vaak op. Ze ervaren plezier in leren en genieten er zichtbaar van om cognitief uitgedaagd te worden. Uit onderzoek van onder meer het National Talent Centre of the Netherlands (oktober 2020) komt tevens naar voren dat leerlingen die naar een plusklas gaan, vaker slagen ze zonder vertraging voor het vwo. Van leerlingen die geen plusklas hadden, blijven er meer zitten of ze zakken terug naar de havo. Kortom, de plusklas speelt een belangrijke rol! 

Tijdens de training Boost je plusklas (4 middagen van 2 uur) ontvang je antwoord op veel vragen. Wil jij jouw plusklas naar een nog hoger plan tillen? Geef je plusklas dan een boost door het volgen van deze training!

09
mrt
2021

Verdiepingscursus Geef me de 5 (po-vo)

dinsdag 09-03-202119:00
POVO
n.v.t.

In de ‘Geef me de 5 Verdiepingscursus’ gaan we dieper in op de Geef me de 5-methodiek en Auti-communicatie en leer je hoe je nog meer structuur en duidelijkheid kunt bieden.

Strijd en conflicten worden verleden tijd. Rust, nieuwe vaardigheden aanleren en meer grip op de wereld komen daarvoor in de plaats. Met deze cursus vorm jij de brug naar ontwikkeling van persoonsafhankelijk, naar structuurafhankelijk naar zelfstandig.

Door de mix van theorievideo’s en oefeningen heb je na elke avond praktische tips die je direct kunt toepassen in de klas en de onderwijsomgeving.

Tijdens deze cursus is er veel ruimte voor interactie en persoonlijke vragen. Na iedere cursusavond krijg je de opdracht om een onderwijssituatie te filmen. De vervolgavonden starten we met deze video’s en praktijkvoorbeelden. Zo leer je van elkaar, krijg je tips op maat en wordt de theorie gekoppeld aan jouw eigen praktijk. Je merkt gelijk verschil.

?
datum
volgt

Informatiebijeenkomst adviesgesprekken groep 8

Nog te bevestigen
POVO
n.v.t.

Planning: februari - maart 2021

Leerkrachten van een basisschool hebben een belangrijke rol in het informeren en adviseren bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs heeft (net als het po) de wettelijke taak een passende onderwijsplek voor de leerling te vinden. Een goed advies aan ouders en een goede overdracht naar de nieuwe school is van groot belang. 

Hoe kun je ouders van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte adviseren over de overstap naar het voortgezet onderwijs? De volgende vragen komen tijdens deze bijeenkomst aan bod:

 • Wat is de route voor ouders
 • Waar moet de ouder op letten bij het vo
 • Wat is een SOP en wat betekent dit in de praktijk bij de vo-school van keuze
 • Zijn er verschillen in de werkwijze van de samenwerkingsverbanden Unita (po) en Qinas (vo)
 • Ouders zijn verplicht te melden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft
 • Hoe kun je als vo-school de mogelijkheden binnen je passend onderwijs aanbod gebruiken?
 • Discussie om informatie te delen tussen po en vo
17
sept
2020

Workshop Autisme Belevings Circuit (po-vo)

donderdag 17-09-202015:30
POVO
n.v.t.

Het AutismeBelevingsCircuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en niet kan, voel nu zelf waar anderen enkel over schrijven.

Door tijdens de workshop 10 praktische opdrachten uit te voeren beleef je zelf autisme. De korte opdrachten maken het mogelijk om te ervaren wat een intense prikkeling van de zintuigen met je doet en hoe je reageert als de omgeving niet aansluit bij jouw manier van denken. De workshop geeft je inzicht in een leven met ASS en geeft tips om meer autismevriendelijk te zijn. Deze eenvoudige aanpassingen maken vaak een groot verschil voor mensen met en zonder autisme.

?
datum
volgt

Workshop OPP (po)

Nog te bevestigen
PO
Locatie volgt
n.v.t.

Help, ik moet een OPP opstellen! Hoe stel ik een OPP op dat werkt en waardoor mijn werk makkelijker wordt?
Hoe krijg ik ouders mee in het handelingsgerichte deel?

Wettelijk gezien moet voor alle leerlingen die naast basisondersteuning ook extra ondersteuning krijgen, een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) worden opgesteld. Dit geldt ook voor leerlingen die een eigen leerlijn volgen.

In de workshop OPP worden verschillende onderwerpen belicht:

 • Wat staat er in een OPP en wat staat er niet in een OPP?
 • Hoe formuleer ik haalbare onderwijsdoelen?
 • Welk (uitstroom)niveau streven we na?
 • Waar is intensieve begeleiding nodig en waar volstaat de basisbegeleiding?
 • Welke instrumenten zijn er beschikbaar (doelenoverzicht – OPP trap)?
 • Wat staat er in het handelingsdeel?
 • Waarom en hoe ouders betrekken?

 

Meer info over een OPP:

?
datum
volgt

Hoogbegaafdheid in de praktijk (vo)

Nog te bevestigen
VO
n.v.t.

Deze cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten met de volgende opzet: 

 1. Visie en probleemdefinitie hoogbegaafdheid (HB in het onderwijs: onderpresteren, prestatie motivatie en strategieën)
 2. Ontwikkeling van (school) identiteit (dialogical self theory, rol van ouders, triggers/veiligheid/scaffolding)
 3. Passende interventies voor begeleiding in en buiten de klas (coaching HB-leerlingen)
 4. Didactische aanpassingen (verdiepen/verbreden, eisen stellen/kansen bieden)

Na deze bijeenkomsten hebben deelnemers kennis vergaard over HB in het algemeen en gerichte didactische toepassingen in het bijzonder. 

De cursus wordt verzorgd door Bart Smoors, coördinator TalentHZM en adviseur HB bij Qinas. 

 

?
datum
volgt

Workshop OPP (po) voor het jonge kind

Nog te bevestigen
PO
Locatie volgt
n.v.t.

Help, ik moet een OPP opstellen! Hoe stel ik een OPP op dat werkt en waardoor mijn werk makkelijker wordt?
Hoe krijg ik ouders mee in het handelingsgerichte deel?

Deze workshop wordt onder voorbehoud (en bij voldoende belangstelling) gegeven.

Professionaliseringsplatform
passend onderwijs

VO     035 526 94 81

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Qinas
Burgemeester De Bordesstraat 80
1404 GZ  Bussum

Nieuwsbriefinschrijving VO

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

PO     035 800 10 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Unita
Laapersboog 9
1213 VC Hilversum

Nieuwsbriefinschrijving PO

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen