05
apr
2023

Terugkombijeenkomst Werken met de handreiking Verrijkingswijzer (po)

woensdag 05-04-202315:30
PO
n.v.t.

Deze bijeenkomst is bedoeld als intervisie moment voor deelnemers die de training Werken met de Handreiking Verrijkingswijzer hebben gevolgd.  
We delen ervaringen en natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

12
apr
2023

Workshop Hoogbegaafd, Hooggevoelig en Strong-Willed - verdieping (po)

woensdag 12-04-202314:30
PO
n.v.t.

Verdiepingsworkshop Hoogbegaafd, Hooggevoelig en Strong-Willed - thema 2 - omgaan met de extra behoefte aan uitdaging

Net zoals in de basis workshop ligt de nadruk op hoe je als onderwijsprofessional kunt aansluiten op de behoeftes van het hoogbegaafde, hooggevoelige kind met een sterke wil en hoe je daarin kunt handelen. 
De thema's die hierin terug zullen komen zijn:

 • hoe je als leerkracht om kunt gaan met (oplopende) spanning bij jezelf en bij het kind
 • hoe je om kunt gaan met de grote behoefte aan verrijking, prikkeling en voeding die deze kinderen nodig hebben om zich in positieve zin te kunnen ontwikkelen

 

De twee verdiepingsworkshops verschillen van elkaar.
Deze tweede heeft als thema: omgaan met de extra behoefte aan uitdaging
Hoe ga je om met de behoefte aan extra uitdaging, prikkeling en voeding die deze kinderen nodig hebben en wat doet dat me jou als leerkracht? Wat doet dat met jouw innerlijke jongetje? Waar krijgt jouw innerlijke jongetje wel of juist geen energie van als het hierom gaat en wat betekent dit? Op welk type innerlijke jongetjes sluit jij wel of juist minder makkelijk aan?  

Resultaat

 • je voelt je meer competent in het omgaan met het gedrag van deze kinderen in de klas
 • je wordt bewuster van je eigen rol daarin
 • je krijgt meer inzicht in je eigen behoeftes, handelen en de invloed daarvan op deze kinderen
 • je krijgt meer tools in handen om met deze kinderen om te gaan
15
mei
2023

Workshop Dubbel Bijzonder kind (po)

maandag 15-05-202315:30
PO
n.v.t.

Is dit begaafdheid? Is het autisme? Is het ADHD? Wat ís er toch aan de hand?

Soms heb je in het onderwijs te maken met een kind met een combinatie van eigenschappen waar je je geen raad mee weet. Ze haalt torenhoge Cito-scores, maar als je spontaan een extra gymles gaat doen verdwijnt ze onder de tafel. Of hij zegt slimme dingen en wil alles weten over het heelal, maar kan de juiste bladzijde in zijn rekenboek niet vinden. Vriendjes maken…? Dat lúkt gewoon niet. Zij probeert het wel, maar ze zegt de verkeerde dingen. En hij is zó verongelijkt als zijn spel niet gespeeld wordt, dat de anderen hem niet eens meer vragen -en hij wil maar niet meepraten over voetbal.

Herken je dit? Misschien voel je je machteloos en misschien ben je dat gedoe en zoeken naar oplossingen voor het kind wel een beetje zat. Altijd maar “beter weten”, niet meedoen met instructies en extra werk weigeren… Wat móét je ermee?

Mogelijk heb je te maken met een dubbel bijzonder kind. En dan is inderdaad een andere aanpak nodig.

Wat moet je weten over deze kinderen en hoe kun je ook hen goed onderwijs bieden? Met deze workshop hopen we je daar handvatten voor te geven.

31
mei
2023

Workshop Hoogbegaafd, Hooggevoelig en Strong-Willed - verdieping (po)

woensdag 31-05-202315:30
PO
n.v.t.

Verdiepingsworkshop Hoogbegaafd, Hooggevoelig en Strong-Willed - thema 1 - omgaan met de extra spanning en stress

Net zoals in de basis workshop ligt de nadruk op hoe je als onderwijsprofessional kunt aansluiten op de behoeftes van het hoogbegaafde, hooggevoelige kind met een sterke wil en hoe je daarin kunt handelen. 

De thema's die hierin terug zullen komen zijn:

 • hoe je als leerkracht om kunt gaan met (oplopende) spanning bij jezelf en bij het kind
 • hoe je om kunt gaan met de grote behoefte aan verrijking, prikkeling en voeding die deze kinderen nodig hebben om zich in positieve zin te kunnen ontwikkelen

 

De twee verdiepingsworkshops verschillen van elkaar.
Deze eerste heeft als thema: omgaan met de extra spanning en stress.
Spanning, wat doet het met jou (jouw innerlijk meisje), hoe kun je er meer zijn voor jezelf en naar het kind toe (en er zijn voor zijn of haar innerlijk meisje)?

 

Resultaat

 • je voelt je meer competent in het omgaan met het gedrag van deze kinderen in de klas
 • je wordt bewuster van je eigen rol daarin
 • je krijgt meer inzicht in je eigen behoeftes, handelen en de invloed daarvan op deze kinderen
 • je krijgt meer tools in handen om met deze kinderen om te gaan
?
datum
volgt

Intervisie Plusgroepen (po)

n.v.t.

Doel van de intervisie is uitwisseling over best practice bij het vorm en inhoud geven aan plusklassen ofwel intern op school ofwel bovenschools (niveau 3 van de ondersteuningspiramide).  

Bijeenkomsten worden door één van de deelnemers voorbereid. Denk aan het bespreken van een thema/onderwerp in relatie tot plusklassen/HB. Daarnaast is er mogelijkheid voor inbreng van casuistiek. Voorzitterschap (en inbreng thema) rouleert onder de deelnemers. 

Wanneer deelgenomen wordt dan wordt een minimale aanwezigheid van 3 van de 4 keer verwacht.  

Contactpersoon: Eugenie van Dijck (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

NB: voor het schooljaar 2022-2023 kunnen nog 2 collega's (bij de groep van 6) aansluiten.

?
datum
volgt

Verbindend vakmanschap – in het onderwijs

Nog te bevestigen
VO
n.v.t.

Als docent moet je niet alleen een vak onderwijzen en zorg dragen voor een positief leerklimaat, er wordt ook verwacht dat je in staat bent tot het voeren van het ‘moeilijke gesprek’. Maar hoe doe je dat in deze dynamische wereld met zoveel uiteenlopende meningen, visies en belangen? 

Hoe zorg je voor een open en inclusief karakter van de schoolomgeving, met ruimte voor diversiteit om leerlingen de juiste handvatten mee te kunnen geven voor de pluriforme samenleving waarin wij leven?

In 1 dag (4 blokken) krijg je kennis aangereikt en leer je vanuit vertrouwen en oprechte nieuwsgierigheid inclusief te communiceren, ontstaat bewustwording en een ruimer en effectief handelingsperspectief.

?
datum
volgt

Workshop: Een motiverend gesprek, hoe doe ik dit?

Nog te bevestigen
VO
Locatie volgt
n.v.t.

Je kent ’t vast wel: het gevoel dat je advies niet of nauwelijks aan komt bij een leerling of ouder. En toch wil je graag je boodschap overbrengen. Iemand overtuigen of aandringen om te veranderen, werkt vaak niet. Hoe krijg je als docent een leerling/ouder dan toch zover om gedrag te veranderen? Dit vraagt om een meer ‘motiverende’, dan ‘adviserende’ houding.

Tijdens de workshop ‘Motiverend coachen in de praktijk’ leer je een aantal basisprincipes van motiverende gespreksvoering en oefen je met eigen praktijksituaties. Door te experimenteren met een trainingsacteur krijgen we samen inzicht in ‘wat werkt’ en ‘waar kansen liggen’. Je hoeft je niet voor te bereiden voor deze workshop, hooguit na te denken over wat jij lastig gedrag vindt. Alle gedrag kan besteld worden bij de acteur! We werken met wat er in het moment ontstaat.

Deze training is bij uitstek geschikt als InCompany training!

Uitspraken van deelnemers:
- erg interessant en heel waardevol
- hele fijne training waar je meteen mee aan de slag kunt
- aanrader
- goed om bewust te zijn van wat je zegt en doet

?
datum
volgt

Oplossingsgericht: Hoe dan? (po)

n.v.t.

Oplossingsgericht: hoe dan? 

Je hebt de term mogelijk al vaak gehoord en het klinkt prachtig: denken in oplossingen en gebruik maken van sterke kanten. Wie wil dat nou niet...Maar in de dagelijkse praktijk (en vooral in moeilijke situaties met een leerling, ouders of collega) is het helemaal niet zo makkelijk om dat toe te passen. En is het risico dat het al snel een (te) gemakkelijk advies wordt: ‘denk nou eens oplossingsgericht’ of 'benut wat meer de talenten'. 

In deze cursus willen we je enerzijds (meer) leren over wat oplossingsgericht werken en positieve psychologie inhouden. Zodat het geen lege kreten meer zijn, maar het echt betekenis voor je krijgt. En we willen aan de slag met de toepassing in de dagelijkse praktijk op school en in de klas. 

Het kan namelijk echt: werken aan een oplossing zonder dat je eerst alles over het probleem, de oorzaak of reden moet weten. 

Water the flower, not the weeds 

Lijkt het je leuk om aan deze training deel te nemen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij voldoende belangstelling worden de 3 bijeenkomsten in overleg gepland.

?
datum
volgt

Teamtraining - Signalering kindermishandeling en huiselijk geweld (po-vo)

Nog te bevestigen
POVO
n.v.t.

Het doel van deze training is om huiselijk geweld/ kindermishandeling in een vroeg stadium te signaleren, oftewel stap 1 van de Meldcode: ‘Signalen in kaart brengen’.

Je moet dan wel mogen, willen en kunnen signaleren. Dit vergt deskundigheid en moed, maar ook inzicht hebben in eigen referentiekaders. Wat zijn de eigen normen en waarden van de professional? Wat zijn objectieve en subjectieve waarnemingen en hoe registreer je zo objectief mogelijk de signalen? Door hier bewust van te worden wordt deskundig handelen bevorderd.

En meer:

Om de interne samenwerking te bevorderen adviseren wij om de training als team (In-Company) te volgen.
Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.

De teamtraining Gespreksvoering bij kindermishandeling en huiselijk geweld sluit naadloos aan op deze training ‘Signalering kindermishandeling en huiselijk geweld’.  In stap 3 van de Meldcode ga je als professional in gesprek met de ouders/verzorgers om de signalen/zorgen te bespreken.

 

?
datum
volgt

Teamtraining - Gespreksvoering bij kindermishandeling en huiselijk geweld (po-vo)

Nog te bevestigen
POVO
Locatie volgt
n.v.t.

Deze training sluit naadloos aan op de training ‘Signalering kindermishandeling en huiselijk geweld’. De zorgen/signalen zijn de basis van het gesprek met de ouders/verzorgers.

In deze training ligt de nadruk op de gespreksvaardigheden m.b.t. het bespreken van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling met ouders/verzorgers. De rol van de leerkracht/docent en ib'er/zorgcoördinator komen tijdens deze training aan bod, zodat het duidelijk is wat de grenzen zijn binnen ieders verantwoordelijkheid.

Deze gesprekken vragen deskundigheid op het gebied van het behouden van een vertrouwensrelatie, hoe laat je je niet van je doel afbrengen en hoe sluit je aan bij de ouder of kind/jongere.

Aan de hand van (eigen ingebrachte) casus wordt er geoefend d.m.v. rollenspelen.

Om de interne samenwerking te bevorderen adviseren wij om de training als team te volgen.

Planning:

1 dagdeel van 3 1/2 uur

 

Resultaat:

 • Kennis van essentiële gespreksvaardigheden m.b.t. het bespreken van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Het behouden van de vertrouwensband
 • Persoonlijke leervragen komen aan bod (casuïstiek)
 • Er is helderheid over de verantwoordelijkheden van leerkracht/docent vs ib'er/zorgcoördinator m.b.t. het bespreken van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

 

En meer:

Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.

 

Professionaliseringsplatform
passend onderwijs


Voor onderwijsprofessionals
in de regio Gooi en Vecht

VO     035 526 94 81

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Qinas
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ  Bussum

Nieuwsbriefinschrijving VO

PO     035 800 10 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Unita
Noordereinde 54c
1243 JJ  ’s-Graveland

Nieuwsbriefinschrijving PO