Evenementen

20
jun
2024

Workshop Bewegend leren (po)

donderdag 20-06-2024 15:30 - vrijdag 21-06-2024
Workshop Bewegend leren (po)

Een leerzame en actieve workshop waarin je meer leert en zelf ervaring opdoet over bewegend leren.

Bewegend leren gaat niet om de gymlessen of het buiten spelen, maar om het leren tijdens of juist door te bewegen. Met bewegend leren gaan lichamelijke activiteiten en leertaken als de taal-, reken- en spellingslessen samen.

Bewegend leren kan leiden tot betere leerresultaten. Onderzoek heeft geleerd met name op het gebied van spelling en rekenen. Door de herhaling van beweging bij bepaalde leerstof ben je actief met de lesstof bezig, waardoor deze beter blijft hangen. In het artikel bewegend leren rekenen kun je meer lezen.

Nog te bevestigen

Workshop Met plezier naar school (po)

Nog te bevestigen
Workshop Met plezier naar school (po)

Noëlle Pameijer is auteur van het boek "Met plezier naar school" (2021).  

Ouderbetrokkenheid en samenwerken met ouders is een belangrijk kenmerk van succesvol passend onderwijs.

Over ouderbetrokkenheid is al veel geschreven vanuit het perspectief van de school. Dit boek is geschreven vanuit het perspectief van ouders. Hoe kunnen zij bijdragen aan het schoolsucces van hun kind? Hoe kunnen zijn meedenken, meedoen, meeleven, meehelpen en meebeslissen over het onderwijs aan hun kind?

Noëlle Pameijer vertelt in deze workshop meer over het bundelen van de krachten. Hoe ga je met elkaar in gesprek om samen het kind met plezier naar school te laten gaan?

Nog te bevestigen

Ondersteuning bij een ouderavond over positieve samenwerking school-ouders

Nog te bevestigen

Ondersteuning bij een ouderavond over positieve samenwerking school-ouders

“Met plezier naar school”, ook wel HGW (HandelingsGerichtWerken) voor ouders genoemd, gaat over de onmisbare rol van ouders in het schoolsucces van kinderen. Om passend onderwijs te kunnen bieden, hebben we ouders hard nodig, scholen kunnen dat niet alleen.

Scholen doen alles wat ze kunnen om alle kinderen goed onderwijs te bieden. Hoe kunnen ouders het onderwijs aan hun kind ondersteunen? Denk bijvoorbeeld aan op tijd en uitgerust op school komen, thuis positief over school praten en oefenen wat er geleerd is, meedenken bij de aanpak die hun kind nodig heeft zonder op de stoel van de leerkracht te zitten, waardering voor de leerkracht uitspreken en naar hun kind toe achter de leerkracht staan.
Het bespreken van deze thema’s is niet altijd makkelijk. Het vergt een en ander van ouders, maar ook van de school: duidelijk zijn over de wederzijdse verwachtingen, wat kunnen we van elkaar verwachten? Hoe werken we positief samen? We zijn gelijkwaardig, maar hebben verschillende rollen, wie beslist waarover? Welke complimenten (tops) hebben school en ouders voor elkaar? En welke suggesties (tips) hebben zij. En wat als ...?
De gratis folders en checklists van ‘Met plezier naar school’ kunnen hierbij worden benut. 

In de ouderavond, die samen met het team wordt voorbereid en gegeven en waarbij de ‘trainer van Unita’ als gespreksleider kan optreden, komen bovenstaande thema’s in een constructieve sfeer aan bod, met een blik op de toekomst (komende periode in schooljaar of komend schooljaar). De uitvoering is op maat, passend bij de school, het team en de ouders. Een belangrijk doel is verbinden.

Een combinatie van de cursus “Constructief communiceren met ouders, ook als het moeilijk is” en deze ouderavond is een aanrader!

Nog te bevestigen

Constructief communiceren met ouders, ook als het moeilijk is (po)

“Deze ouders gaan steeds op onze stoel zitten”; “Waarom komen deze ouders niet op gesprek?” of juist “Wat fijn dat we zo goed met deze ouders hebben samengewerkt”; “Het is gelukt, we zitten weer op één lijn”.

Dit zijn voorbeelden van opmerkingen uit de scholen die we vaak horen. Constructieve communicatie met ouders is belangrijk voor het welzijn en het leren van leerlingen én voor het werkplezier van leerkrachten. Positieve samenwerking tussen school en ouders is het fundament van de driehoek. Als het niet goed gaat met een leerling op school, dan zijn ouders kwetsbaar en kunnen emoties de overhand krijgen. Blijven samenwerken is dan noodzaak, maar hoe doe je dat? Hoe bereid je een moeilijk gesprek voor? Wat zeg en wat vraag je en waarom? En wat doe je als een ouder ...?

Investering

2 bijeenkomsten van 3 uur (+ korte voorbereiding per bijeenkomst)

Na afloop van deze cursus kun je

  • Gesprekken met ouders voorbereiden, voeren en evalueren
  • Leerlingen betrekken bij deze gesprekken
  • Visualisaties benutten in de samenwerking

 

Een combinatie met de "Ondersteuning bij een ouderavond over positieve samenwerking school-ouders" is een aanrader! 

25
sep
2024

Lezing "Scholen op scherp"

woensdag 25-09-2024 16:00
Lezing "Scholen op scherp"

Om te vieren dat Unita inmiddels 5 jaar trainingen aanbiedt, en Qinas ook voor het voortgezet onderwijs, organiseren we op woensdag 25 september een bijeenkomst voor de onderwijsprofessional uit het VO, maar ook leerkrachten groep 7 en 8 en ib-ers bovenbouw zijn welkom.

We hopen op een grote groep collega's uit het VO, bij deze lezing en ook bij onze trainingen volgend jaar. Meld je aan, na de zomervakantie maken we op deze website de indeling po-vo zodat alle trainingen voor VO nog beter te vinden zijn.

Tijdens deze bijeenkomst zal Kees van Overveld, gedragsdeskundige met ruime ervaring in het onderwijs, een lezing geven over de toenemende agressie tussen jongeren in de zorgelijk jonge leeftijd van 10-14 jaar, de invloed van de online wereld hierop en het bezit, het dragen en het gebruik van messen.  

Kees van Overveld biedt in deze lezing over zijn nieuwe boek “scholen op scherp” essentiële informatie voor docenten/leraren - eigenlijk voor iedere onderwijsprofessional.

Kees combineert kennis uit criminologie, pedagogiek en psychologie. Zijn boek behandelt pubergedrag, probleemgedrag, antisociaal en delinquent gedrag, het aantal betrokken kinderen en jongeren, wapens op school (vooral messen en vuurwapens), de invloed van drillrap, de online wereld en lessen die we kunnen trekken uit school shootings in de VS. Ten slotte worden haalbare oplossingen vanuit het onderwijs gepresenteerd.

Na afloop praten we onder het genot van een drankje graag met je na.

 

 

03
jun
2024

Van (on)macht naar kracht! - introductie

maandag 03-06-2024 15:30

Introductie Geweldloos Verzet  & Verbindend Gezag”

“Ik voel dat ik geen grip heb op deze klas”, “Ik moet voortdurend alert zijn en nog steeds ontstaan er onderling veel conflicten”, “Ik ben alleen maar aan het corrigeren”, “Ik heb alles geprobeerd, maar niets lijkt te werken”. Dit zijn waarschijnlijk herkenbare uitspraken van onderwijs- en zorgprofessionals die zoeken naar hoe zij invulling kunnen geven aan hun gezag in hun rol en functie.

Het antwoord kun je vinden binnen Verbindend Gezag-Geweldloos Verzet. VGGV is gebaseerd op de principes van Gandhi. Prof. Haim Omer heeft deze vorm van gezag doorontwikkeld voor gezinnen met jongeren met ernstige gedragsproblemen. Deze inzichten zijn ook binnen het onderwijs goed bruikbaar. Het belangrijkste doel is om niet langer te handelen vanuit (on)macht, maar vanuit kracht. Het besef dat je alleen controle hebt over je eigen gedrag en oog hebben voor jouw eigen rol, draagt daaraan bij. Vriendelijkheid èn vastberadenheid helpen om op een geweldloze manier verzet te bieden tegen ongewenst gedrag. Een ander belangrijk aspect is het gebruik maken van de steun en support om jou heen, dus van de ouders, jouw collega’s en de directie. Samen sta je sterker.

In deze workshop word je meegenomen in dit gedachtengoed van Verbindend Gezag-Geweldloos Verzet. De workshop is (inter)actief en gericht op eigen ervaringen, waarbij we samen gaan uitzoeken hoe het gedachtengoed GVVG je daarbij verder kan helpen.

23
sep
2024

Van (on)macht naar kracht! - vervolg

maandag 23-09-2024 15:30

Schooljaar 2024-2025

Vervolg "Geweldloos Verzet & Verbindend Gezag”

In deze vervolg workshop wordt nader ingegaan op de pijlers en de uitgangspunten van Verbindend Gezag en op welke manier deze in te zetten zijn in de werksituatie van de deelnemers. We besteden o.m. aandacht aan de-escalerend handelen en aan manieren om -in de gezamenlijkheid van je team en met het netwerk rondom een leerling- een standpunt in te nemen ter bevordering van de ontwikkeling en het welzijn van alle betrokkenen.

Nog te bevestigen

Verbindend vakmanschap – in het onderwijs (vo)

Nog te bevestigen

Als docent moet je niet alleen een vak onderwijzen en zorg dragen voor een positief leerklimaat, er wordt ook verwacht dat je in staat bent tot het voeren van het ‘moeilijke gesprek’. Maar hoe doe je dat in deze dynamische wereld met zoveel uiteenlopende meningen, visies en belangen? 

Hoe zorg je voor een open en inclusief karakter van de schoolomgeving, met ruimte voor diversiteit om leerlingen de juiste handvatten mee te kunnen geven voor de pluriforme samenleving waarin wij leven?

In 1 dag (4 blokken) krijg je kennis aangereikt en leer je vanuit vertrouwen en oprechte nieuwsgierigheid inclusief te communiceren, ontstaat bewustwording en een ruimer en effectief handelingsperspectief.

26
sep
2024

Handreiking voor verrijken

donderdag 26-09-2024 15:30

Unita heeft een handreiking gemaakt met praktische suggesties om de basisondersteuning in de klas te versterken voor leerlingen die meer aan kunnen dan de basisstof. 

In de handreiking vind je geen pasklare antwoorden. Die zijn er niet! Iedere leerling is anders, iedere leerkracht is anders en iedere klas is anders. Je vindt wel een startpunt om met leerlingen in gesprek te gaan over hun manier van leren. We geven aandachtspunten die hopelijk helpen bij het aanpassen van het werk in de klas.

Je krijgt een korte uitleg over de handreiking en gelegenheid tot het stellen van vragen.
Daarna neem je de handreiking mee om op jullie school met de handreiking aan de slag te gaan.

14
okt
2024

Handreiking voor verrijken

maandag 14-10-2024 15:30

Unita heeft een handreiking gemaakt met praktische suggesties om de basisondersteuning in de klas te versterken voor leerlingen die meer aan kunnen dan de basisstof. 

In de handreiking vind je geen pasklare antwoorden. Die zijn er niet! Iedere leerling is anders, iedere leerkracht is anders en iedere klas is anders. Je vindt wel een startpunt om met leerlingen in gesprek te gaan over hun manier van leren. We geven aandachtspunten die hopelijk helpen bij het aanpassen van het werk in de klas.

Je krijgt een korte uitleg over de handreiking en gelegenheid tot het stellen van vragen.
Daarna neem je de handreiking mee om op jullie school met de handreiking aan de slag te gaan.

 

Professionaliseringsplatform
passend onderwijs


Voor onderwijsprofessionals
in de regio Gooi en Vecht

VO     035 526 94 81

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Qinas
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ  Bussum

Nieuwsbriefinschrijving VO

PO     035 800 10 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Unita
Noordereinde 54F
1243 JJ  ’s-Graveland

Nieuwsbriefinschrijving PO