Evenementen

07
feb
2024

Workshop OPP voor het jonge kind (po)

woensdag 07-02-202415:30
PO

Wat is belangrijk bij het opstellen van een kleuter-OPP? Hoe volgen we kleuters al binnen school? Wat kunnen we nog meer doen voor een goede doorgaande lijn binnen de school? Hoe zorg ik voor een doelgerichte en planmatige aanpak richting groep 3? Hoe maak ik het inzichtelijk voor ouders en hoe werk ik met hen samen?

Ter voorbereiding willen we dit graag van de deelnemers weten/vragen:

 

22
jan
2024

Workshop Hoogbegaafd, Hooggevoelig en Strong-Willed - verdieping 2 (po)

maandag 22-01-202415:30
PO

Verdiepingsworkshop Hoogbegaafd, Hooggevoelig en Strong-Willed - thema 2 - omgaan met de extra behoefte aan uitdaging

Net zoals in de basis workshop ligt de nadruk op hoe je als onderwijsprofessional kunt aansluiten op de behoeftes van het hoogbegaafde, hooggevoelige kind met een sterke wil en hoe je daarin kunt handelen. 

Inhoud

 • hoe je als leerkracht om kunt gaan met (oplopende) spanning bij jezelf en bij het kind
 • hoe je om kunt gaan met de grote behoefte aan verrijking, prikkeling en voeding die deze kinderen nodig hebben om zich in positieve zin te kunnen ontwikkelen

 

De twee verdiepingsworkshops verschillen van elkaar. Een verdiepingsworkshop kan gevolgd worden na de basisworkshop.

Deze tweede heeft als thema: omgaan met de extra behoefte aan uitdaging
Hoe ga je om met de behoefte aan extra uitdaging, prikkeling en voeding die deze kinderen nodig hebben en wat doet dat me jou als leerkracht? Wat doet dat met jouw innerlijke jongetje? Waar krijgt jouw innerlijke jongetje wel of juist geen energie van als het hierom gaat en wat betekent dit? Op welk type innerlijke jongetjes sluit jij wel of juist minder makkelijk aan?  

?
datum
volgt

Verbindend vakmanschap – in het onderwijs (vo)

Nog te bevestigen
VO

Als docent moet je niet alleen een vak onderwijzen en zorg dragen voor een positief leerklimaat, er wordt ook verwacht dat je in staat bent tot het voeren van het ‘moeilijke gesprek’. Maar hoe doe je dat in deze dynamische wereld met zoveel uiteenlopende meningen, visies en belangen? 

Hoe zorg je voor een open en inclusief karakter van de schoolomgeving, met ruimte voor diversiteit om leerlingen de juiste handvatten mee te kunnen geven voor de pluriforme samenleving waarin wij leven?

In 1 dag (4 blokken) krijg je kennis aangereikt en leer je vanuit vertrouwen en oprechte nieuwsgierigheid inclusief te communiceren, ontstaat bewustwording en een ruimer en effectief handelingsperspectief.

?
datum
volgt

Intervisie Plusgroepen (po)

Doel van de intervisie is uitwisseling over best practice bij het vorm en inhoud geven aan plusklassen ofwel intern op school ofwel bovenschools (niveau 3 van de ondersteuningspiramide).  

Bijeenkomsten worden door één van de deelnemers voorbereid. Denk aan het bespreken van een thema/onderwerp in relatie tot plusklassen/HB. Daarnaast is er mogelijkheid voor inbreng van casuistiek. Voorzitterschap (en inbreng thema) rouleert onder de deelnemers. 

Wanneer deelgenomen wordt dan wordt een minimale aanwezigheid van 3 van de 4 keer verwacht.  

Contactpersoon: Eugenie van Dijck (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

NB: voor het schooljaar 2023-2024 kunnen nog 2-3 deelnemers aansluiten.

18
jan
2024

Workshop “de leer-kracht van de systemische bril” (po)

donderdag 18-01-202415:30
PO

In deze workshop leer je om met een systemische blik naar jezelf als leerkracht te kijken en naar de groep waar je mee werkt.

De workshop bestaat uit een divers en afwisselend programma.

 

Onderdelen zijn:

 • Wat is systemisch werken/denken en hoe pas je dit toe in het werken met kinderen?
 • Leren over en werken met de wetmatigheden van het systemisch werk.
 • Ontdek wat jouw eigen familiecredo is en hoe dit van invloed kan zijn op je werk als leerkracht.
 • Hoe zorg je dat je als leerkracht op de juiste plek staat en blijft staan?
 • Hoe kennis van het systemisch gedachtengoed je kan helpen bij het voeren van oudergesprekken.
 • Creatieve systemische werkvormen waarmee je meer verbinding creëert in jouw groep.

 

Investering

 • 2 middagen, van elk 2 uur (15:30-17:30 uur).

 

?
datum
volgt

Training: Moeiteloos Motiveren (vo)

Nog te bevestigen
VO
Locatie volgt

Deze training werd eerder aangeboden onder de titel: 'een motiverend gesprek, hoe doe je dat?'

Je kent ’t vast wel: Het gevoel dat je advies niet of nauwelijks aankomt bij een leerling of ouder. En tóch wil je onder de titel: 'een motiverend gesprek hoe doe je dat?' graag je boodschap overbrengen!

Tijdens de training ‘Moeiteloos Motiveren’ leer je een aantal basisprincipes van motiverende gespreksvoering en oefen je met eigen praktijksituaties. Door te experimenteren met een trainingsacteur krijgen we samen inzicht in ‘wat werkt’ en ‘waar kansen liggen’.
Je hoeft je niet voor te bereiden voor deze training, hooguit na te denken over wat jij lastig gedrag vindt in 1-op-1 gesprekken. Elk gedrag kan besteld worden bij de acteur! We werken met wat er in het moment ontstaat.

Deze training is bij uitstek geschikt als InCompany! De training wordt op maat gemaakt en kan in 1 of 2 dagdelen gegeven worden. Als kapstok voor de training, kiest de school een thema, zoals: Mentorgesprekken, driehoeksgesprekken, gesprekken over gezondheid, trajectbegeleiding of ziekteverzuimbegeleiding.  

 

 

23
jan
2024

Motiveren tot leren (po)

dinsdag 23-01-202415:30
PO

Veel kinderen en jongeren hebben regelmatig last van een gebrek aan motivatie om te leren en in de coronatijd hebben we hiervan een toename in aantallen gezien. In sommige gevallen is er sprake van chronisch vermijdingsgedrag, wat op zichzelf weer tot problemen leidt voor zowel de leerling als de omgeving.

Deze minicursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur. 

12
feb
2024

Klassenmanagement (po)

maandag 12-02-202415:30
PO

Klassenmanagement in tijden van Passend Onderwijs - basis

Kwalitatief goed lesgeven willen wij allemaal en de diversiteit in onze klassen ten tijde van passend onderwijs maakt het soms uitdagend. Effectief klassenmanagement is essentieel voor de kwaliteit van de instructie. Hoe houden we het passend voor alle leerlingen en tegelijkertijd haalbaar voor de leerkracht / docent? Ook wanneer je een combinatieklas hebt?

In deze eerste workshop wordt ingegaan op bestaande modellen voor effectief klassenmanagement zoals GIP, waarbij er voor de leerkracht / docent ruimte ontstaat om gedifferentieerd les te geven volgens EDI. In de tweede bijeenkomst wordt nader ingegaan op het geven van instructie volgens het EDI model.

Investering

2 bijeenkomsten van 3 uur

 

?
datum
volgt

Krachtig voor de klas (vo)

Nog te bevestigen
VO

Als docent heb je een speciale positie in de klas. Jij bent degene die leiding geeft aan de groep. In de training maak je kennis met twee modellen die je helpen te reflecteren op de manier waarop je leiding geeft aan je leerlingen. Ook leer je hoe je in gedrag en interactie kunt variëren om de regie over een klas te krijgen, hervinden of behouden.

Daarnaast krijg je nieuwe inzichten in wie jij bent en hoe jij als mens bent gevormd. Door je bewust te worden van je patronen en reflexen, ontwikkel je vrijheid om te kunnen kiezen en handelen op een manier die bij jou past. Ook zorgt het ervoor dat je op een positieve manier je docentschap kunt uitoefenen.

Deze training wordt gegeven door Rolien Dijksterhuis. Zij is auteur van het boek ‘De zeven kwaliteiten van de meesterlijke docent’ dat dit voorjaar is verschenen.

04
mrt
2024

Workshop Systemisch leren kijken in het onderwijs (po)

maandag 04-03-202415:30
PO

Inleiding

In deze workshop maken leerkrachten en intern begeleiders kennis met systemisch werken en leren systemisch kijken naar opvoedvraagstukken in opvoeding en onderwijs.

Wat is systemisch werken?
Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Zo’n systeem is bijvoorbeeld je huishouden of familie, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt en een klas. In een systeem heeft iedereen een rol en iedereen verhoudt zich tot een ander. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in ieders plek in het systeem. Het helpt te zien waar belemmeringen zitten en waarom dat leidt tot bepaald gedrag. Dat kan veel inzichten bieden en zorgen voor verandering.

De workshop bestaat uit theorie en het oefenen met systemisch leren kijken naar de mensen met wie je werkt. Daarbinnen is er veel ruimte voor eigen inbreng (casuïstiek)

Resultaat

Je leert tijdens deze workshop welke gemakkelijk in te passen interventies je kunt doen om iedereen het gevoel te geven dat zij/hij erbij hoort. Hoe je lastige gevoelens kunt benaderen en een plek kunt geven. En je leert hoe je je kinderen het gevoel kunt geven dat ze een eigen plek mogen innemen, waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt.

 • je ontwikkelt een nieuwe manier van kijken, doordat je kennismaakt met systemisch werk en krijgt oefeningen mee voor in je klas/team
 • je krijgt zicht op de werkwijze van opstellingen en wat je ermee kunt bereiken
 • je leert door deze workshop systemische interventies op groeps- en leerlingniveau toe te passen

Investering

3 bijeenkomsten van 2 1/2 uur

 

Professionaliseringsplatform
passend onderwijs


Voor onderwijsprofessionals
in de regio Gooi en Vecht

VO     035 526 94 81

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Qinas
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ  Bussum

Nieuwsbriefinschrijving VO

PO     035 800 10 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Unita
Noordereinde 54F
1243 JJ  ’s-Graveland

Nieuwsbriefinschrijving PO