21
apr
2021

Boost je Plusklas

woensdag 21-04-202115:30
PO
n.v.t.

Leerlingen die naar een plusklas gaan, bloeien vaak op. Ze ervaren plezier in leren en genieten er zichtbaar van om cognitief uitgedaagd te worden. Uit onderzoek van onder meer het National Talent Centre of the Netherlands (oktober 2020) komt tevens naar voren dat leerlingen die naar een plusklas gaan, vaker slagen ze zonder vertraging voor het vwo. Van leerlingen die geen plusklas hadden, blijven er meer zitten of ze zakken terug naar de havo. Kortom, de plusklas speelt een belangrijke rol! 

Tijdens de training Boost je plusklas (4 middagen van 2 uur) ontvang je antwoord op veel vragen. Wil jij jouw plusklas naar een nog hoger plan tillen? Geef je plusklas dan een boost door het volgen van deze training!

?
datum
volgt

Workshop Rekentoetsen bakken anno 2020 (po)

Nog te bevestigen
PO
n.v.t.

Het leven van een toetsenbakker Rekenen-Wiskunde in 2020 is complex. Het rekenen verandert, het onderwijs verandert, politiek verandert en niet onbelangrijk de visie op toetsing verandert. Er zijn verschillende meningen over hoe rekenen het beste aangeleerd kan worden en dit is weer terug te zien in verschillende methodes.

Cito is op het moment volop bezig om een LVS 4.0 voor Rekenen-Wiskunde te ontwikkelen. De toetsen moeten aansluiten bij het veld. Dit is een proces van continu afwegen en onderbouwde keuzes maken door veel met leerkrachten en leerlingen te praten.

Tijdens deze workshop nemen we je mee in de toetsenbakkerij. We bespreken de uitdagingen van de afgelopen periode.

 • Het lastigste punt in het rekenen zijn de context versus de kale sommen. Hoe gaan we daar nu het beste mee om?
 • Een ander moeilijk punt dat hiermee samenhangt is het gebruik van taal in de toets.
 • We willen minder lange toetsen maken, want de toetslast moet lager. Dit heeft dan wel weer consequenties voor de samenstelling van de toets. Minder opgaven betekent ook minder analysemogelijkheden.
 • We horen vaak dat leerkrachten na de toetsen niet tot handelen komen. We hebben hier alvast wat materiaal voor ontwikkeld en uitgeprobeerd. Dit willen we laten zien en er met jullie over discussiëren.

 

We laten jullie een sneak preview zien van het materiaal dat ontwikkeld is voor groep 3. En we vertellen jullie hoe leerkrachten en leerlingen het ervaren hebben. En wat wij hiervan geleerd hebben.

Jullie stellen in deze bijeenkomst zelf een toets samen. Dit doen we omdat we willen weten welke ingrediënten voor jullie belangrijk zijn en welke we weg kunnen laten. En zijn jullie het eens met elkaar? Vast niet! En hoe gaan we om met die verschillen?

?
datum
volgt

Hoogbegaafdheid in de praktijk (vo)

Nog te bevestigen
VO
n.v.t.

Deze cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten met de volgende opzet: 

 1. Visie en probleemdefinitie hoogbegaafdheid (HB in het onderwijs: onderpresteren, prestatie motivatie en strategieën)
 2. Ontwikkeling van (school) identiteit (dialogical self theory, rol van ouders, triggers/veiligheid/scaffolding)
 3. Passende interventies voor begeleiding in en buiten de klas (coaching HB-leerlingen)
 4. Didactische aanpassingen (verdiepen/verbreden, eisen stellen/kansen bieden)

Na deze bijeenkomsten hebben deelnemers kennis vergaard over HB in het algemeen en gerichte didactische toepassingen in het bijzonder. 

De cursus wordt verzorgd door Bart Smoors, coördinator TalentHZM en adviseur HB bij Qinas. 

 

?
datum
volgt

Workshop OPP (po)

Nog te bevestigen
PO
Locatie volgt
n.v.t.

Help, ik moet een OPP opstellen! Hoe stel ik een OPP op dat werkt en waardoor mijn werk makkelijker wordt?
Hoe krijg ik ouders mee in het handelingsgerichte deel?

Wettelijk gezien moet voor alle leerlingen die naast basisondersteuning ook extra ondersteuning krijgen, een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) worden opgesteld. Dit geldt ook voor leerlingen die een eigen leerlijn volgen.

In de workshop OPP worden verschillende onderwerpen belicht:

 • Wat staat er in een OPP en wat staat er niet in een OPP?
 • Hoe formuleer ik haalbare onderwijsdoelen?
 • Welk (uitstroom)niveau streven we na?
 • Waar is intensieve begeleiding nodig en waar volstaat de basisbegeleiding?
 • Welke instrumenten zijn er beschikbaar (doelenoverzicht – OPP trap)?
 • Wat staat er in het handelingsdeel?
 • Waarom en hoe ouders betrekken?

 

Meer info over een OPP:

?
datum
volgt

Workshop OPP (po) voor het jonge kind

Nog te bevestigen
PO
Locatie volgt
n.v.t.

Help, ik moet een OPP opstellen! Hoe stel ik een OPP op dat werkt en waardoor mijn werk makkelijker wordt?
Hoe krijg ik ouders mee in het handelingsgerichte deel?

Deze workshop wordt onder voorbehoud (en bij voldoende belangstelling) gegeven.

?
datum
volgt

Workshop OPP (vo)

Nog te bevestigen
VO
n.v.t.

Help, ik moet een OPP opstellen! Hoe stel ik een OPP op dat werkt en waardoor mijn werk makkelijker wordt?
Hoe krijg ik ouders mee in het handelingsgerichte deel?

Deze training kan in overleg ook InCompany gegeven worden. Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

?
datum
volgt

Teamtraining - Signalering kindermishandeling en huiselijk geweld (po-vo)

Nog te bevestigen
POVO
n.v.t.

Het doel van deze training is om huiselijk geweld/ kindermishandeling in een vroeg stadium te signaleren, oftewel stap 1 van de Meldcode: ‘Signalen in kaart brengen’.

Je moet dan wel mogen, willen en kunnen signaleren. Dit vergt deskundigheid en moed, maar ook inzicht hebben in eigen referentiekaders. Wat zijn de eigen normen en waarden van de professional? Wat zijn objectieve en subjectieve waarnemingen en hoe registreer je zo objectief mogelijk de signalen? Door hier bewust van te worden wordt deskundig handelen bevorderd.

Om de interne samenwerking te bevorderen adviseren wij om de training als team te volgen. 

En meer:

Om de samenwerking te bevorderen adviseren wij dan om deze training als team (In-Company) te volgen.
Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.

De teamtraining Gespreksvoering bij kindermishandeling en huiselijk geweld sluit naadloos aan op deze training ‘Signalering kindermishandeling en huiselijk geweld’.  In stap 3 van de Meldcode ga je als professional in gesprek met de ouders/verzorgers om de signalen/zorgen te bespreken.

 

14
apr
2021

Lezing Eetstoornissen (po-vo)

woensdag 14-04-202115:30
POVO
n.v.t.

Eetstoornissen komen onder jongeren steeds vaker voor. De invloed van stress in het gezin, groepsdruk en (sociale) media dragen hier negatief aan bij. Tijdens deze lezing leer je hoe je jongeren met een eetstoornis sneller kunt herkennen. We gaan in op de oorzaken en leggen uit op welke manier je met een leerling en de ouders in gesprek kunt gaan. We bieden tips en handvatten hoe je hiermee om kunt gaan en welke externe hulpverlening er kan worden ingezet voor de leerling en de school.

Wat levert het op?

 • leren herkennen van verhoogde kans op eetstoornis en het toetsen van vermoedens
 • herkennen van gedrag in de verschillende fases van de eetstoornis
 • weten hoe je het gesprek met jongere /ouders aan kunt gaan
 • weten welke hulpverlening ingezet kan worden
?
datum
volgt

Workshop Een motiverend gesprek, hoe doe ik dit?

Nog te bevestigen
VO
n.v.t.

Je kent ’t vast wel: het gevoel dat je advies niet of nauwelijks aan komt bij een leerling of ouder. En toch wil je graag je boodschap overbrengen. Iemand overtuigen of aandringen om te veranderen, werkt vaak niet. Hoe krijg je als docent een leerling/ouder dan toch zover om gedrag te veranderen? Dit vraagt om een meer ‘motiverende’, dan ‘adviserende’ houding.

Tijdens de workshop ‘Motiverend coachen in de praktijk’ leer je een aantal basisprincipes van motiverende gespreksvoering en oefen je met eigen praktijksituaties. Door te experimenteren met een trainingsacteur krijgen we samen inzicht in ‘wat werkt’ en ‘waar kansen liggen’. Je hoeft je niet voor te bereiden voor deze workshop, hooguit na te denken over wat jij lastig gedrag vindt. Alle gedrag kan besteld worden bij de acteur! We werken met wat er in het moment ontstaat.

?
datum
volgt

Teamtraining - Gespreksvoering bij kindermishandeling en huiselijk geweld (po-vo)

Nog te bevestigen
POVO
n.v.t.

Deze training sluit naadloos aan op de training ‘Signalering kindermishandeling en huiselijk geweld’. De zorgen/signalen zijn de basis van het gesprek met de ouders/verzorgers.

In deze training ligt de nadruk op de gespreksvaardigheden m.b.t. het bespreken van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling met ouders/verzorgers. De rol van de leerkracht/docent en ib'er/zorgcoördinator komen tijdens deze training aan bod, zodat het duidelijk is wat de grenzen zijn binnen ieders verantwoordelijkheid.

Deze gesprekken vragen deskundigheid op het gebied van het behouden van een vertrouwensrelatie, hoe laat je je niet van je doel afbrengen en hoe sluit je aan bij de ouder of kind/jongere.

Aan de hand van (eigen ingebrachte) casus wordt er geoefend d.m.v. rollenspelen.

Om de interne samenwerking te bevorderen adviseren wij om de training als team te volgen.

Planning:

1 dagdeel van 3 1/2 uur

 

Resultaat:

 • Kennis van essentiële gespreksvaardigheden m.b.t. het bespreken van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Het behouden van de vertrouwensband
 • Persoonlijke leervragen komen aan bod (casuïstiek)
 • Er is helderheid over de verantwoordelijkheden van leerkracht/docent vs ib'er/zorgcoördinator m.b.t. het bespreken van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

 

En meer:

Om de samenwerking te bevorderen adviseren wij om deze training als team (In-Company) te volgen.
Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.

Professionaliseringsplatform
passend onderwijs

VO     035 526 94 81

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Qinas
Burgemeester De Bordesstraat 80
1404 GZ  Bussum

Nieuwsbriefinschrijving VO

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

PO     035 800 10 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Unita
Laapersboog 9
1213 VC Hilversum

Nieuwsbriefinschrijving PO

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen