Gedrag ( 11 Events )

Omgaan met leerlingen met gedragsproblemen: “Waarom doet ‘ie zo?”

Deze vraag stellen schoolmedewerkers zichzelf en elkaar regelmatig. Vaak volgen dan verschillende ideeën over waarom het zo lastig is met deze leerling: “Hij trekt de rest van de klas mee”, “Zijn ouders zijn net zo”, “Ze komt er steeds mee weg” etc. Daarbij is het vaak de overtuiging dat als we beter zouden weten waarom deze leerling doet wat hij/zij doet, we er beter mee kunnen omgaan.

In deze cursus gaan deelnemers aan de hand van eigen casuïstiek op zoek naar het antwoord op de vraag waarom leerlingen doen wat ze doen…. en daarbij ook waarom wij zelf doen wat we doen.

Deze minicursus is, door deelnemers, beoordeeld met een 8,6! 

  • Afwisseling theorie praktijk. Sharon heeft veel kennis over dit onderwerp en kent veel praktijkvoorbeelden
  • Inhoudelijk goed, praktisch, kon alles delen, goede feedback, goede organisatie, catering perfect
  • Ik heb veel mee gekregen... dank je wel!!!
  • De bruikbaarheid en de inzichten
  • Inhoudelijk en praktische cursus, waarmee je gelijk aan de slag kunt

 

Investering

2 bijeenkomsten van 3 uur

Datum event donderdag 09-11-2023 15:30
Dag twee donderdag 23-11-2023 15:30
Tijd 15.30-18.30 uur
Door Naomi van den Berg - PI Research
Voor onderwijsprofessionals vanuit po en vo
Aanvullend Vraag deze training als InCompany training aan. Neem contact op met events@gameeleon.nl
Max. deelnemers 16
Registered 8
Aantal plaatsen 8
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

IB-ers, ondersteuningscoördinatoren of ambulant begeleiders worden regelmatig om advies gevraagd over het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De focus ligt dan al snel op de leerlingfactoren.

Deze nascholingscursus legt juist het accent op de onderwijsprofessional als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen.

Hoe meer problematiek een leerling heeft, des te afhankelijker is hij/zij van zijn omgeving om tot ontwikkeling te komen. Welke kennis en vaardigheden hebben we nodig om in lastige situaties ook steeds de context van een kind centraal te stellen? Als we willen dat een kind verandert of iets anders gaat doen, dan weten we dat wij anders moeten gaan doen. Dan zullen we als professional zelf in de spiegel moeten kijken om ander gedrag van de leerling te bevorderen.

 

Inhoud

Effectief leerkracht-, docentgedrag laat leerlingen optimaal functioneren. Hoe motiveer je leerkrachten/docenten om naar hun eigen gedrag te kijken en hun gedrag zonodig te veranderen? Na afloop van deze training ben je in staat om leerkrachten/docenten te begeleiden in het sturen van hun eigen gedrag.
Aan bod komen onder meer:

  • het gedrag van de leerkracht, docent als sleutel tot gedragsverandering bij de leerling
  • de hulpvraag van leerkracht centraal stellen bij observaties
  • effectiviteit van didactiek, klassenmanagement en pedagogisch klimaat
  • preventieve interventies

 

Veel aandacht zal uitgaan naar begeleidings- en gesprekstechnieken, we zullen hier tijdens de bijeenkomsten in oefenen en ook vragen om tussen de bijeenkomsten hier zelf mee aan de slag te gaan.

 

Datum event dinsdag 07-11-2023 09:00
Dag twee dinsdag 16-01-2024 09:00
Dag drie dinsdag 05-03-2024 09:00
Dag vier dinsdag 28-05-2024 09:00
Tijd 9:00-15:30 uur
Door Karen Heinsman, Maaike Monsees, Nicole van den Hemel (SWV Unita)
Voor intern begeleiders en ondersteuningscoordinatoren
Aanvullend de 1e en 4de bijeenkomst is op een andere locatie dan 's-Graveland, hierover ontvangen de deelnemers nog bericht
Max. deelnemers 16
Registered 16
Aantal plaatsen 0
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Executief Functioneren in de klas – basismodule (po)

In deze workshop maken deelnemers kennis met de theoretische achtergronden van de rijping van het brein van kinderen en jongeren en zij krijgen praktische tips om vanuit handelingsgericht perspectief om te gaan met de consequenties van het ontwikkelende brein in de klas.

Deze scholing is, door deelnemers, beoordeeld met een 8,5! 

De verdiepingsworkshop is gepland op 2 november 2023.

Investering

1 bijeenkomst van 3 uur

Datum event donderdag 12-10-2023 15:30
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Daniëlle Suijker - PI Research
Voor leerkracht, leerkrachtondersteuners (po)
Aanvullend NB: deze training kan ook als team (InCompany) gevolgd worden. Ook voor het VO Neem contact op met events@gameeleon.nl voor meer informatie.
Max. deelnemers 16
Registered 16
Aantal plaatsen 0
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

In deze workshop wordt nader ingegaan op de executieve functies in combinatie met problematiek zoals ADHD. ASS, internationaliserende problematiek en leerstoornissen.

Deze verdiepingsmodule is alleen te volgen na de basismodule (gepland op 12-10) of bij voldoende basiskennis. 

Investering

1 bijeenkomst van 3 uur

Datum event donderdag 02-11-2023 15:30
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Daniëlle Suijker - PI Research
Voor leerkracht, leerkrachtondersteuners (po)
Aanvullend NB: deze training kan ook als team (InCompany) gevolgd worden. Ook voor het VO. Neem contact op met events@gameeleon.nl voor meer informatie.
Max. deelnemers 16
Registered 10
Aantal plaatsen 6
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Inhoud

 Veel van de ondersteuningsbehoeften van kinderen met autisme zijn niet zichtbaar aan de buitenkant. Sterker nog; als je je blijft richten op gedrag wat je ziet, vind je vaak niet de aansluiting die je zoekt. Waarom doet een kind wat hij doet, wat levert dat gedrag hem of haar op? Die vragen horen bij ‘Autisme anders bekijken’!

 

 

 

Investering

1 bijeenkomst van 2 1/2 uur

Datum event dinsdag 30-01-2024 15:30
Tijd 15:30-18:00 uur
Door Suzanne Rouwhorst
Voor alle onderwijsprofessionals
Aanvullend Bij meer dan 20 deelnemers online
Registered 4
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Deze unieke cursus bestaat uit vijf intensieve en praktisch toepasbare bijeenkomsten van elk ruim 2,5 uur, waarin alle thema’s uit het Autismepaspoort ® en het boek ‘Autisme anders bekijken’ behandeld worden. 

Resultaat
Na het volgen van deze cursus heb je een grondige basis gelegd om in omgang én benadering van kinderen met autisme verder te kijken dan uiterlijk gedrag en hun handelen aan te passen op de ondersteuningsbehoeften van individuele kinderen met ASS. Ook heb je ervaring opgedaan met het invullen van een Autismepaspoort en hiervan de vertaling te maken naar praktische aanpassingen in de praktijk.

Autisme anders bekijken - Omdat geen kind hetzelfde isInvestering

5 bijeenkomsten van 2 1/2 uur
Het boek 'Autisme anders bekijken' krijg je bij de cursus uitgereikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB
Er is voor een aantal deelnemers een individueel vervolg op deze cursus beschikbaar. Dit vervolg bestaat uit deelname aan de training Jouw Autisme Methodiek. Zie: https://jouwautisme.nl/

 

Datum event maandag 26-02-2024 15:30
Dag twee woensdag 13-03-2024 15:30
Dag drie dinsdag 26-03-2024 15:30
Dag vier donderdag 18-04-2024 15:30
Dag vijf woensdag 15-05-2024 15:30
Tijd 15:30-18:00 uur
Door Suzanne Rouwhorst
Voor leraren po en vo
Aanvullend NB: bijeenkomst 3 is online.
Max. deelnemers 16
Registered 11
Aantal plaatsen 5
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Datum event Nog te bevestigen
Door Daniëlle Suijker (Pi-Research)
Voor docent (vo)
Aanvullend Deze workshop is voor het vo met name geschikt om InCompany aan te bieden. Neem contact op met events@gameeleon.nl voor meer informatie.
Max. deelnemers 14
Registered 0
Aantal plaatsen 14
Prijs n.v.t.
Locatie Regiokantoor Bussum

Als een kind met een verstandelijke beperking ook autisme heeft, lopen veel begeleiders en leerkrachten aan tegen de vraag hoe zij deze kinderen het best en meest passend kunnen ondersteunen. Het gaat vaak mis als het autisme niet ‘voorop’ wordt gezet in deze ondersteuning!

Zeker bij meisjes blijft het autisme vaak nog meer verborgen. Door interne, maar zeker ook externe factoren. Hoe laat het autisme zich bij (jonge) meisjes toch zien? Hoe kunnen leerkrachten autisme bij meisjes eerder signaleren. En, nog belangrijker, hoe kunnen zij deze meisjes helpen ‘hun eigen weg te vinden’ mét hun autisme?

Datum event donderdag 07-03-2024 15:30
Tijd 15:30-17:00 uur
Door Suzanne Rouwhorst
Voor onderwijsprofessionals po-vo
Aanvullend Bij grote belangstelling wordt de lezing online aangeboden
Registered 7
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Executief Functioneren in de klas – basismodule (vo)

In deze workshop maken deelnemers kennis met de theoretische achtergronden van de rijping van het brein van kinderen en jongeren en zij krijgen praktische tips om vanuit handelingsgericht perspectief om te gaan met de consequenties van het ontwikkelende brein in de klas.

Datum event Nog te bevestigen
Door Daniëlle Suijker - PiResearch
Voor onderwijsprofessional (vo)
Aanvullend Deze workshop is voor het vo met name geschikt om InCompany aan te bieden. Neem contact op met events@gameeleon.nl voor meer informatie.
Max. deelnemers 14
Registered 6
Aantal plaatsen 8
Prijs n.v.t.

Het AutismeBelevingsCircuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en niet kan, voel nu zelf waar anderen enkel over schrijven.

Resultaat

Door tijdens de workshop 10 praktische opdrachten uit te voeren beleef je zelf autisme. De korte opdrachten maken het mogelijk om te ervaren wat een intense prikkeling van de zintuigen met je doet en hoe je reageert als de omgeving niet aansluit bij jouw manier van denken. De workshop geeft je inzicht in een leven met ASS en geeft tips om meer autismevriendelijk te zijn. Deze eenvoudige aanpassingen maken vaak een groot verschil voor mensen met en zonder autisme.

NB: Deze workshop is ook heel erg geschikt als activiteit tijdens een studie(mid)dag!

Datum event dinsdag 31-10-2023 15:30
Tijd 15:30-17:00 uur
Door Nicole Skomorowski (Unita) en Monica Lemmens (Qinas)
Voor onderwijsprofessional (po-vo)
Aanvullend Vraag deze training als InCompany training aan. Neem contact op met events@gameeleon.nl
Max. deelnemers 16
Registered 16
Aantal plaatsen 0
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Het AutismeBelevingsCircuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en niet kan, voel nu zelf waar anderen enkel over schrijven.

Resultaat

Door tijdens de workshop 10 praktische opdrachten uit te voeren beleef je zelf autisme. De korte opdrachten maken het mogelijk om te ervaren wat een intense prikkeling van de zintuigen met je doet en hoe je reageert als de omgeving niet aansluit bij jouw manier van denken. De workshop geeft je inzicht in een leven met ASS en geeft tips om meer autismevriendelijk te zijn. Deze eenvoudige aanpassingen maken vaak een groot verschil voor mensen met en zonder autisme.

NB: Deze workshop is ook heel erg geschikt als activiteit tijdens een studie(mid)dag!

Datum event maandag 08-04-2024 15:30
Tijd 15:30-17:00 uur
Door Nicole Skomorowski (Unita) en Monica Lemmens (Qinas)
Voor onderwijsprofessional (po-vo)
Aanvullend Vraag deze training als InCompany training aan. Neem contact op met events@gameeleon.nl
Max. deelnemers 16
Registered 0
Aantal plaatsen 16
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Achtergrond

Auteur: Dr. Martine F. Delfos   Norbert Groot  
Uitgever: SWP Uitgeverij

ISBN 9789088506918 | 256 Pagina's | Paperback | 5e druk, 2020

Autisme is een veel voorkomend verschijnsel. Het is niettemin ook het meest onbegrijpelijke verschijnsel op het gebied van menselijk gedrag. Er wordt veel onderzoek naar autisme gedaan. Het is geen ziekte, zo wijst recent onderzoek uit, ook geen defect. Het is een genenpatroon dat leidt tot een vertraagde ontwikkeling. Dit is in overeenstemming met de theorie van het socioschema van Martine Delfos. Volgens deze theorie is het een vertraging op specifieke gebieden en een versnelde ontwikkeling op andere gebieden.

Deze visie biedt een geheel ander perspectief voor diagnose, behandeling en vooral ook opvoeding. Dit boek laat zien wat dit betekent voor het gedrag van mensen met autisme, de interpretatie daarvan, en de manier waarop mensen met autisme opgevoed of behandeld zouden kunnen worden. 

Diagnosticeren van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) is complex, vindt Annelies Spek, klinisch psychologg en hoofd van het Autisme Expertise Centrum in Eemnes.

Er is veel kennis en ervaring voor nodig; bij onvoldoende doorvragen of gebruik van verkeerde instrumenten is er het risico op een verkeerde diagnose. Wat zijn de kenmerken van ASS? Hoe verschillen deze kenmerken bij mannen en vrouwen? En bij welke hulp zijn mensen met ASS gebaat?

Dat en meer in de podcast van de RINO Groep Podcast.

Beluister hem via je favoriete podcastapp

Auteur: Peter Vermeulen
Uitgever: EPO uitgeverij
Nederlands
1e druk
ISBN 9789064457159
oktober 2010
219 pagina’s

Samenvatting
Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs levert inspiratie aan iedereen die les geeft aan (rand)normaal begaafde leerlingen met autisme. Vertrekkend van de autistische manier van waarnemen en informatie verwerken, schetst dit boek de krijtlijnen voor een autismevriendelijke onderwijsstijl. Sleutelbegrippen worden geïllustreerd met concrete tips. Er is ook aandacht voor de keuze voor gewoon of speciaal onderwijs, het creëren van een autismecultuur op school en hoe je als leerkracht best omgaat met moeilijk gedrag bij de leerling.
Dit boek is een compleet herziene uitgave van Voor alle duidelijkheid uit 2002. Het boek beperkt zich niet langer tot leerlingen met autisme in het gewoon onderwijs, maar is nu bruikbaar voor iedereen, van beginner tot expert, die werkt met leerlingen met autisme en een (rand)normale begaafdheid, zowel in het gewoon als in het buitengewoon of speciaal onderwijs.

 

Professionaliseringsplatform
passend onderwijs


Voor onderwijsprofessionals
in de regio Gooi en Vecht

VO     035 526 94 81

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Qinas
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ  Bussum

Nieuwsbriefinschrijving VO

PO     035 800 10 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Unita
Noordereinde 54F
1243 JJ  ’s-Graveland

Nieuwsbriefinschrijving PO