Gedrag ( 9 Events )

Workshop Dubbel Bijzonder kind (po)

Is dit begaafdheid? Is het autisme? Is het ADHD? Wat ís er toch aan de hand?

Soms heb je in het onderwijs te maken met een kind met een combinatie van eigenschappen waar je je geen raad mee weet. Ze haalt torenhoge Cito-scores, maar als je spontaan een extra gymles gaat doen verdwijnt ze onder de tafel. Of hij zegt slimme dingen en wil alles weten over het heelal, maar kan de juiste bladzijde in zijn rekenboek niet vinden. Vriendjes maken…? Dat lúkt gewoon niet. Zij probeert het wel, maar ze zegt de verkeerde dingen. En hij is zó verongelijkt als zijn spel niet gespeeld wordt, dat de anderen hem niet eens meer vragen -en hij wil maar niet meepraten over voetbal.

Herken je dit? Misschien voel je je machteloos en misschien ben je dat gedoe en zoeken naar oplossingen voor het kind wel een beetje zat. Altijd maar “beter weten”, niet meedoen met instructies en extra werk weigeren… Wat móét je ermee?

Mogelijk heb je te maken met een dubbel bijzonder kind. En dan is inderdaad een andere aanpak nodig.

Wat moet je weten over deze kinderen en hoe kun je ook hen goed onderwijs bieden? Met deze workshop hopen we je daar handvatten voor te geven.

Datum event maandag 15-05-2023 15:30
Dag twee maandag 22-05-2023 15:30
Tijd 15.30-17.30 uur
Door Nathalie Schmidt en Myrthe Drexhage
Voor leerkracht (po)
Max. deelnemers 14
Registered 9
Aantal plaatsen 5
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Kind en zijn context (po-vo)

Effectief begeleiden van gedrag, geeft effectief leerkracht/docent gedrag

IB-ers, zorgcoördinatoren of ambulant begeleiders worden regelmatig om advies gevraagd over het omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De focus ligt dan al snel op de leerlingfactoren.

Deze nascholingscursus legt juist het accent op de onderwijsprofessional als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen.

Des te meer problematiek een leerling heeft, des te afhankelijker is hij/zij van zijn context om tot ontwikkeling te komen. Welke kennis en vaardigheden hebben we nodig om in lastige situaties ook steeds de context van een kind centraal te stellen? Als we willen dat een kind verandert/iets anders gaat doen, dan weten we dat wij anders moeten gaan doen. Dan zullen we als professional zelf in de spiegel moeten kijken om te zien wat wij anders kunnen doen om dit te bevorderen.

 

Inhoud

Effectief leerkracht-, docentgedrag laat leerlingen optimaal functioneren. Hoe motiveer je leerkrachten/docenten om naar hun eigen gedrag te kijken en hun gedrag zonodig te veranderen? Na afloop van deze training ben je in staat om hen te begeleiden in het sturen van hun eigen gedrag. Aan bod komen onder meer:

  • het gedrag van de leerkracht, docent als sleutel tot gedragsverandering bij de leerling
  • instrumenten voor observatie van leerkracht-, docentstijlen en interactiestijlen
  • effectiviteit van didactiek, klassenmanagement en pedagogisch klimaat
  • preventieve interventies
  • veel aandacht zal uitgaan naar begeleidings- en gesprekstechnieken

 

Datum event donderdag 12-01-2023 10:00
Dag twee donderdag 02-02-2023 10:00
Dag drie donderdag 13-04-2023 10:00
Dag vier donderdag 15-06-2023 10:00
Tijd van 10.00 tot 16.30 uur
Door Mirella van Minderhout
Voor IB, zorgcoordinator, directeur, teamleider, AB-er, orthopedagoog, psycholoog
Aanvullend Geaccrediteerd aanbod voor NVO-OG en NIP K&J
Max. deelnemers 21
Registered 21
Aantal plaatsen 0
Prijs n.v.t.
Locatie Wildschut Hilversum

Sorry, het evenement is nu vol en we konden geen registratie meer accepteren

Cursus Autisme Anders Bekijken (po-vo)

Deze unieke cursus bestaat uit vijf intensieve en praktisch toepasbare bijeenkomsten van elk ruim 2,5 uur, waarin alle thema’s uit het Autismepaspoort ® en het boek ‘Autisme anders bekijken’ behandeld worden. 

Opbrengst
Na het volgen van deze cursus hebben deelnemers een grondige basis gelegd om in omgang én benadering van kinderen met autisme verder te kijken dan uiterlijk gedrag en hun handelen aan te passen op de ondersteuningsbehoeften van individuele kinderen met ASS. Ook hebben zij ervaring opgedaan met het invullen van een autismepaspoort en hiervan de vertaling te maken naar praktische aanpassingen in de praktijk. 

Inclusief 
- het boek ‘Autisme anders bekijken’
- het (begeleid) invullen en gebruiken van een digitaal zintuiglijk profiel en een autismepaspoort 

NB: een aantal collega's (IB/RT/lid zorgteam) kan deelnemen aan de methodiek/ de training Jouw Autisme Methodiek. Kijk voor meer info op: https://jouwautisme.nl/.
Neem, als je belangstelling hebt, contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Data zijn: 
- 21 april (hele dag) en 17 mei (middag online)
of
- 5 juli (hele dag) en 6 september (middag online)

Datum event dinsdag 17-01-2023 15:30
Dag twee dinsdag 07-02-2023 15:30
Dag drie dinsdag 21-02-2023 15:30
Dag vier donderdag 09-03-2023 15:30
Dag vijf dinsdag 04-04-2023 15:30
Tijd 15.30-18.00 uur
Door Suzanne Agterberg
Voor onderwijsprofessional (po-vo)
Max. deelnemers 16
Registered 15
Aantal plaatsen 1
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Datum event Nog te bevestigen
Door Daniëlle Suijker - PiResearch
Voor onderwijsprofessional (vo)
Aanvullend Deze workshop is voor het vo met name geschikt om InCompany aan te bieden. Neem contact op met events@gameeleon.nl voor meer informatie.
Max. deelnemers 14
Registered 2
Aantal plaatsen 12
Prijs n.v.t.
Datum event Nog te bevestigen
Door Daniëlle Suijker (PiResearch)
Voor docent (vo)
Aanvullend Deze workshop is voor het vo met name geschikt om InCompany aan te bieden. Neem contact op met events@gameeleon.nl voor meer informatie.
Max. deelnemers 14
Registered 0
Aantal plaatsen 14
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Vanuit de principes van handelingsgericht werken (HGW) worden deelnemers getraind in het signaleren (herkennen) en begrijpen van gedragsproblematiek bij leerlingen, met als doel het kunnen formuleren van specifieke onderwijsbehoeften. De focus ligt hierbij op problematiek vallend onder de noemer ‘internaliserend’.

Naast theorie over psychopathologie en nieuwe inzichten uit de psychiatrie, is er ook aandacht voor het gedrag en de ondersteuningsbehoeften van de professionals in de school.

Het betreft een interactieve en praktische training, waarbij ruimte is voor casuïstiek en reflectie op eigen handelen van deelnemers.
Daarnaast zullen concrete interventies en direct toepasbare ‘tools’ voor in de school behandeld worden.

Na afloop van de training zijn deelnemers in staat om leerlingbegeleiding doelgericht vorm te geven, waarbij de samenwerking tussen leerling, ouders, school en ketenpartners centraal staat.

De training van 3 bijeenkomsten is bedoeld voor docenten en mentoren. Maar ook leerlingbegeleiders, trajectbegeleiders en onderwijsondersteunend personeel (zoals zorgcoördinator en schoolpsycholoog) kunnen deelnemen.  

NB: deze training kan ook als team (In-Company) gevolgd worden.
Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.

Datum event Nog te bevestigen
Tijd 15.30-18.30 uur
Door Imke Wojakowski (PiResearch)
Voor onderwijsprofessional (vo)
Aanvullend Deze workshop is voor het vo met name geschikt om InCompany aan te bieden. Neem contact op met events@gameeleon.nl voor meer informatie.
Max. deelnemers 14
Registered 0
Aantal plaatsen 14
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Ongeveer 10% van onze leerlingen heeft te maken met ‘onzichtbare’ problematiek, waarvan wij als buitenstaanders niet zo snel zien dat er iets speelt maar waar deze kinderen wel last van hebben.

In deze cursus gebruiken we de principes van handelingsgericht werken (HGW) en de kennis uit de jeugdpsychiatrie om deze onzichtbare problemen te leren herkennen. Daarnaast krijgen de deelnemers handvatten waarmee zij op school en laagdrempelig deze leerlingen kunnen ondersteunen. 

Datum event woensdag 17-05-2023 15:30
Dag twee woensdag 07-06-2023 15:30
Dag drie woensdag 21-06-2023 15:30
Tijd 15.30-18.30 uur (met broodje)
Door Naomi van den Berg en Jamie Westenenk (PiResearch)
Voor leerkracht, leerkrachtondersteuners (po)
Max. deelnemers 16
Registered 7
Aantal plaatsen 9
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Datum event donderdag 12-10-2023 15:30
Tijd 15.30-18.30 uur
Door Daniëlle Suijker - PiResearch
Voor leerkracht, leerkrachtondersteuners (po)
Max. deelnemers 16
Registered 3
Aantal plaatsen 13
Prijs n.v.t.

Schooljaar 2023-2024

In deze workshop wordt nader ingegaan op de executieve functies in combinatie met problematiek zoals ADHD. ASS, internationaliserende problematiek en leerstoornissen.

Deze verdiepingsmodule is alleen te volgen na de basismodule of bij voldoende basiskennis. 

NB: deze training kan ook als team (InCompany) gevolgd worden.
Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.

Datum event donderdag 02-11-2023 15:30
Tijd 15.30-18.30 uur (met broodje)
Door Daniëlle Suijker - PiResearch
Voor leerkracht, leerkrachtondersteuners (po)
Max. deelnemers 16
Registered 2
Aantal plaatsen 14
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Achtergrond

Diagnosticeren van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) is complex, vindt Annelies Spek, klinisch psychologg en hoofd van het Autisme Expertise Centrum in Eemnes.

Er is veel kennis en ervaring voor nodig; bij onvoldoende doorvragen of gebruik van verkeerde instrumenten is er het risico op een verkeerde diagnose. Wat zijn de kenmerken van ASS? Hoe verschillen deze kenmerken bij mannen en vrouwen? En bij welke hulp zijn mensen met ASS gebaat?

Dat en meer in de podcast van de RINO Groep Podcast.

Beluister hem via je favoriete podcastapp

Auteur: Peter Vermeulen
Uitgever: EPO uitgeverij
Nederlands
1e druk
ISBN 9789064457159
oktober 2010
219 pagina’s

Samenvatting
Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs levert inspiratie aan iedereen die les geeft aan (rand)normaal begaafde leerlingen met autisme. Vertrekkend van de autistische manier van waarnemen en informatie verwerken, schetst dit boek de krijtlijnen voor een autismevriendelijke onderwijsstijl. Sleutelbegrippen worden geïllustreerd met concrete tips. Er is ook aandacht voor de keuze voor gewoon of speciaal onderwijs, het creëren van een autismecultuur op school en hoe je als leerkracht best omgaat met moeilijk gedrag bij de leerling.
Dit boek is een compleet herziene uitgave van Voor alle duidelijkheid uit 2002. Het boek beperkt zich niet langer tot leerlingen met autisme in het gewoon onderwijs, maar is nu bruikbaar voor iedereen, van beginner tot expert, die werkt met leerlingen met autisme en een (rand)normale begaafdheid, zowel in het gewoon als in het buitengewoon of speciaal onderwijs.

 

Professionaliseringsplatform
passend onderwijs


Voor onderwijsprofessionals
in de regio Gooi en Vecht

VO     035 526 94 81

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Qinas
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ  Bussum

Nieuwsbriefinschrijving VO

PO     035 800 10 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Unita
Noordereinde 54c
1243 JJ  ’s-Graveland

Nieuwsbriefinschrijving PO