Vakmanschap

Workshop Met plezier naar school (po)

Noëlle Pameijer is auteur van het boek "Met plezier naar school" (2021).  

Ouderbetrokkenheid en samenwerken met ouders is een belangrijk kenmerk van succesvol passend onderwijs.

Over ouderbetrokkenheid is al veel geschreven vanuit het perspectief van de school. Dit boek is geschreven vanuit het perspectief van ouders. Hoe kunnen zij bijdragen aan het schoolsucces van hun kind? Hoe kunnen zijn meedenken, meedoen, meeleven, meehelpen en meebeslissen over het onderwijs aan hun kind?

Noëlle Pameijer vertelt in deze workshop meer over het bundelen van de krachten. Hoe ga je met elkaar in gesprek om samen het kind met plezier naar school te laten gaan?

Datum event Nog te bevestigen
Aangemeld 0
Doelgroep PO
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur
Door Noëlle Pameijer of Marleen Buwalda
Voor onderwijsprofessional (po)
Aanvullend Deze workshop kan ook InCompany gevolgd worden. Bv. op een studie(mid)dag). Neem contact op met events@gameeleon.nl voor meer informatie.

Ondersteuning bij een ouderavond over positieve samenwerking school-ouders

“Met plezier naar school”, ook wel HGW (HandelingsGerichtWerken) voor ouders genoemd, gaat over de onmisbare rol van ouders in het schoolsucces van kinderen. Om passend onderwijs te kunnen bieden, hebben we ouders hard nodig, scholen kunnen dat niet alleen.

Scholen doen alles wat ze kunnen om alle kinderen goed onderwijs te bieden. Hoe kunnen ouders het onderwijs aan hun kind ondersteunen? Denk bijvoorbeeld aan op tijd en uitgerust op school komen, thuis positief over school praten en oefenen wat er geleerd is, meedenken bij de aanpak die hun kind nodig heeft zonder op de stoel van de leerkracht te zitten, waardering voor de leerkracht uitspreken en naar hun kind toe achter de leerkracht staan.
Het bespreken van deze thema’s is niet altijd makkelijk. Het vergt een en ander van ouders, maar ook van de school: duidelijk zijn over de wederzijdse verwachtingen, wat kunnen we van elkaar verwachten? Hoe werken we positief samen? We zijn gelijkwaardig, maar hebben verschillende rollen, wie beslist waarover? Welke complimenten (tops) hebben school en ouders voor elkaar? En welke suggesties (tips) hebben zij. En wat als ...?
De gratis folders en checklists van ‘Met plezier naar school’ kunnen hierbij worden benut. 

In de ouderavond, die samen met het team wordt voorbereid en gegeven en waarbij de ‘trainer van Unita’ als gespreksleider kan optreden, komen bovenstaande thema’s in een constructieve sfeer aan bod, met een blik op de toekomst (komende periode in schooljaar of komend schooljaar). De uitvoering is op maat, passend bij de school, het team en de ouders. Een belangrijk doel is verbinden.

Een combinatie van de cursus “Constructief communiceren met ouders, ook als het moeilijk is” en deze ouderavond is een aanrader!

Datum event Nog te bevestigen
Aangemeld 0
Doelgroep PO
Door Contactpersoon via Gameeleon is Noëlle Pameijer
Aanvullend Deze workshop kan InCompany gevolgd worden. Bv. op een studie(mid)dag). Neem contact op met events@gameeleon.nl voor meer informatie.
Lezing "Scholen op scherp" (po-vo)

Om te vieren dat Unita inmiddels 5 jaar trainingen aanbiedt, en Qinas ook voor het voortgezet onderwijs, organiseren we op woensdag 25 september een bijeenkomst voor de onderwijsprofessional uit het VO, maar ook leerkrachten groep 7 en 8 en ib-ers bovenbouw zijn welkom.

We hopen op een grote groep collega's uit het VO, bij deze lezing en ook bij onze trainingen volgend jaar. Meld je aan, na de zomervakantie maken we op deze website de indeling po-vo zodat alle trainingen voor VO nog beter te vinden zijn.

Tijdens deze bijeenkomst zal Kees van Overveld, gedragsdeskundige met ruime ervaring in het onderwijs, een lezing geven over de toenemende agressie tussen jongeren in de zorgelijk jonge leeftijd van 10-14 jaar, de invloed van de online wereld hierop en het bezit, het dragen en het gebruik van messen.  

Kees van Overveld biedt in deze lezing over zijn nieuwe boek “scholen op scherp” essentiële informatie voor docenten/leraren - eigenlijk voor iedere onderwijsprofessional.

Kees combineert kennis uit criminologie, pedagogiek en psychologie. Zijn boek behandelt pubergedrag, probleemgedrag, antisociaal en delinquent gedrag, het aantal betrokken kinderen en jongeren, wapens op school (vooral messen en vuurwapens), de invloed van drillrap, de online wereld en lessen die we kunnen trekken uit school shootings in de VS. Ten slotte worden haalbare oplossingen vanuit het onderwijs gepresenteerd.

Na afloop praten we onder het genot van een drankje graag met je na.

 

 

Datum event woensdag 25-09-2024 16:00
Max. deelnemers 150
Aangemeld 107
Aantal plaatsen 43
Doelgroep PO, VO
Duur 1 bijeenkomst van 1 1/2 uur
Tijd 16:00-17:30 uur
Door Kees van Overveld
Voor onderwijsprofessionals vo, leerkrachten groep 7 en 8, ib-ers bovenbouw
Aanvullend Aansluitend netwerken
Locatie Lucent college

Schooljaar 2024-2025

Vervolg "Geweldloos Verzet & Verbindend Gezag” voor de deelnemers aan bijeenkomt 1 op 3 juni 2024

In deze vervolg workshop wordt nader ingegaan op de pijlers en de uitgangspunten van Verbindend Gezag en op welke manier deze in te zetten zijn in de werksituatie van de deelnemers. We besteden o.m. aandacht aan de-escalerend handelen en aan manieren om -in de gezamenlijkheid van je team en met het netwerk rondom een leerling- een standpunt in te nemen ter bevordering van de ontwikkeling en het welzijn van alle betrokkenen.

Datum event maandag 23-09-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 10
Aantal plaatsen 6
Doelgroep PO, VO
Duur 1 bijeenkomst van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Sharon Kruisdijk - PI Research
Voor onderwijsprofessionals po-vo
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

"Geweldloos Verzet & Verbindend Gezag”

“Ik voel dat ik geen grip heb op deze klas”,
“Ik moet voortdurend alert zijn en nog steeds ontstaan er onderling veel conflicten”,
“Ik ben alleen maar aan het corrigeren”,
“Ik heb alles geprobeerd, maar niets lijkt te werken”.

Dit zijn waarschijnlijk herkenbare uitspraken van onderwijs- en zorgprofessionals die zoeken naar hoe zij invulling kunnen geven aan hun gezag in hun rol en functie.

Het antwoord kun je vinden binnen Verbindend Gezag-Geweldloos Verzet. VGGV is gebaseerd op de principes van Gandhi. Prof. Haim Omer heeft deze vorm van gezag doorontwikkeld voor gezinnen met jongeren met ernstige gedragsproblemen. Deze inzichten zijn ook binnen het onderwijs goed bruikbaar. Het belangrijkste doel is om niet langer te handelen vanuit (on)macht, maar vanuit kracht. Het besef dat je alleen controle hebt over je eigen gedrag en oog hebben voor jouw eigen rol, draagt daaraan bij. Vriendelijkheid èn vastberadenheid helpen om op een geweldloze manier verzet te bieden tegen ongewenst gedrag. Een ander belangrijk aspect is het gebruik maken van de steun en support om jou heen, dus van de ouders, jouw collega’s en de directie. Samen sta je sterker.

In deze workshop word je meegenomen in dit gedachtengoed van Verbindend Gezag-Geweldloos Verzet. De workshop is (inter)actief en gericht op eigen ervaringen, waarbij we samen gaan uitzoeken hoe het gedachtengoed VGGV je daarbij verder kan helpen.

In de tweede bijeenkomst  op 19 mei 2025 wordt nader ingegaan op de pijlers en de uitgangspunten van Verbindend Gezag en op welke manier deze in te zetten zijn in de werksituatie van de deelnemers. We besteden o.m. aandacht aan de-escalerend handelen en aan manieren om -in de gezamenlijkheid van je team en met het netwerk rondom een leerling- een standpunt in te nemen ter bevordering van de ontwikkeling en het welzijn van alle betrokkenen.

Min. deelnemers 8
Doelgroep PO, VO
Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Sharon Kruisdijk - PI Research
Voor onderwijsprofessionals po-vo
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

"Geweldloos Verzet & Verbindend Gezag”

“Ik voel dat ik geen grip heb op deze klas”,
“Ik moet voortdurend alert zijn en nog steeds ontstaan er onderling veel conflicten”,
“Ik ben alleen maar aan het corrigeren”,
“Ik heb alles geprobeerd, maar niets lijkt te werken”.

Dit zijn waarschijnlijk herkenbare uitspraken van onderwijs- en zorgprofessionals die zoeken naar hoe zij invulling kunnen geven aan hun gezag in hun rol en functie.

Het antwoord kun je vinden binnen Verbindend Gezag-Geweldloos Verzet. VGGV is gebaseerd op de principes van Gandhi. Prof. Haim Omer heeft deze vorm van gezag doorontwikkeld voor gezinnen met jongeren met ernstige gedragsproblemen. Deze inzichten zijn ook binnen het onderwijs goed bruikbaar. Het belangrijkste doel is om niet langer te handelen vanuit (on)macht, maar vanuit kracht. Het besef dat je alleen controle hebt over je eigen gedrag en oog hebben voor jouw eigen rol, draagt daaraan bij. Vriendelijkheid èn vastberadenheid helpen om op een geweldloze manier verzet te bieden tegen ongewenst gedrag. Een ander belangrijk aspect is het gebruik maken van de steun en support om jou heen, dus van de ouders, jouw collega’s en de directie. Samen sta je sterker.

In deze workshop word je meegenomen in dit gedachtengoed van Verbindend Gezag-Geweldloos Verzet. De workshop is (inter)actief en gericht op eigen ervaringen, waarbij we samen gaan uitzoeken hoe het gedachtengoed VGGV je daarbij verder kan helpen.

In de tweede bijeenkomst  op 19 mei 2025 wordt nader ingegaan op de pijlers en de uitgangspunten van Verbindend Gezag en op welke manier deze in te zetten zijn in de werksituatie van de deelnemers. We besteden o.m. aandacht aan de-escalerend handelen en aan manieren om -in de gezamenlijkheid van je team en met het netwerk rondom een leerling- een standpunt in te nemen ter bevordering van de ontwikkeling en het welzijn van alle betrokkenen.

Datum event maandag 19-05-2025 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 0
Aantal plaatsen 16
Min. deelnemers 8
Doelgroep PO, VO
Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Sharon Kruisdijk - PI Research
Voor onderwijsprofessionals po-vo
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Veel kinderen en jongeren hebben regelmatig last van een gebrek aan motivatie om te leren en in de coronatijd hebben we hiervan een toename in aantallen gezien. In sommige gevallen is er sprake van chronisch vermijdingsgedrag, wat op zichzelf weer tot problemen leidt voor zowel de leerling als de omgeving.

Met behulp van kaders zoals de Leerkuil en de Growth Mindset wordt nader ingegaan op de mechanismen die aan dit gedrag ten grondslag kunnen liggen en wordt aan de hand van (eigen) casuïstiek besproken welke praktische handvatten er in de klas ter beschikking zijn om deze leerlingen te ondersteunen.

Deze minicursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur. 

Min. deelnemers 8
Doelgroep PO, VO
Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Lisanne Koppenberg - PI Research
Voor leerkrachten po, docenten vo
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Veel kinderen en jongeren hebben regelmatig last van een gebrek aan motivatie om te leren en in de coronatijd hebben we hiervan een toename in aantallen gezien. In sommige gevallen is er sprake van chronisch vermijdingsgedrag, wat op zichzelf weer tot problemen leidt voor zowel de leerling als de omgeving.

Met behulp van kaders zoals de Leerkuil en de Growth Mindset wordt nader ingegaan op de mechanismen die aan dit gedrag ten grondslag kunnen liggen en wordt aan de hand van (eigen) casuïstiek besproken welke praktische handvatten er in de klas ter beschikking zijn om deze leerlingen te ondersteunen.

Deze minicursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur. 

Datum event donderdag 12-06-2025 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 0
Aantal plaatsen 16
Min. deelnemers 8
Doelgroep PO, VO
Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Lisanne Koppenberg - PI Research
Voor leerkrachten po, docenten vo
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Training: Moeiteloos Motiveren (vo)

Deze training werd eerder aangeboden onder de titel: 'een motiverend gesprek, hoe doe je dat?'

Je kent ’t vast wel: Het gevoel dat je advies niet of nauwelijks aankomt bij een leerling of ouder. En tóch wil je onder de titel: 'een motiverend gesprek hoe doe je dat?' graag je boodschap overbrengen!

Tijdens de training ‘Moeiteloos Motiveren’ leer je een aantal basisprincipes van motiverende gespreksvoering en oefen je met eigen praktijksituaties. Door te experimenteren met een trainingsacteur krijgen we samen inzicht in ‘wat werkt’ en ‘waar kansen liggen’.
Je hoeft je niet voor te bereiden voor deze training, hooguit na te denken over wat jij lastig gedrag vindt in 1-op-1 gesprekken. Elk gedrag kan besteld worden bij de acteur! We werken met wat er in het moment ontstaat.

Deze training is ook geschikt als InCompany! De training wordt dan op maat gemaakt en kan in 1 of 2 dagdelen gegeven worden. Als kapstok voor de training, kiest de school een thema, zoals: Mentorgesprekken, driehoeksgesprekken, gesprekken over gezondheid, trajectbegeleiding of ziekteverzuimbegeleiding.  

 

 

Datum event maandag 30-09-2024 15:00
Max. deelnemers 14
Aangemeld 14
Aantal plaatsen 0
Min. deelnemers 8
Doelgroep VO
Duur 1 bijeenkomst van 3,5 uur
Tijd 15.00 uur tot 18.30 uur voor broodjes wordt gezorgd
Door Babs Smith (ST!R erkend coach; CRKBO geregistreerde docent)
Voor onderwijsprofessional (vo)
Aanvullend bij 8 (voor) aanmeldingen wordt er een datum gepland maar de training is ook bij uitstek geschikt voor incompany
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Klassenmanagement (po)

Klassenmanagement in tijden van Passend Onderwijs - basis

Kwalitatief goed lesgeven willen wij allemaal en de diversiteit in onze klassen ten tijde van passend onderwijs maakt het soms uitdagend. Effectief klassenmanagement is essentieel voor de kwaliteit van de instructie. Hoe houden we het passend voor alle leerlingen en tegelijkertijd haalbaar voor de leerkracht / docent? Ook wanneer je een combinatieklas hebt?

In deze eerste workshop wordt ingegaan op bestaande modellen voor effectief klassenmanagement zoals GIP, waarbij er voor de leerkracht / docent ruimte ontstaat om gedifferentieerd les te geven volgens EDI. In de tweede bijeenkomst wordt nader ingegaan op het geven van instructie volgens het EDI model.

Investering

2 bijeenkomsten van 3 uur

 

Datum event maandag 12-02-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 7
Aantal plaatsen 9
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO
Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur
Dag 2 21-03-2024 15:30
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Daniëlle Suijker - PiResearch
Voor leerkracht (po)
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Differentiatie in passend onderwijs (po)

Differentiatie in Passend Onderwijs 

Kwalitatief goed lesgeven willen wij allemaal en de diversiteit in onze klassen ten tijde van passend onderwijs maakt het soms uitdagend. Effectief klassenmanagement is essentieel voor de kwaliteit van de instructie. Hoe houden we het passend voor alle leerlingen en tegelijkertijd haalbaar voor de leerkracht / docent? Ook wanneer je een combinatieklas hebt?

In deze workshop wordt ingegaan op bestaande modellen voor effectieve organisatie in de klas zoals GIP, waarbij er voor de leerkracht / docent ruimte ontstaat om gedifferentieerd les te geven en effectieve instructie (EDI) te bieden. 

Investering

3 bijeenkomsten van 3 uur

 

Min. deelnemers 8
Doelgroep PO
Duur 3 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Daniëlle Suijker - PiResearch
Voor leerkracht (po)
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Differentiatie in passend onderwijs (po)

Differentiatie in Passend Onderwijs 

Kwalitatief goed lesgeven willen wij allemaal en de diversiteit in onze klassen ten tijde van passend onderwijs maakt het soms uitdagend. Effectief klassenmanagement is essentieel voor de kwaliteit van de instructie. Hoe houden we het passend voor alle leerlingen en tegelijkertijd haalbaar voor de leerkracht / docent? Ook wanneer je een combinatieklas hebt?

In deze workshop wordt ingegaan op bestaande modellen voor effectieve organisatie in de klas zoals GIP, waarbij er voor de leerkracht / docent ruimte ontstaat om gedifferentieerd les te geven en effectieve instructie (EDI) te bieden. 

Investering

3 bijeenkomsten van 3 uur

 

Datum event donderdag 26-09-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 0
Aantal plaatsen 16
Min. deelnemers 8
Doelgroep PO
Duur 3 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Daniëlle Suijker - PiResearch
Voor leerkracht (po)
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Differentiatie in passend onderwijs (po)

Differentiatie in Passend Onderwijs 

Kwalitatief goed lesgeven willen wij allemaal en de diversiteit in onze klassen ten tijde van passend onderwijs maakt het soms uitdagend. Effectief klassenmanagement is essentieel voor de kwaliteit van de instructie. Hoe houden we het passend voor alle leerlingen en tegelijkertijd haalbaar voor de leerkracht / docent? Ook wanneer je een combinatieklas hebt?

In deze workshop wordt ingegaan op bestaande modellen voor effectieve organisatie in de klas zoals GIP, waarbij er voor de leerkracht / docent ruimte ontstaat om gedifferentieerd les te geven en effectieve instructie (EDI) te bieden. 

Investering

3 bijeenkomsten van 3 uur

 

Datum event donderdag 17-10-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 0
Aantal plaatsen 16
Min. deelnemers 8
Doelgroep PO
Duur 3 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Daniëlle Suijker - PiResearch
Voor leerkracht (po)
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Workshop Werken met talent!... dat geeft energie

Heb je zin om samen met collega’s uit het onderwijs in november op twee woensdagmiddagen na schooltijd een fijne inspirerende bijeenkomst te hebben? Wil je na afloop naar huis met nieuwe energie en veel ideeën? Dan heeft Gameeleon iets leuks voor je: een workshop over talentgedreven werken met kinderen. Daarmee kunnen kinderen hun verborgen talenten ontdekken en hun zelfvertrouwen en veerkracht versterken. En jij dat als professional ook bij jezelf. 

Deze workshop over talentgedreven werken doorbreekt de negatieve handelingsspiraal waarin je als leerkracht onbedoeld zo snel dreigt te vervallen als het niet zo goed gaat met een leerling.

De workshop (in 2 bijeenkomsten door het Kind Talent Centrum) Werken met Talent! helpt je bij het vergroten van je leerkracht- docentvaardigheden op het gebied van talentontwikkeling in het onderwijs. Die vaardigheden zijn: talentgedreven werken en talentgesprekken voeren.

 

Bekijk voor meer informatie het filmpje op YouTube.

Reactie van deelnemer:
het was super! Dit moeten meer mensen doen! Zo komt er meer positiviteit in t onderwijs.

 

Investering

2 bijeenkomsten van 2 uur.

Datum event woensdag 06-11-2024 14:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 10
Aantal plaatsen 6
Min. deelnemers 8
Doelgroep PO, VO
Duur 2 bijeenkomsten van 2 uur
Dag 2 20-11-2024 14:30
Tijd 14:30-16:30 uur
Door Kind Talent Centrum
Voor leerkracht (po) en docenten (vo)
Aanvullend Deze training kan ook InCompany gevolgd worden. Neem contact op met events@gameeleon.nl voor meer informatie.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Bijlage KTC najaarfolder PO-VO workshop WERKEN MET TALENT voor UNITA.pdf
Bewegen om te leren - Brain Gym® 104 (po-vo)

Hebben jouw leerlingen het af en toe nodig om te ontladen of te ontspannen gedurende de dag? En wil je oefeningen leren waarmee dit snel en effectief kan? Oefeningen die ook direct het leren ondersteunen? Schrijf je dan in voor de cursus “Brain Gym® 104: Bewegen om te leren”.

Leerdoelen:

Aan het eind van deze cursus:

 • Ken je 26 Brain Gym® oefeningen die je direct de volgende dag kunt inzetten gedurende de lesdag of tijdens individuele gesprekken met leerlingen. Deze oefeningen kun je gebruiken als energizer, stressregulatie, maar ook ter voorbereiding op lezen, schrijven en rekenen.
 • Heb je meer kennis over de ontwikkeling van het brein in relatie tot leren.
 • Begrijp je de relatie tussen lichaamsbewustzijn, emoties en leren.
 • Weet je waarom bewegen in de klas belangrijk is voor de integratie van primaire reflexen. De integratie van primaire reflexen is essentieel om tot leren te komen.
 • Kun je op basis van de theorie en waarneming in de klas de geleerde oefeningen effectief inzetten. 

 

Investering:

Deze training wordt in 4 dagdelen (14:30-18:30 uur) gegeven.
Bij deze training wordt het Handboek Braingym (9789088400964 - Paul E. Dennison Gail Dennison) gebruikt. Het is verplicht om deze vooraf aan te schaffen. Tijdens de training worden aanvullende hand-outs uitgereikt. 

NB: Deze training kan ook als InCompany gevolgd worden. Voor het VO raden we aan deze training InCompany te doen. Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.

Datum event woensdag 15-01-2025 15:00
Max. deelnemers 16
Aangemeld 16
Aantal plaatsen 0
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO, VO
Duur 4 bijeenkomsten van 3 uur
Dag 2 05-02-2025 15:00
Dag 3 05-03-2025 15:00
Dag 4 26-03-2025 15:00
Door Esther Soudant
Voor Leerkrachten / docenten, leerlingcoaches, intern begeleiders, zorgcoördinatoren
Aanvullend Geschikt voor zowel PO (klassikaal en individueel) als VO (nadruk op individueel).
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Ongeveer 10% van onze leerlingen heeft te maken met ‘onzichtbare’ problematiek. Deze kinderen kunnen hier veel last van hebben, terwijl wij als buitenstaanders niet zo snel zien dat er wat speelt.   

In deze cursus voor leerkrachten en docenten (PO en VO) gebruiken we de principes van handelingsgericht werken (HGW) en de kennis uit de jeugdpsychiatrie om deze onzichtbare problemen te leren herkennen. Ook krijg je handvatten aangereikt om deze ‘onzichtbare’ leerlingen, op een laagdrempelige manier, in de klas te kunnen ondersteunen. Het is een interactieve en praktische cursus, waarbij ruimte is voor eigen casuïstiek en reflectie op eigen handelen. Hierbij staat de samenwerking tussen leerling, ouders, school en ketenpartners centraal.

Wil jij ‘onzichtbare’ problemen leren herkennen in de klas, zodat je weet wat de ‘onzichtbare’ leerling nodig heeft? Schrijf je dan in voor de cursus!

 

Investering

2 bijeenkomsten van 3 uur

Min. deelnemers 6
Doelgroep PO, VO
Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Naomi van den Berg - PI Research
Voor leerkrachten en docenten
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Ongeveer 10% van onze leerlingen heeft te maken met ‘onzichtbare’ problematiek. Deze kinderen kunnen hier veel last van hebben, terwijl wij als buitenstaanders niet zo snel zien dat er wat speelt.   

In deze cursus voor leerkrachten en docenten (PO en VO) gebruiken we de principes van handelingsgericht werken (HGW) en de kennis uit de jeugdpsychiatrie om deze onzichtbare problemen te leren herkennen. Ook krijg je handvatten aangereikt om deze ‘onzichtbare’ leerlingen, op een laagdrempelige manier, in de klas te kunnen ondersteunen. Het is een interactieve en praktische cursus, waarbij ruimte is voor eigen casuïstiek en reflectie op eigen handelen. Hierbij staat de samenwerking tussen leerling, ouders, school en ketenpartners centraal.

Wil jij ‘onzichtbare’ problemen leren herkennen in de klas, zodat je weet wat de ‘onzichtbare’ leerling nodig heeft? Schrijf je dan in voor de cursus!

 

Investering

2 bijeenkomsten van 3 uur

Datum event donderdag 08-05-2025
Max. deelnemers 16
Aangemeld 0
Aantal plaatsen 16
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO, VO
Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Naomi van den Berg - PI Research
Voor leerkrachten en docenten
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

IB-ers, ondersteuningscoördinatoren of ambulant begeleiders worden regelmatig om advies gevraagd over het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De focus ligt dan al snel op de leerlingfactoren.

Deze nascholingscursus legt juist het accent op de onderwijsprofessional als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen.

Hoe meer problematiek een leerling heeft, des te afhankelijker is hij/zij van zijn omgeving om tot ontwikkeling te komen. Welke kennis en vaardigheden hebben we nodig om in lastige situaties ook steeds de context van een kind centraal te stellen? Als we willen dat een kind verandert of iets anders gaat doen, dan weten we dat wij anders moeten gaan doen. Dan zullen we als professional zelf in de spiegel moeten kijken om ander gedrag van de leerling te bevorderen.

 

Inhoud

Effectief leerkracht-, docentgedrag laat leerlingen optimaal functioneren. Hoe motiveer je leerkrachten/docenten om naar hun eigen gedrag te kijken en hun gedrag zonodig te veranderen? Na afloop van deze training ben je in staat om leerkrachten/docenten te begeleiden in het sturen van hun eigen gedrag.
Aan bod komen onder meer:

 • het gedrag van de leerkracht, docent als sleutel tot gedragsverandering bij de leerling
 • de hulpvraag van leerkracht centraal stellen bij observaties
 • effectiviteit van didactiek, klassenmanagement en pedagogisch klimaat
 • preventieve interventies

 

Veel aandacht zal uitgaan naar begeleidings- en gesprekstechnieken, we zullen hier tijdens de bijeenkomsten in oefenen en ook vragen om tussen de bijeenkomsten hier zelf mee aan de slag te gaan.

 

 

Datum event dinsdag 19-11-2024 09:00
Max. deelnemers 16
Aangemeld 16
Aantal plaatsen 0
Doelgroep PO, VO
Duur 4 dagen
Dag 2 21-01-2025 09:00
Dag 3 04-03-2025 09:00
Dag 4 20-05-2025 09:00
Tijd 9:00-15:30 uur
Door Karen Heinsman, Maaike Monsees, Nicole van den Hemel (SWV Unita)
Voor intern begeleiders en ondersteuningscoordinatoren
Locatie Locatie volgt

IB-ers, ondersteuningscoördinatoren of ambulant begeleiders worden regelmatig om advies gevraagd over het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De focus ligt dan al snel op de leerlingfactoren.

Deze nascholingscursus legt juist het accent op de onderwijsprofessional als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen.

Hoe meer problematiek een leerling heeft, des te afhankelijker is hij/zij van zijn omgeving om tot ontwikkeling te komen. Welke kennis en vaardigheden hebben we nodig om in lastige situaties ook steeds de context van een kind centraal te stellen? Als we willen dat een kind verandert of iets anders gaat doen, dan weten we dat wij anders moeten gaan doen. Dan zullen we als professional zelf in de spiegel moeten kijken om ander gedrag van de leerling te bevorderen.

 

Inhoud

Effectief leerkracht-, docentgedrag laat leerlingen optimaal functioneren. Hoe motiveer je leerkrachten/docenten om naar hun eigen gedrag te kijken en hun gedrag zonodig te veranderen? Na afloop van deze training ben je in staat om leerkrachten/docenten te begeleiden in het sturen van hun eigen gedrag.
Aan bod komen onder meer:

 • het gedrag van de leerkracht, docent als sleutel tot gedragsverandering bij de leerling
 • de hulpvraag van leerkracht centraal stellen bij observaties
 • effectiviteit van didactiek, klassenmanagement en pedagogisch klimaat
 • preventieve interventies

 

Veel aandacht zal uitgaan naar begeleidings- en gesprekstechnieken, we zullen hier tijdens de bijeenkomsten in oefenen en ook vragen om tussen de bijeenkomsten hier zelf mee aan de slag te gaan.

 

NB: Deze cursus loopt parallel aan een InCompany traject op AT scholen. De eerste en vierde bijeenkomst zijn gezamenlijk.
Individuele deelnemers via Gameeleon nodigen we voor de eerste bijeenkomst uit op de 'International School Hilversum' op de Emmastraat 56 te Hilversum. We kunnen terecht in het Audiotorium (de collegezaal op de eerste verdieping).
Voor de vierde bijeenkomst wordt nog een gezamenlijke locatie gezocht. 

 

Datum event dinsdag 07-11-2023 09:00
Max. deelnemers 16
Aangemeld 15
Aantal plaatsen 1
Doelgroep PO, VO
Duur 4 dagen
Dag 2 16-01-2024 09:00
Dag 3 05-03-2024 09:00
Dag 4 28-05-2024 09:00
Tijd 9:00-15:30 uur
Door Karen Heinsman, Maaike Monsees, Nicole van den Hemel (SWV Unita)
Voor intern begeleiders en ondersteuningscoordinatoren
Aanvullend de 4de bijeenkomst hotel de Witte Bergen (Rijksweg 2 Laren, 3755 MV Eemnes
Locatie Locatie volgt

Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Workshop Systemisch leren kijken in het onderwijs (po)

Inleiding

In deze workshop maken leerkrachten en intern begeleiders kennis met systemisch werken en leren systemisch kijken naar opvoedvraagstukken in opvoeding en onderwijs.

Wat is systemisch werken?
Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Zo’n systeem is bijvoorbeeld je huishouden of familie, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt en een klas. In een systeem heeft iedereen een rol en iedereen verhoudt zich tot een ander. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in ieders plek in het systeem. Het helpt te zien waar belemmeringen zitten en waarom dat leidt tot bepaald gedrag. Dat kan veel inzichten bieden en zorgen voor verandering.

De workshop bestaat uit theorie en het oefenen met systemisch leren kijken naar de mensen met wie je werkt. Daarbinnen is er veel ruimte voor eigen inbreng (casuïstiek)

Resultaat

Je leert tijdens deze workshop welke gemakkelijk in te passen interventies je kunt doen om iedereen het gevoel te geven dat zij/hij erbij hoort. Hoe je lastige gevoelens kunt benaderen en een plek kunt geven. En je leert hoe je je kinderen het gevoel kunt geven dat ze een eigen plek mogen innemen, waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt.

 • je ontwikkelt een nieuwe manier van kijken, doordat je kennismaakt met systemisch werk en krijgt oefeningen mee voor in je klas/team
 • je krijgt zicht op de werkwijze van opstellingen en wat je ermee kunt bereiken
 • je leert door deze workshop systemische interventies op groeps- en leerlingniveau toe te passen

 

Investering

3 bijeenkomsten van 2 1/2 uur

Datum event dinsdag 24-09-2024 15:30
Max. deelnemers 12
Aangemeld 5
Aantal plaatsen 7
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO
Duur 3 bijeenkomsten van 2 1/2 uur
Dag 2 22-10-2024 15:30
Dag 3 26-11-2024 15:30
Tijd 15:30-18:00 uur
Door Debby Hol
Voor leerkrachten en ib-ers
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. In het onderwijs is deze term nog vrij onbekend, maar het komt voor bij 5 tot 7 procent van de leerlingen! Jongeren met TOS hebben specifieke onderwijsbehoeften.

In deze basiscursus leer je wat TOS inhoudt, welke problemen jongeren met TOS ondervinden in het vo en mbo, hoe je TOS kunt herkennen en wat mogelijke onderwijsbehoeften van deze jongeren zijn.
Na afloop van de cursus weet je welke aanpassingen deze jongeren nodig hebben en wat een ambulant begeleider van Kentalis kan betekenen voor de jongeren én docenten.

Locatie volgt nog.

Datum event woensdag 06-11-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 0
Aantal plaatsen 16
Min. deelnemers 8
Doelgroep VO
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur
Tijd 15.30 uur tot 17.30 uur
Door Kentalis
Voor Docenten en zorgco VO

Hoe is het als je niet goed hoort en wat zijn dan de gevolgen? Hoe volgt een slechthorende jongere een gesprek in een rumoerige omgeving? Hoort een slechthorende jongere weer goed als hij hoortoestellen draagt? Welke inspanning moet een slechthorende jongere leveren om de lesstof te begrijpen? Gebaren gebruiken, hoe doe je dat? Welke vaardigheden als docent zijn helpend voor dove en slechthorende jongeren? In deze workshop ervaar je hoe het is om doof of slechthorend te zijn. Na afloop van deze onderdompeling heb je inzicht in wat het betekent om doof of slechthorend te zijn en heb je tips gekregen voor een zorgvuldige omgang met een dove of slechthorende jongere in de klas. 

Locatie volgt nog.

Datum event woensdag 22-01-2025 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 1
Aantal plaatsen 15
Min. deelnemers 16
Doelgroep VO
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur
Tijd 15.30 uur tot 17.30 uur
Door Kentalis
Voor Docenten en zorgco VO

Jongeren met TOS (en taalzwakke jongeren) hebben niet alleen moeite met hun moedertaal, maar vaak ook met het leren van vreemde talen. Er zijn verschillende leerstrategieën die het leren van moderne vreemde talen (en vaak ook het Nederlands) voor deze jongeren makkelijker kunnen maken. In deze workshop leer je strategieën kennen die jongeren met TOS kunnen helpen bij het leren van vreemde talen. Je raakt bekend met stappenplannen voor het leren van woorden, het leren begrijpen van een tekst, het beantwoorden van meerkeuzevragen, het maken van luistertoetsen en het ondersteunen bij de uitspraak. Je krijgt tips voor aanvullende materialen, hulpkaarten en websites.

locatie volgt nog

Datum event woensdag 12-03-2025 15:30
Aangemeld 1
Min. deelnemers 16
Doelgroep VO
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur
Tijd 15.30 uur tot 17.30 uur
Door Kentalis
Voor Docenten en zorgco VO

Vanuit de theorie kan worden geleerd wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is, maar zélf ervaren van wat het betekent om TOS te hebben doet nog veel meer. De combinatie van theorie én het zelf ervaren kweekt begrip voor een jongere met TOS en zijn onderwijsbehoeften. Ook het bewustzijn van de impact van deze stoornis én de mogelijke effecten ervan op andere ontwikkelingsgebieden wordt vergroot. In deze workshop ga je aan de hand van een theoretisch kader zelf aan de slag met praktische oefeningen waardoor je wordt ondergedompeld in de ervaringswereld van jongeren met een taalontwikkelingsstoornis. 

Locatie volgt.

Datum event woensdag 16-10-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 4
Aantal plaatsen 12
Min. deelnemers 16
Doelgroep VO
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur
Tijd 15.30 uur tot 17.30 uur
Door Kentalis
Voor Docenten en zorgco VO
Veerkrachtig onderwijs (po-vo)

Hoe ga je om met stress binnen het onderwijs?

De ervaren stress in het onderwijs is de laatste jaren toegenomen. De druk op leerkrachten  is o.a. verhoogd door inclusief onderwijs, het leerkrachtentekort, meer focus op differentiatie en de aandacht voor kansenongelijkheid. Leerlingen ervaren eveneens in toenemende mate  mentale druk (o.a. vanwege prestatiedruk, druk vanuit social media en zorgen over de toekomst met betrekking tot klimaat, huisvesting en bestaanszekerheid). Aandacht voor de mentale gezondheid van leerlingen en leerkrachten is een belangrijk topic. Maar wat helpt in het vergroten van het welbevinden en het omgaan met en verminderen van stress? Hoe ga je op een effectieve manier om met stressvolle situaties?

Min. deelnemers 8
Doelgroep PO, VO
Duur 4 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Ellemieke Hetebrij - PI Research
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Veerkrachtig onderwijs (po-vo)

Hoe ga je om met stress binnen het onderwijs?

De ervaren stress in het onderwijs is de laatste jaren toegenomen. De druk op leerkrachten  is o.a. verhoogd door inclusief onderwijs, het leerkrachtentekort, meer focus op differentiatie en de aandacht voor kansenongelijkheid. Leerlingen ervaren eveneens in toenemende mate  mentale druk (o.a. vanwege prestatiedruk, druk vanuit social media en zorgen over de toekomst met betrekking tot klimaat, huisvesting en bestaanszekerheid). Aandacht voor de mentale gezondheid van leerlingen en leerkrachten is een belangrijk topic. Maar wat helpt in het vergroten van het welbevinden en het omgaan met en verminderen van stress? Hoe ga je op een effectieve manier om met stressvolle situaties?

Datum event donderdag 21-11-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 0
Aantal plaatsen 16
Min. deelnemers 8
Doelgroep PO, VO
Duur 4 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Ellemieke Hetebrij - PI Research
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Veerkrachtig onderwijs (po-vo)

Hoe ga je om met stress binnen het onderwijs?

De ervaren stress in het onderwijs is de laatste jaren toegenomen. De druk op leerkrachten  is o.a. verhoogd door inclusief onderwijs, het leerkrachtentekort, meer focus op differentiatie en de aandacht voor kansenongelijkheid. Leerlingen ervaren eveneens in toenemende mate  mentale druk (o.a. vanwege prestatiedruk, druk vanuit social media en zorgen over de toekomst met betrekking tot klimaat, huisvesting en bestaanszekerheid). Aandacht voor de mentale gezondheid van leerlingen en leerkrachten is een belangrijk topic. Maar wat helpt in het vergroten van het welbevinden en het omgaan met en verminderen van stress? Hoe ga je op een effectieve manier om met stressvolle situaties?

Datum event donderdag 09-01-2025 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 0
Aantal plaatsen 16
Min. deelnemers 8
Doelgroep PO, VO
Duur 4 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Ellemieke Hetebrij - PI Research
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Veerkrachtig onderwijs (po-vo)

Hoe ga je om met stress binnen het onderwijs?

De ervaren stress in het onderwijs is de laatste jaren toegenomen. De druk op leerkrachten  is o.a. verhoogd door inclusief onderwijs, het leerkrachtentekort, meer focus op differentiatie en de aandacht voor kansenongelijkheid. Leerlingen ervaren eveneens in toenemende mate  mentale druk (o.a. vanwege prestatiedruk, druk vanuit social media en zorgen over de toekomst met betrekking tot klimaat, huisvesting en bestaanszekerheid). Aandacht voor de mentale gezondheid van leerlingen en leerkrachten is een belangrijk topic. Maar wat helpt in het vergroten van het welbevinden en het omgaan met en verminderen van stress? Hoe ga je op een effectieve manier om met stressvolle situaties?

Datum event maandag 10-02-2025 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 0
Aantal plaatsen 16
Min. deelnemers 8
Doelgroep PO, VO
Duur 4 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Ellemieke Hetebrij - PI Research
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Je kent ’t vast wel; het gevoel dat je advies niet of nauwelijks aan komt bij een leerling of ouder. En toch wil je graag je boodschap overbrengen! Iemand overtuigen of aandringen om te veranderen, werkt vaak niet. Hoe krijg je als leerkracht iemand dan toch in beweging? ‘Motiverende Gespreksvoering’ kan je daarbij helpen.

 Inhoud

In deze training leer je hoe je een effectief gesprek kunt voeren. Wat is de juiste basishouding? Hoe krijg je een leerling/ouder letterlijk aan de praat? Hoe speel je in op hun gedrag? Theorie wordt aan de praktijk verbonden door te oefenen met een trainingsacteur. Daarbij ligt de focus op wat werkt!  

Resultaat

Tijdens de workshop leer je een aantal basisprincipes van ‘Motiverende Gespreksvoering’. Je krijgt doeltreffende handvatten en er wordt ervaringsgericht geoefend om op een authentieke en effectieve manier een gesprek met te voeren met een leerling of ouder.

Voor wie

Mentoren, leerling coördinatoren en zorgprofessionals in het Voortgezet Onderwijs die 1-op-1 gesprekken voeren met leerlingen/ouders.

 

Trainer

Babs Smith  

 

locatie volgt nog

Datum event woensdag 29-01-2025 15:00
Max. deelnemers 14
Aangemeld 0
Aantal plaatsen 14
Min. deelnemers 8
Doelgroep VO
Duur 1 bijeenkomst van 3,5 uur
Tijd van 15 uur tot 18.30 uur, voor broodjes wordt gezorgd
Door Babs Smith (ST!R erkend coach; CRKBO geregistreerde docent)
Voor docenten en OCO vo

Help, ik moet een OPP opstellen! Hoe stel ik een OPP op dat werkt en waardoor mijn werk makkelijker wordt?
Hoe krijg ik ouders mee in het handelingsgerichte deel?

Wettelijk gezien moet voor alle leerlingen die naast basisondersteuning ook extra ondersteuning krijgen, een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) worden opgesteld. Dit geldt ook voor leerlingen die een eigen leerlijn volgen.

In de workshop OPP worden verschillende onderwerpen belicht:

 • Wat staat er in een OPP en wat staat er niet in een OPP?
 • Hoe formuleer ik haalbare onderwijsdoelen?
 • Welk (uitstroom)niveau streven we na?
 • Waar is intensieve begeleiding nodig en waar volstaat de basisbegeleiding?
 • Welke instrumenten zijn er beschikbaar (doelenoverzicht – OPP trap)?
 • Wat staat er in het handelingsdeel?
 • Waarom en hoe ouders betrekken?

 

 

Datum event donderdag 14-11-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 0
Aantal plaatsen 16
Min. deelnemers 8
Doelgroep VO
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur
Tijd 15.30 uur tot 17.30 uur
Door Lisanne Koppenberg- PI Research
Voor docenten en oco vo
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Workshop Moeiteloos motiveren van ouders in het po (po)

Workshop Moeiteloos Motiveren van ouders in het Primair Onderwijs

Je kent ’t vast wel; het gevoel dat je advies niet of nauwelijks aan komt bij een ouder. En toch wil je graag je boodschap overbrengen! Iemand overtuigen of aandringen om te veranderen, werkt vaak niet. Hoe krijg je als leerkracht een ouder dan toch in beweging? ‘Motiverende Gespreksvoering’ kan je daarbij helpen.

 Inhoud

In deze training leer je hoe je een effectief gesprek kunt voeren. Wat is de juiste basishouding? Hoe krijg je een ouder letterlijk aan de praat? Hoe speel je in op het gedrag van de ouder? Theorie wordt aan de praktijk verbonden door te oefenen met een trainingsacteur. Daarbij ligt de focus op wat werkt!  

Resultaat

Tijdens de workshop leer je een aantal basisprincipes van ‘Motiverende Gespreksvoering’. Je krijgt doeltreffende handvatten en er wordt ervaringsgericht geoefend om op een authentieke en effectieve manier een gesprek met te voeren met een ouder.

Voor wie

Leerkrachten, IB’ers en professionals van het Primair Onderwijs die 1-op-1 gesprekken voeren met ouders.

Trainer

Babs Smith  

Datum event woensdag 18-09-2024 15:00
Max. deelnemers 14
Aangemeld 0
Aantal plaatsen 14
Min. deelnemers 8
Doelgroep PO
Duur 1 bijeenkomst van 3,5 uur
Tijd 15.00 uur tot 18.30 uur voor broodjes wordt gezorgd
Door Babs Smith (ST!R erkend coach; CRKBO geregistreerde docent)
Voor leerkrachten, ib-ers en professionals po die 1 op 1 gesprekken voeren met ouders en leerlingen
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Teken je boodschap- communicatie in beeld (po)

Workshop Communicatie in beeld

Helder kunnen communiceren met leerlingen, ouders en collega’s is een belangrijke vaardigheid. Hoe kun je de aandacht van de ander vasthouden?
Hoe zorg je ervoor dat informatie beter wordt begrepen en onthouden?
Hoe prikkel je het brein?

De workshop Communicatie in beeld is het juiste startpunt om dit te ontdekken!
Tijdens deze workshop leer je jouw boodschap te ondersteunen met eenvoudige tekeningen, opdat je meer impact hebt met jouw communicatie.

Deze workshop duurt 2,5 uur en is gericht op de volgende onderwerpen: waarom tekenen, het visueel alfabet, symbolen, basistechnieken om een boodschap meer impact te geven en het omzetten van abstracte begrippen naar beeldtaal.
Tijdens de workshop zullen de deelnemers ook ervaren hoe zij de koppeling naar de eigen praktijk kunnen maken als het gaat om het toepassen van het tekenen en vergroten zij hun beeldenbibliotheek.

Het is een actieve en dynamische workshop, waarin de deelnemers de basisbeginselen van het zakelijk tekenen leren en praktische handvatten krijgen aangereikt.
Deelnemers gaan zelf aan de slag met tekenen, spelen het leukste spel van Nederland én kunnen het geleerde de volgende dag gelijk toepassen, omdat het zo praktisch is ingestoken.

Doelen:
- ervaren dat IEDEREEN kan tekenen
- versimpeld kunnen verbeelden
- leggen van visuele accenten
- beginselen van een basispoppetje
- vertalen van abstracte begrippen in symbolen
- het hoe en wat van een eigen professionele beeldenbibliotheek
- het geleerde vertalen naar eigen praktijk

Via deze link krijg je een (sfeer)impressie van de workshop
workshop Communicatie in beeld

Deze training is ook Incompany te organiseren. Neem daarvoor contact met ons op.

 

Datum event donderdag 30-01-2025 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 1
Aantal plaatsen 15
Min. deelnemers 8
Doelgroep PO
Duur 1 bijeenkomst van 2,5 uur
Tijd 15.30 uur tot 18.00 uur
Door Teken je boodschap
Voor onderwijsprofessionals po
Locatie Locatie volgt
Workshop Teken je boodschap-Communicatie in beeld (vo)

Workshop Communicatie in beeld

Helder kunnen communiceren met leerlingen, ouders en collega’s is een belangrijke vaardigheid. Hoe kun je de aandacht van de ander vasthouden?
Hoe zorg je ervoor dat informatie beter wordt begrepen en onthouden?
Hoe prikkel je het brein?

De workshop Communicatie in beeld is het juiste startpunt om dit te ontdekken!
Tijdens deze workshop leer je jouw boodschap te ondersteunen met eenvoudige tekeningen, opdat je meer impact hebt met jouw communicatie.

Deze workshop duurt 2,5 uur en is gericht op de volgende onderwerpen: waarom tekenen, het visueel alfabet, symbolen, basistechnieken om een boodschap meer impact te geven en het omzetten van abstracte begrippen naar beeldtaal.
Tijdens de workshop zullen de deelnemers ook ervaren hoe zij de koppeling naar de eigen praktijk kunnen maken als het gaat om het toepassen van het tekenen en vergroten zij hun beeldenbibliotheek.

Het is een actieve en dynamische workshop, waarin de deelnemers de basisbeginselen van het zakelijk tekenen leren en praktische handvatten krijgen aangereikt.
Deelnemers gaan zelf aan de slag met tekenen, spelen het leukste spel van Nederland én kunnen het geleerde de volgende dag gelijk toepassen, omdat het zo praktisch is ingestoken.

Doelen:
- ervaren dat IEDEREEN kan tekenen
- versimpeld kunnen verbeelden
- leggen van visuele accenten
- beginselen van een basispoppetje
- vertalen van abstracte begrippen in symbolen
- het hoe en wat van een eigen professionele beeldenbibliotheek
- het geleerde vertalen naar eigen praktijk

Via deze link krijg je een (sfeer)impressie van de workshop
workshop Communicatie in beeld

Deze training is ook Incompany te organiseren. Neem daarvoor contact met ons op.

Datum event woensdag 13-11-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 3
Aantal plaatsen 13
Min. deelnemers 8
Doelgroep VO
Duur 1 bijeenkomst van 2,5 uur
Tijd 15.30 uur tot 18.00 uur
Door Teken je boodschap
Voor docenten en OCO's en begeleiders vo
Locatie Locatie volgt

Een OPP is verplicht voor alle basisschoolleerlingen die extra ondersteuning behoeven boven de basisondersteuning. Dat betekent dat een OPP moet worden opgesteld voor vrijwel alle leerlingen waarbij Unita betrokken is. Reguliere basisscholen hoeven geen OPP op te stellen voor ondersteuning die valt onder het basisondersteuning, die in het samenwerkingsverband is afgesproken.

Er is een nieuwe handreiking (2024) over het werken met een OPP: wat is de bedoeling ervan? Hoe kunnen we het OPP benutten om doelgericht en constructief samen te werken? Hoe maken we het makkelijker in het gebruik en hoe kan het scholen helpen om het OPP juist en efficiënt in te zetten? 

Doel van deze training is om houvast te bieden voor een zo beknopt mogelijk OPP dat enerzijds de wettelijke vereisten bevat en geen overbodige administratie vergt en dat anderzijds functioneel is voor de aanpak op school (en thuis) en helpend in de samenwerking binnen schoolteams en met professionals, ouders en leerlingen. Kortom een OPP zoals bedoeld: een middel om de juiste ondersteuning voor de leerling te realiseren. 

Natuurlijk gaan we ook in op de nieuwe wettelijke eis rond het hoorrecht van leerlingen. Tijdens de training gaan we samen aan de slag, het is fijn als je een casus meeneemt waarvoor je een OPP wil gaan schrijven zodat er direct een praktische opbrengst is.

 

Datum event maandag 23-09-2024 10:00
Aangemeld 0
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur
Tijd 10.00 - 12.00
Door Myrna Hemmerlé
Voor IB-ers
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
 • Hoe heet je ook alweer?

  Iemand stelt zich voor, je hebt een leuk gesprek, maar stiekem ben je de naam alweer vergeten als je elkaar gedag zegt. Veel mensen hebben er moeite mee: het onthouden van namen. Tijdens een telefoongesprek, een zakelijke afspraak of op verjaardagen – vaak gaat iemands naam het ene oor in en het andere weer uit. Hoe komt dit? En wat kun je doen om niet keer op keer te hoeven vragen: ‘Hoe heet je ook alweer?’

  Het artikel is gebaseerd op hoofdstuk 4 uit Breinfitness van Noëlle Kamminga. 

   

 • 'Vooruit Achteruit'

  Spel 'Vooruit Achteruit' voor meer begrip in de klas
  Chronisch zieke kinderen willen wel gezien, maar niet zielig gevonden worden.

  Het spel 'Vooruit Achteruit' is voor de bovenbouw van de basisschool ontwikkeld. In het spel staat de beleving en het invoelbaar maken van een beperkte hoeveelheid beschikbare energie en wisselende belastbaarheid voor alle klasgenoten centraal. Tijdens het spel ervaren ze vanuit het kinderleven gegrepen uitdagingen. Zoals bijvoorbeeld plotseling toeslaande vermoeidheid, pijn of niet mee kunnen doen. Daarnaast wordt er een gokelement toegevoegd in de vorm van kanskaarten die positief of negatief uit kunnen vallen. Het spel eindigt met een gezamenlijke reflectie.

  Via https://www.zorgeloosnaarschool.nl/ kan het spel aangeschaft worden.

 • Handreiking | Signaleren voor het voortgezet onderwijs

   

  Wat kan je doen als het je opvalt dat een leerling bij jou op school bijvoorbeeld een laag zelfbeeld heeft? Wanneer hij niet meekomt in de groep, of moeite heeft met zelfbeheersing? Wanneer hoort het bij een normale sociaal-emotionele ontwikkeling en wanneer is dit problematisch? Hoe kan je als leerkracht, mentor, zorgcoördinator of schoolteam vroegtijdig signaleren of leerlingen problemen ondervinden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling? Welke rol kan een conciërge hebben en welke rol heeft de ouder? Welke zorg of ondersteuning kan je vervolgens inzetten op schoolniveau, klassenniveau en op leerlingniveau? Deze handreiking geeft houvast bij deze vragen.

  > naar de handreiking

 • Mindset

  Het Platform Mindset heeft een uitgebreide bibliotheek met tools en posters. Om te downloaden, te printen en te gebruiken!

   

   

 

Professionaliseringsplatform
passend onderwijs


Voor onderwijsprofessionals
in de regio Gooi en Vecht

VO     035 526 94 81

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Qinas
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ  Bussum

Nieuwsbriefinschrijving VO

PO     035 800 10 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Unita
Noordereinde 54F
1243 JJ  ’s-Graveland

Nieuwsbriefinschrijving PO