Gespreksvoering

Workshop Met plezier naar school (po)

Noëlle Pameijer is auteur van het boek "Met plezier naar school" (2021).  

Ouderbetrokkenheid en samenwerken met ouders is een belangrijk kenmerk van succesvol passend onderwijs.

Over ouderbetrokkenheid is al veel geschreven vanuit het perspectief van de school. Dit boek is geschreven vanuit het perspectief van ouders. Hoe kunnen zij bijdragen aan het schoolsucces van hun kind? Hoe kunnen zijn meedenken, meedoen, meeleven, meehelpen en meebeslissen over het onderwijs aan hun kind?

Noëlle Pameijer vertelt in deze workshop meer over het bundelen van de krachten. Hoe ga je met elkaar in gesprek om samen het kind met plezier naar school te laten gaan?

Datum event Nog te bevestigen
Aangemeld 0
Doelgroep PO
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur
Door Noëlle Pameijer of Marleen Buwalda
Voor onderwijsprofessional (po)
Aanvullend Deze workshop kan ook InCompany gevolgd worden. Bv. op een studie(mid)dag). Neem contact op met events@gameeleon.nl voor meer informatie.

Ondersteuning bij een ouderavond over positieve samenwerking school-ouders

“Met plezier naar school”, ook wel HGW (HandelingsGerichtWerken) voor ouders genoemd, gaat over de onmisbare rol van ouders in het schoolsucces van kinderen. Om passend onderwijs te kunnen bieden, hebben we ouders hard nodig, scholen kunnen dat niet alleen.

Scholen doen alles wat ze kunnen om alle kinderen goed onderwijs te bieden. Hoe kunnen ouders het onderwijs aan hun kind ondersteunen? Denk bijvoorbeeld aan op tijd en uitgerust op school komen, thuis positief over school praten en oefenen wat er geleerd is, meedenken bij de aanpak die hun kind nodig heeft zonder op de stoel van de leerkracht te zitten, waardering voor de leerkracht uitspreken en naar hun kind toe achter de leerkracht staan.
Het bespreken van deze thema’s is niet altijd makkelijk. Het vergt een en ander van ouders, maar ook van de school: duidelijk zijn over de wederzijdse verwachtingen, wat kunnen we van elkaar verwachten? Hoe werken we positief samen? We zijn gelijkwaardig, maar hebben verschillende rollen, wie beslist waarover? Welke complimenten (tops) hebben school en ouders voor elkaar? En welke suggesties (tips) hebben zij. En wat als ...?
De gratis folders en checklists van ‘Met plezier naar school’ kunnen hierbij worden benut. 

In de ouderavond, die samen met het team wordt voorbereid en gegeven en waarbij de ‘trainer van Unita’ als gespreksleider kan optreden, komen bovenstaande thema’s in een constructieve sfeer aan bod, met een blik op de toekomst (komende periode in schooljaar of komend schooljaar). De uitvoering is op maat, passend bij de school, het team en de ouders. Een belangrijk doel is verbinden.

Een combinatie van de cursus “Constructief communiceren met ouders, ook als het moeilijk is” en deze ouderavond is een aanrader!

Datum event Nog te bevestigen
Aangemeld 0
Doelgroep PO
Door Contactpersoon via Gameeleon is Noëlle Pameijer
Aanvullend Deze workshop kan InCompany gevolgd worden. Bv. op een studie(mid)dag). Neem contact op met events@gameeleon.nl voor meer informatie.

“Deze ouders gaan steeds op onze stoel zitten”; “Waarom komen deze ouders niet op gesprek?” of juist “Wat fijn dat we zo goed met deze ouders hebben samengewerkt”; “Het is gelukt, we zitten weer op één lijn”.

Dit zijn voorbeelden van opmerkingen uit de scholen die we vaak horen. Constructieve communicatie met ouders is belangrijk voor het welzijn en het leren van leerlingen én voor het werkplezier van leerkrachten. Positieve samenwerking tussen school en ouders is het fundament van de driehoek. Als het niet goed gaat met een leerling op school, dan zijn ouders kwetsbaar en kunnen emoties de overhand krijgen. Blijven samenwerken is dan noodzaak, maar hoe doe je dat? Hoe bereid je een moeilijk gesprek voor? Wat zeg en wat vraag je en waarom? En wat doe je als een ouder ...?

Investering

2 bijeenkomsten van 3 uur (+ korte voorbereiding per bijeenkomst)

Na afloop van deze cursus kun je

 • Gesprekken met ouders voorbereiden, voeren en evalueren
 • Leerlingen betrekken bij deze gesprekken
 • Visualisaties benutten in de samenwerking

 

Een combinatie met de "Ondersteuning bij een ouderavond over positieve samenwerking school-ouders" is een aanrader! 

Datum event Nog te bevestigen
Max. deelnemers 16
Aangemeld 3
Aantal plaatsen 13
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO
Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Marlot Roosendaal en Petra de Waard
Voor leerkrachten (po)
Aanvullend Deze cursus wordt ook InCompany aangeboden, neem contact op voor de mogelijkheden.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Steeds meer scholen benutten de inbreng van de leerling bij het vormgeven van het onderwijs en de extra ondersteuning. Dit verbetert de leerkracht-leerling-relatie en verhoogt de kans op schoolsucces.

Onlangs verscheen de nieuwe handreiking OPP. Voor alle leerlingen die naast de basisondersteuning ook extra ondersteuning krijgen, moet de school een OPP maken. Hierin staat wat al goed gaat en wat nog niet, de onderwijsdoelen waarbij de leerling extra ondersteuning nodig heeft en de aanpak: wat streven we na en welke extra ondersteuning bieden wij? Ongeacht hun leeftijd, krijgen leerlingen met een OPP in 2024 hoorrecht. Zij mogen dan hun mening geven bij het opstellen, bijstellen en evalueren van hun OPP. School moet laten zien dat ze hiernaar gevraagd hebben en wat ze hiermee hebben gedaan. Kind-gesprekken zijn hierbij cruciaal.

Investering

2 bijeenkomsten van 3 uur (+ korte voorbereiding per bijeenkomst)

Na afloop van deze cursus kun je

 • Gesprekken met kinderen voorbereiden, voeren en evalueren
 • Visualisaties en andere hulpmiddelen benutten in kind-gesprekken
Datum event dinsdag 16-04-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 9
Aantal plaatsen 7
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO
Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur
Dag 2 28-05-2024 15:30
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Noëlle Pameijer met Eugenie van Dijck en Marieke Gerrits
Voor leerkrachten (po)
Aanvullend De cursus wordt ook InCompany aangeboden, neem contact op voor de mogelijkheden.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Introductie Geweldloos Verzet  & Verbindend Gezag

“Ik voel dat ik geen grip heb op deze klas”, “Ik moet voortdurend alert zijn en nog steeds ontstaan er onderling veel conflicten”, “Ik ben alleen maar aan het corrigeren”, “Ik heb alles geprobeerd, maar niets lijkt te werken”. Dit zijn waarschijnlijk herkenbare uitspraken van onderwijs- en zorgprofessionals die zoeken naar hoe zij invulling kunnen geven aan hun gezag in hun rol en functie.

Het antwoord kun je vinden binnen Verbindend Gezag-Geweldloos Verzet. VGGV is gebaseerd op de principes van Gandhi. Prof. Haim Omer heeft deze vorm van gezag doorontwikkeld voor gezinnen met jongeren met ernstige gedragsproblemen. Deze inzichten zijn ook binnen het onderwijs goed bruikbaar. Het belangrijkste doel is om niet langer te handelen vanuit (on)macht, maar vanuit kracht. Het besef dat je alleen controle hebt over je eigen gedrag en oog hebben voor jouw eigen rol, draagt daaraan bij. Vriendelijkheid èn vastberadenheid helpen om op een geweldloze manier verzet te bieden tegen ongewenst gedrag. Een ander belangrijk aspect is het gebruik maken van de steun en support om jou heen, dus van de ouders, jouw collega’s en de directie. Samen sta je sterker.

In deze workshop word je meegenomen in dit gedachtengoed van Verbindend Gezag-Geweldloos Verzet. De workshop is (inter)actief en gericht op eigen ervaringen, waarbij we samen gaan uitzoeken hoe het gedachtengoed VGGV je daarbij verder kan helpen.

Datum event maandag 03-06-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 12
Aantal plaatsen 4
Doelgroep PO, VO
Duur 1 bijeenkomst van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Sharon Kruisdijk - PI Research
Voor onderwijsprofessionals po-vo
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Schooljaar 2024-2025

Vervolg "Geweldloos Verzet & Verbindend Gezag”

In deze vervolg workshop wordt nader ingegaan op de pijlers en de uitgangspunten van Verbindend Gezag en op welke manier deze in te zetten zijn in de werksituatie van de deelnemers. We besteden o.m. aandacht aan de-escalerend handelen en aan manieren om -in de gezamenlijkheid van je team en met het netwerk rondom een leerling- een standpunt in te nemen ter bevordering van de ontwikkeling en het welzijn van alle betrokkenen.

Datum event maandag 23-09-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 3
Aantal plaatsen 13
Doelgroep PO, VO
Duur 1 bijeenkomst van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Sharon Kruisdijk - PI Research
Voor onderwijsprofessionals po-vo
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

"Geweldloos Verzet & Verbindend Gezag”

“Ik voel dat ik geen grip heb op deze klas”,
“Ik moet voortdurend alert zijn en nog steeds ontstaan er onderling veel conflicten”,
“Ik ben alleen maar aan het corrigeren”,
“Ik heb alles geprobeerd, maar niets lijkt te werken”.

Dit zijn waarschijnlijk herkenbare uitspraken van onderwijs- en zorgprofessionals die zoeken naar hoe zij invulling kunnen geven aan hun gezag in hun rol en functie.

Het antwoord kun je vinden binnen Verbindend Gezag-Geweldloos Verzet. VGGV is gebaseerd op de principes van Gandhi. Prof. Haim Omer heeft deze vorm van gezag doorontwikkeld voor gezinnen met jongeren met ernstige gedragsproblemen. Deze inzichten zijn ook binnen het onderwijs goed bruikbaar. Het belangrijkste doel is om niet langer te handelen vanuit (on)macht, maar vanuit kracht. Het besef dat je alleen controle hebt over je eigen gedrag en oog hebben voor jouw eigen rol, draagt daaraan bij. Vriendelijkheid èn vastberadenheid helpen om op een geweldloze manier verzet te bieden tegen ongewenst gedrag. Een ander belangrijk aspect is het gebruik maken van de steun en support om jou heen, dus van de ouders, jouw collega’s en de directie. Samen sta je sterker.

In deze workshop word je meegenomen in dit gedachtengoed van Verbindend Gezag-Geweldloos Verzet. De workshop is (inter)actief en gericht op eigen ervaringen, waarbij we samen gaan uitzoeken hoe het gedachtengoed VGGV je daarbij verder kan helpen.

In de tweede bijeenkomst wordt nader ingegaan op de pijlers en de uitgangspunten van Verbindend Gezag en op welke manier deze in te zetten zijn in de werksituatie van de deelnemers. We besteden o.m. aandacht aan de-escalerend handelen en aan manieren om -in de gezamenlijkheid van je team en met het netwerk rondom een leerling- een standpunt in te nemen ter bevordering van de ontwikkeling en het welzijn van alle betrokkenen.

Min. deelnemers 8
Doelgroep PO, VO
Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Sharon Kruisdijk - PI Research
Voor onderwijsprofessionals po-vo
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

"Geweldloos Verzet & Verbindend Gezag”

“Ik voel dat ik geen grip heb op deze klas”,
“Ik moet voortdurend alert zijn en nog steeds ontstaan er onderling veel conflicten”,
“Ik ben alleen maar aan het corrigeren”,
“Ik heb alles geprobeerd, maar niets lijkt te werken”.

Dit zijn waarschijnlijk herkenbare uitspraken van onderwijs- en zorgprofessionals die zoeken naar hoe zij invulling kunnen geven aan hun gezag in hun rol en functie.

Het antwoord kun je vinden binnen Verbindend Gezag-Geweldloos Verzet. VGGV is gebaseerd op de principes van Gandhi. Prof. Haim Omer heeft deze vorm van gezag doorontwikkeld voor gezinnen met jongeren met ernstige gedragsproblemen. Deze inzichten zijn ook binnen het onderwijs goed bruikbaar. Het belangrijkste doel is om niet langer te handelen vanuit (on)macht, maar vanuit kracht. Het besef dat je alleen controle hebt over je eigen gedrag en oog hebben voor jouw eigen rol, draagt daaraan bij. Vriendelijkheid èn vastberadenheid helpen om op een geweldloze manier verzet te bieden tegen ongewenst gedrag. Een ander belangrijk aspect is het gebruik maken van de steun en support om jou heen, dus van de ouders, jouw collega’s en de directie. Samen sta je sterker.

In deze workshop word je meegenomen in dit gedachtengoed van Verbindend Gezag-Geweldloos Verzet. De workshop is (inter)actief en gericht op eigen ervaringen, waarbij we samen gaan uitzoeken hoe het gedachtengoed VGGV je daarbij verder kan helpen.

In de tweede bijeenkomst wordt nader ingegaan op de pijlers en de uitgangspunten van Verbindend Gezag en op welke manier deze in te zetten zijn in de werksituatie van de deelnemers. We besteden o.m. aandacht aan de-escalerend handelen en aan manieren om -in de gezamenlijkheid van je team en met het netwerk rondom een leerling- een standpunt in te nemen ter bevordering van de ontwikkeling en het welzijn van alle betrokkenen.

Datum event maandag 19-05-2025 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 0
Aantal plaatsen 16
Min. deelnemers 8
Doelgroep PO, VO
Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Sharon Kruisdijk - PI Research
Voor onderwijsprofessionals po-vo
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Als docent moet je niet alleen een vak onderwijzen en zorg dragen voor een positief leerklimaat, er wordt ook verwacht dat je in staat bent tot het voeren van het ‘moeilijke gesprek’. Maar hoe doe je dat in deze dynamische wereld met zoveel uiteenlopende meningen, visies en belangen? 

Hoe zorg je voor een open en inclusief karakter van de schoolomgeving, met ruimte voor diversiteit om leerlingen de juiste handvatten mee te kunnen geven voor de pluriforme samenleving waarin wij leven?

In 1 dag (4 blokken) krijg je kennis aangereikt en leer je vanuit vertrouwen en oprechte nieuwsgierigheid inclusief te communiceren, ontstaat bewustwording en een ruimer en effectief handelingsperspectief.

Datum event Nog te bevestigen
Aangemeld 0
Doelgroep VO
Duur 1 dag
Tijd 9.00-16.00 uur
Door Expertisecentrum Burgerschap&Inclusie
Voor VO docenten en mentoren
Aanvullend Vraag deze training als InCompany training aan. Neem contact op met events.vo@gameeleon.nl
Training: Moeiteloos Motiveren (vo)

Deze training werd eerder aangeboden onder de titel: 'een motiverend gesprek, hoe doe je dat?'

Je kent ’t vast wel: Het gevoel dat je advies niet of nauwelijks aankomt bij een leerling of ouder. En tóch wil je onder de titel: 'een motiverend gesprek hoe doe je dat?' graag je boodschap overbrengen!

Tijdens de training ‘Moeiteloos Motiveren’ leer je een aantal basisprincipes van motiverende gespreksvoering en oefen je met eigen praktijksituaties. Door te experimenteren met een trainingsacteur krijgen we samen inzicht in ‘wat werkt’ en ‘waar kansen liggen’.
Je hoeft je niet voor te bereiden voor deze training, hooguit na te denken over wat jij lastig gedrag vindt in 1-op-1 gesprekken. Elk gedrag kan besteld worden bij de acteur! We werken met wat er in het moment ontstaat.

Deze training is ook geschikt als InCompany! De training wordt dan op maat gemaakt en kan in 1 of 2 dagdelen gegeven worden. Als kapstok voor de training, kiest de school een thema, zoals: Mentorgesprekken, driehoeksgesprekken, gesprekken over gezondheid, trajectbegeleiding of ziekteverzuimbegeleiding.  

 

 

Datum event maandag 30-09-2024 15:00
Max. deelnemers 14
Aangemeld 9
Aantal plaatsen 5
Min. deelnemers 8
Doelgroep VO
Duur 1 bijeenkomst van 3,5 uur
Tijd 15.00 uur tot 18.30 uur voor broodjes wordt gezorgd
Door Babs Smith (ST!R erkend coach; CRKBO geregistreerde docent)
Voor onderwijsprofessional (vo)
Aanvullend bij 8 (voor) aanmeldingen wordt er een datum gepland maar de training is ook bij uitstek geschikt voor incompany
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Ziekteverzuim kan lastig zijn voor scholen. Vaak voelt het als een ongrijpbaar probleem. Scholen kunnen ziekteverzuim verminderen en schooluitval voorkomen door vroegtijdig in gesprek te gaan met de leerlingen en hun ouders.

Maar hoe krijg je als mentor/verzuimprofessional iemand aan de praat of in beweging? Overtuigen, dwingen of adviseren werkt vaak niet. Het blijkt de kunst om iemands innerlijke motivatie aan te spreken.

Tijdens de workshop ‘Motiveren bij ziekteverzuim’ leer je een aantal basisprincipes van motiverende gespreksvoering en oefen je met eigen praktijksituaties. Door te experimenteren met een trainingsacteur krijgen we samen inzicht in ‘wat werkt’ en ‘waar kansen liggen’.

Je hoeft je niet voor te bereiden voor deze workshop, hooguit na te denken over wat jij lastig gedrag vindt in verzuimgesprekken. Elk gedrag kan besteld worden bij de acteur! We werken met wat er in het moment ontstaat.

Deze training is bij uitstek geschikt als InCompany training! De training kan in 1 of 2 dagdelen gegeven worden.     

 

Datum event Nog te bevestigen
Aangemeld 4
Doelgroep VO
Duur bijeenkomst in 1 of 2 dagdelen
Tijd n.t.b.
Door Babs Smith (ST!R erkend coach; CRKBO geregistreerde docent)
Voor Onderwijsprofessionals (vo)
Aanvullend bij 8 (voor) aanmeldingen wordt er een datum gepland maar de training is ook zeer geschikt voor incompany
Locatie Locatie volgt
Bijlage Banner Gameleon.png
 • Groter dan de som

  Speel het spel ‘Groter dan de som’

  En leer binnen multidisciplinaire overleggen (MDO) van elkaars kennis, ervaringen en perspectieven!

  Hoe krijg je met elkaar beweging in complexe casuïstiek? Door samen te werken en goed te communiceren. Gedragswerk en Steunpunt Passend Onderwijs hebben de serious game ontwikkeld: Groter dan de som. Spelers van dit spel worden uitgedaagd op de competenties samenwerken en communicatie. Competenties die ook nodig zijn binnen een multidisciplinair overleg. Spelers werken – net als in een MDO – samen vanuit verschillende rollen en hebben elkaar nodig om het doel te behalen.

 • Eerste Hulp Bij Taal posters

  Steeds meer basisscholen krijgen te maken met een grote toestroom van nieuwkomers in de klas. Deze kinderen komen vaak de school binnen zonder dat zij de Nederlandse taal kennen. Om de leerlingen en leerkrachten op weg te helpen ontwikkelde Het ABC een aanwijsposter om te helpen bij de communicatie.
  Download hier de Eerste Hulp Bij Taal (aanwijs-)posters. Hang de Nederlandse versie op in de klas en deel de poster met de taal die thuis wordt gesproken met de leerling/ouders. 

  De poster is momenteel verkrijgbaar in 6 talen, meer talen zijn in de maak.

  Downloads:

  Nederlands
  Engels
  Spaans
  Turks
  Pools
  Arabisch

 • Hoe heet je ook alweer?

  Iemand stelt zich voor, je hebt een leuk gesprek, maar stiekem ben je de naam alweer vergeten als je elkaar gedag zegt. Veel mensen hebben er moeite mee: het onthouden van namen. Tijdens een telefoongesprek, een zakelijke afspraak of op verjaardagen – vaak gaat iemands naam het ene oor in en het andere weer uit. Hoe komt dit? En wat kun je doen om niet keer op keer te hoeven vragen: ‘Hoe heet je ook alweer?’

  Het artikel is gebaseerd op hoofdstuk 4 uit Breinfitness van Noëlle Kamminga. 

   

 

Professionaliseringsplatform
passend onderwijs


Voor onderwijsprofessionals
in de regio Gooi en Vecht

VO     035 526 94 81

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Qinas
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ  Bussum

Nieuwsbriefinschrijving VO

PO     035 800 10 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Unita
Noordereinde 54F
1243 JJ  ’s-Graveland

Nieuwsbriefinschrijving PO