Meerbegaafd ( 8 Events )

Handreiking voor verrijking (po)

Over de handreiking verrijkingswijzer
Unita heeft een handreiking gemaakt met praktische suggesties om de basisondersteuning in de klas te versterken voor leerlingen die meer aan kunnen dan de basisstof. 

In de handreiking vind je geen pasklare antwoorden. Die zijn er niet! Iedere leerling is anders, iedere leerkracht is anders en iedere klas is anders. Je vindt wel een startpunt om met leerlingen in gesprek te gaan over hun manier van leren. We geven aandachtspunten die hopelijk helpen bij het aanpassen van het werk in de klas. Als leerkracht kun je hierin het verschil maken voor leerlingen door hen het gevoel te geven erbij te horen en te waarderen (relatie). Door ze op hun capaciteiten aan te spreken (competentie) en door leerlingen de ruimte geven om ook zelf keuzes te maken (autonomie). 

Het uitgangspunt van deze handreiking is het formulier van het kindgesprek ‘dit ben ik nu’ geworden. Hierin zijn de onderwijsbehoeften uit het handelingsgericht werken te herkennen die binnen ons samenwerkingsverband Unita leidend zijn. Deze kopjes zijn in de drie deelproducten zichtbaar en zo kunnen leerkrachten hopelijk ook de link leggen tussen de opbrengsten van het kindgesprek, de mogelijkheden voor afstemming én de aanbevelingen voor het leerkrachtgedrag op de verschillende onderdelen van alle facetten van het onderwijs aan (meerbegaafde) leerlingen. Belangrijk om te benoemen is dat ook meer- en hoogbegaafde leerlingen niet allemaal dezelfde onderwijsbehoeften hebben. Uiteindelijk denken we daarom dat deze handreiking voor álle leerlingen een bruikbaar instrument zou kunnen zijn: noodzakelijk voor enkelen en nuttig voor velen.  


Je krijgt een korte uitleg over de handreiking en gelegenheid tot het stellen van vragen.
Daarna neem je de handreiking mee om op jullie school met de handreiking aan de slag te gaan.

 

- dinsdag 6 september 13.00-15.00 uur
- donderdag 8 september 10.00-12.00 uur


NB: We plannen samen een terugkom-moment om ervaringen en suggesties uit te wisselen en vragen te kunnen stellen.

 

Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Door Mariken Uriot, Anne-Mieke Boor, Monique Gracey, Karen Heinsman
Voor leerkrachten (po)

Alle leerlingen hebben talenten, hoe kunnen we deze zichtbaar maken of stimuleren?

Tijdens deze minicursus wordt ingegaan op het verbreden van je kennis over talentontwikkeling/hoogbegaafdheid. De cursus bestaat uit online voorbereidingsopdrachten thuis en het toepassen van de opgedane kennis en bespreken van eigen casuïstiek in drie bijeenkomsten.

De volgende thema’s zullen aan bod komen:

 •   Herkennen en signaleren van (hoog)begaafde leerlingen
 •   Onderpresteren
 •   De coachende rol bij het leerproces en welbevinden
 •   Passend lesaanbod (compacten en verrijken)

Datum event maandag 21-11-2022 15:30
Dag twee maandag 12-12-2022 15:30
Dag drie maandag 19-12-2022 15:30
Tijd 15.30-18.00 uur
Door Saskia Huizer, Marlot Roosendaal
Voor leerkrachten (po)
Max. deelnemers 14
Registered 4
Aantal plaatsen 10
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Net zoals in de basis workshop ligt de nadruk op hoe je als onderwijsprofessional kunt aansluiten op de behoeftes van het hoogbegaafde, hooggevoelige kind met een sterke wil en hoe je daarin kunt handelen. 

De thema's die hierin terug zullen komen zijn:

 • hoe je als leerkracht om kunt gaan met (oplopende) spanning bij jezelf en bij het kind
 • hoe je om kunt gaan met de grote behoefte aan verrijking, prikkeling en voeding die deze kinderen nodig hebben om zich in positieve zin te kunnen ontwikkelen

 

De twee verdiepingsworkshops verschillen van elkaar.
Deze eerste heeft als thema: omgaan met de extra spanning en stress.
Spanning, wat doet het met jou (jouw innerlijk meisje), hoe kun je er meer zijn voor jezelf en naar het kind toe (en er zijn voor zijn of haar innerlijk meisje)?

 

Resultaat

 • je voelt je meer competent in het omgaan met het gedrag van deze kinderen in de klas
 • je wordt bewuster van je eigen rol daarin
 • je krijgt meer inzicht in je eigen behoeftes, handelen en de invloed daarvan op deze kinderen
 • je krijgt meer tools in handen om met deze kinderen om te gaan
Datum event dinsdag 01-11-2022 15:30
Tijd 15.30-17.30 uur
Door Marijse van der Aar / Janneke van Olphen
Voor leerkrachten
Max. deelnemers 14
Registered 12
Aantal plaatsen 2
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Zoals je wellicht al weet, houdt hoogbegaafdheid meer in dan alleen een hoog IQ. Hoogbegaafdheid wordt ook zichtbaar in de persoonlijkheid en kwaliteiten die iemand in sterke mate bezit. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de hoogbegaafden ook hooggevoelig ofwel hoogsensitief is. Er is tevens een duidelijk verband met een sterke wil (strong-willed), wat bij hoogbegaafden vaak terugkomt is in een grote behoefte aan autonomie.

Zowel hooggevoeligheid als een sterke wil zijn eigenschappen van de persoonlijkheid. Eigenschappen bestaan uit kwaliteiten die iemand in sterke mate bezit. Dat klinkt leuk, maar in de praktijk kan het een pittige uitdaging zijn voor zowel het kind als voor de (school)omgeving.

Als school, leerkracht of IB’er wil je uiteraard graag aansluiten op de behoeftes van ieder kind. Naarmate een kind verder afwijkt van het gemiddelde, wordt dit een steeds grotere uitdaging. Dit geldt dus ook voor hoogbegaafde, hooggevoelige kinderen met een sterke wil.

Een voorwaarde om te kunnen aansluiten, is dat je herkent wat er bij het kind speelt. Hoe concreter en duidelijker jij kunt herkennen wat er speelt, hoe beter.

Resultaat:

 • je weet wat de eigenschappen hooggevoeligheid en strong-willed concreet inhouden, hoe deze verband houden met hoogbegaafdheid en wat de belangrijke uitdagingen zijn voor deze kinderen.
 • je kent de kenmerken van hooggevoeligheid / hoog sensitiviteit en van een sterke wil.
 • je herkent de meest kenmerkende uitdagingen waar deze kinderen (en hun omgeving) vaak mee te maken krijgen.
Datum event maandag 16-01-2023 15:30
Tijd 15.30-17.30 uur
Door Marijse van der Aar / Janneke van Olphen
Voor leerkrachten
Max. deelnemers 14
Registered 7
Aantal plaatsen 7
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Schooljaar 2022-2023

Net zoals in de basis workshop ligt de nadruk op hoe je als onderwijsprofessional kunt aansluiten op de behoeftes van het hoogbegaafde, hooggevoelige kind met een sterke wil en hoe je daarin kunt handelen. 
De thema's die hierin terug zullen komen zijn:

 • hoe je als leerkracht om kunt gaan met (oplopende) spanning bij jezelf en bij het kind
 • hoe je om kunt gaan met de grote behoefte aan verrijking, prikkeling en voeding die deze kinderen nodig hebben om zich in positieve zin te kunnen ontwikkelen

 

De twee verdiepingsworkshops verschillen van elkaar.
Deze tweede heeft als thema: omgaan met de extra behoefte aan uitdaging
Hoe ga je om met de behoefte aan extra uitdaging, prikkeling en voeding die deze kinderen nodig hebben en wat doet dat me jou als leerkracht? Wat doet dat met jouw innerlijke jongetje? Waar krijgt jouw innerlijke jongetje wel of juist geen energie van als het hierom gaat en wat betekent dit? Op welk type innerlijke jongetjes sluit jij wel of juist minder makkelijk aan?  

Resultaat

 • je voelt je meer competent in het omgaan met het gedrag van deze kinderen in de klas
 • je wordt bewuster van je eigen rol daarin
 • je krijgt meer inzicht in je eigen behoeftes, handelen en de invloed daarvan op deze kinderen
 • je krijgt meer tools in handen om met deze kinderen om te gaan
Datum event woensdag 12-04-2023 14:30
Tijd 14.30-16.30 uur
Door Marijse van der Aar / Janneke van Olphen
Voor leerkrachten
Max. deelnemers 14
Registered 10
Aantal plaatsen 4
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Doel van de intervisie is uitwisseling over best practice bij het vorm en inhoud geven aan plusklassen ofwel intern op school ofwel bovenschools (niveau 3 van de ondersteuningspiramide).  

Bijeenkomsten worden door één van de deelnemers voorbereid. Denk aan het bespreken van een thema/onderwerp in relatie tot plusklassen/HB. Daarnaast is er mogelijkheid voor inbreng van casuistiek. Voorzitterschap (en inbreng thema) rouleert onder de deelnemers. 

Wanneer deelgenomen wordt dan wordt een minimale aanwezigheid van 3 van de 4 keer verwacht.  

Contactpersoon: Eugenie van Dijck (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

NB: voor het schooljaar 2022-2023 kunnen nog 2 collega's (bij de groep van 6) aansluiten.

Datum event Nog te bevestigen
Door Marijke Schekkerman / Eugenie van Dijck
Voor Voor HB specialisten/plusgroepbegeleiders van scholen vallend onder samenwerkingsverband Unita
Aanvullend Deze bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers gepland
Max. deelnemers 8
Registered 0
Aantal plaatsen 8
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Deze teamtraining start in het voorjaar van 2023. Stuur wanneer je belangstelling hebt een mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Start: voor de eerste bijeenkomst worden de deelnemende scholen  kort bezocht door de trainers, met als doelen:

 • kennismaking met de kleuterbouwleerkrachten
 • bespreken wederzijdse verwachtingen
 • toelichten welke (tijds-)investering de training vraagt van de deelnemende leerkrachten
 • afspraken maken betreft praktische zaken (data, locatie, groepsbezoeken, etc.).

Ook wordt de eerste huiswerkopdracht gegeven. Die bestaat uit het invullen van een korte digitale vragenlijst en uit een kijkopdracht. 

De training bestaat uit een 3-tal bijeenkomsten (gezamenlijk) en een ronde groepsbezoek (per school). 

Bijeenkomst 1: Stimulerend signaleren en begrijpen.
Hoe herken je kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong? Wat zijn kenmerken? Hoe passen deze kenmerken in het -op school gebruikte- kleuter leerlingvolgsysteem?

Bijeenkomst 2: Plannen en begeleiden.
Met welke doelen pas je (bestaand) aanbod aan voor kleuters met ontwikkelingsvoorsprong?

Bijeenkomst 3: Realiseren. 
Wat is er gezien tijdens de observaties in de groepen (gemeenschappelijke kern)?

Datum event Nog te bevestigen
Voor leerkrachten van de kleutergroepen
Aanvullend Data en tijden worden met de deelnemende scholen afgesproken. Geef je belangstelling door een mail te sturen aan events@gameeleon.nl
Registered 0
Prijs n.v.t.

Alle leerlingen hebben talenten, hoe kunnen we deze zichtbaar maken of stimuleren?

Tijdens deze minicursus wordt ingegaan op het verbreden van je kennis over talentontwikkeling/hoogbegaafdheid. De cursus bestaat uit online voorbereidingsopdrachten thuis en het toepassen van de opgedane kennis en bespreken van eigen casuïstiek in drie bijeenkomsten.

De volgende thema’s zullen aan bod komen:

 •   Herkennen en signaleren van (hoog)begaafde leerlingen
 •   Onderpresteren
 •   De coachende rol bij het leerproces en welbevinden
 •   Passend lesaanbod (compacten en verrijken)

Datum event maandag 13-03-2023 15:30
Dag twee maandag 27-03-2023 15:30
Dag drie maandag 17-04-2023 15:30
Tijd 15.30-18.00 uur
Door Eugenie van Dijck & Myrthe Drexhage
Voor leerkrachten (po)
Max. deelnemers 14
Registered 0
Aantal plaatsen 14
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Achtergrond

Hoewel er steeds meer aandacht is voor hoogbegaafdheid in het onderwijs, blijft het lastig om goed in te schatten wat dit in de praktijk betekent voor leerling en leerkracht/docent. Hoe herken je een hoogbegaafde leerling en hoe kun je vervolgens het onderwijs geven dat bij hem of haar past, dat uitdaagt maar dat gelijktijdig eventuele lacunes in de basiskennis weet te vullen? De ene hoogbegaafde leerling is de andere niet: sommigen weten op slimme wijze hun dyslexie te verbloemen, bij anderen verhindert de dyslexie juist de bevestiging van hoogbegaafd zijn. En wat te denken van storend en demotiverend gedrag met slechte prestaties? Ook dat kunnen kenmerken zijn van een hoogbegaafde leerling, hoe tegenstrijdig dit ook lijkt. 

Wat is hoogbegaafdheid precies? Welke andere factoren/kenmerken spelen, naast hoge intelligente capaciteiten (IQ hoger dan 130), een rol? Hoe herken je mogelijke hoogbegaafdheid bij een leerling en wat kun je als docent vervolgens doen om ervoor te zorgen dat dit kind zich optimaal kan ontplooien?

 

 

Professionaliseringsplatform
passend onderwijs


Voor onderwijsprofessionals
in de regio Gooi en Vecht

VO     035 526 94 81

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Qinas
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ  Bussum

Nieuwsbriefinschrijving VO

PO     035 800 10 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Unita
Noordereinde 54c
1243 JJ  ’s-Graveland

Nieuwsbriefinschrijving PO