Taal en Leesonderwijs

Ervaar TOS (po)
Ervaar zelf hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben en krijg meer inzicht in de (onderwijs)behoeften van een leerling met een TOS.
 
 

RESULTAAT

Na het volgen van deze module heb je:

 • In verschillende situaties ervaren hoe het is om TOS te hebben.
 • Meer inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling en een eerste idee hoe je jouw handelen hierop kunt aanpassen.
 • Meer begrip voor leerlingen met TOS en een bredere kennis over TOS.
Datum event donderdag 28-11-2024 15:00
Max. deelnemers 16
Aangemeld 5
Aantal plaatsen 11
Min. deelnemers 10
Doelgroep PO
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur
Tijd 15.00-17.00 uur
Door Deze workshop wordt door Yasmijn Moonen van Auris verzorgd
Voor leerkrachten (po)
Locatie Auris Taalkring Hilversum
Herkennen en signaleren van TOS (po)
Wil je alerter zijn op de taalontwikkeling van jouw leerling(en)? En wil je weten welke hulpbronnen je kunt inschakelen? Volg dan de module ‘Herkennen en signaleren van TOS’. 
 

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:

 • Kun je de signalen van TOS (eerder) herkennen en benoemen met behulp van de spraak-taalsignaleringslijst.
 • Weet je wat de algemene gevolgen van TOS kunnen zijn.
 • Weet je welke hulpbronnen je kunt inschakelen en kun je jouw eigen ondersteuningsvraag formuleren.

 

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. Ter afsluiting maak je een slotopdracht.

www.auris.nl
www.tosinbeeld.nl
www.allesovertos.nl

Datum event woensdag 29-05-2024 15:00
Max. deelnemers 16
Aangemeld 14
Aantal plaatsen 2
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO
Duur In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen en 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).
Tijd 15.00-17.30 uur
Door Deze workshop wordt door Cathleen van de Ende van Auris verzorgd
Voor leerkrachten
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Herken TOS bij kleuters (po)
Uit onderzoek blijkt dat 5 tot 7% van alle kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. In elke basisschoolgroep kan er dus een leerling met TOS zitten. Wil jij weten wat de signalen zijn bij kleuters en hoe je in dat geval moet handelen? Dan is deze module voor jou!
 

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:

 • Herken je de signalen van (een vermoeden van) TOS.
 • Ben je alert op TOS-signalen en draag je bij aan een vroege signalering van (een vermoeden van) TOS bij je leerlingen.
 • Weet je wat je kunt doen wanneer je bij een leerling een vermoeden van TOS signaleert.

EXTRA INFORMATIE
Tijdens deze module krijg je aan de hand van veel filmfragmenten informatie over de kenmerken van TOS.

STUDIEBELASTING
In totaal 3 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 0,5 uur zelfstudie.

 

www.auris.nl
www.tosinbeeld.nl
www.allesovertos.nl

Datum event dinsdag 14-01-2025 15:00
Max. deelnemers 16
Aangemeld 5
Aantal plaatsen 11
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO
Duur 1 bijeenkomst van 2 1/2 uur + 1/2 uur zelfstudie
Tijd 15.00-17.30 uur
Door Deze workshop wordt door Patricia Ebeli van Auris verzorgd
Voor Leerkrachten en onderwijsassistenten groep 1 en 2, remedial teachers en intern begeleiders van de onderbouw
Locatie Auris Taalkring Hilversum
Auris Workshop aandacht voor de mondelinge taalvaardigheid en beginnende geletterdheid (po)
Hoe kun je lees- en spellingsproblemen bij leerlingen met een TOS verklaren vanuit de taalinhoud (semantiek) en de taalvorm (fonologisch en fonemisch bewustzijn)? In deze module leer je hoe je interventies kunt inzetten in het voorbereidend en lees- en spellingonderwijs en welke leerkrachtvaardigheden daarbij nodig zijn.
 

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:

 • Koppel je de lees- en spellingsproblemen aan de TOSproblematiek binnen het domein Taalvorm.
 • Pas je in groep 1, 2 en 3 interventies toe.

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. Ter afsluiting maak je een slotopdracht.

VOOR
Leraren, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

 

www.auris.nl
www.tosinbeeld.nl
www.allesovertos.nl

 
Datum event dinsdag 28-01-2025 15:00
Max. deelnemers 16
Aangemeld 2
Aantal plaatsen 14
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO
Duur 1 bijeenkomst van 2 1/2 uur + 3 uur zelfstudie
Tijd 15.00-17.30 uur
Door Deze workshop wordt door Cathleen van de Ende van Auris verzorgd
Voor leerkrachten
Locatie Auris Taalkring Hilversum

Verbetertraject ondersteuningsniveau 3  

De invulling van ON3 wordt door veel scholen als een uitdaging ervaren en men loopt tegen knelpunten en vragen aan, zoals: 

 • Hoe organiseren we op school 3 x 20 minuten extra ondersteuning? 
 • Hoe zorgen we voor een goede implementatie van de ondersteuning? 
 • Hoe stemmen we goed af met ouders? 
 • Hoe werken we beter samen met de dyslexiebehandelaren van de vergoede zorg? 
 • Hoe bepalen we welk interventieprogramma het beste ingezet kan worden? 

In het schooljaar 2024-2025 starten we daarom in samenwerking met Dyslexie Centraal met het verbetertraject 'Van en met elkaar leren over ON3 binnen een professionele leergemeenschap (PLG)’.

Het verbetertraject bestaat uit 4 bijeenkomsten (zie hieronder de details van de bijeenkomsten) waarin we samen aan de slag gaan om gerichte oplossingen te zoeken en uit te werken voor specifieke knelpunten op het gebied van ON3 die bij jullie op school spelen. 

Professionele leergemeenschap

Een professionele leergemeenschap (PLG) is een gemeenschap van onderwijsprofessionals (schoolleiders, leerkrachten, IB-ers, etc.) die samen leren over de onderwijspraktijk. Het doel is om de onderwijspraktijk te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat PLG’s erg effectief zijn en tot betere leerresultaten kunnen leiden.

Ook draagt een PLG bij aan professionele ontwikkeling: het verschaft de deelnemers nieuwe kennis en perspectieven en helpt bij het vertalen van deze kennis naar de praktijk.

Resultaat

 • Een concreet plan van aanpak voor een knelpunt waar de school tegenaan loopt bij de inrichting en invulling van ON3.

 

Tijdsinvestering

 • 4 bijeenkomsten van ca. 2 uur + vooraf het uitvoeren van de Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8.
  De bijeenkomsten zijn op:
  - woensdag 2 oktober 2024 - 10:00-12:00 uur
  - woensdag 4 december 2024 - 13:30-15:30 uur
  - woensdag 12 februari 2025 - 13:00-15:00 uur
  - woensdag 9 april 2025 - 13:00-15:00 uur
Datum event woensdag 02-10-2024 10:00
Aangemeld 6
Doelgroep PO
Duur 4 bijeenkomsten van ca. 2 uur + vooraf het uitvoeren van een Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8.
Dag 2 04-12-2024 13:30
Dag 3 12-02-2025 13:00
Dag 4 09-04-2025 13:00
Voor Het is wenselijk als er per school een IB-er, directeur en evt. een leerkracht/ leesspecialist aansluit.
Aanvullend De aanmelding is inmiddels gesloten.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Hoe ga je om met nieuwkomers in je klas?

Onderwijs aan nieuwkomers gaat over meer dan alleen de taalontwikkeling. Als leerkracht gebruik je de hele dag taal.
In alle schoolvakken, zoals rekenen en de zaakvakken.
Hoe kun je leerlingen helpen om ze zo goed mogelijk mee te laten doen terwijl de (Nederlandse) taal nog lastig is?

Inhoud

 • Wat kun je aan taal doen in je klas met kinderen die net in Nederland zijn en thuis een andere taal spreken?
 • Hoe kun je juist gebruik maken van hun moedertaal?
 • Hoe kun je taalsteun bieden?
 • Wat mag je van je leerlingen verwachten?
 • Hoe kun je aansluiten bij wat ze al wel weten?
 • Hoe kun je de taal die je gebruikt ondersteunen? 

 

Hoe
- Je doet kennis op van achtergronden bij meertaligheid
- Je wisselt ideeën met je collega’s uit

 

Tijdsinvestering
2 bijeenkomsten van 2 uur

Min. deelnemers 6
Doelgroep PO
Duur 2 bijeenkomsten van 2 uur
Tijd 15:00-17:00 uur
Door Karen Heinsman (Unita)
Voor leerkrachten en ib-ers
Locatie Globe Bussum

Hoe ga je om met nieuwkomers in je klas?

Onderwijs aan nieuwkomers gaat over meer dan alleen de taalontwikkeling. Als leerkracht gebruik je de hele dag taal.
In alle schoolvakken, zoals rekenen en de zaakvakken.
Hoe kun je leerlingen helpen om ze zo goed mogelijk mee te laten doen terwijl de (Nederlandse) taal nog lastig is?

Inhoud

 • Wat kun je aan taal doen in je klas met kinderen die net in Nederland zijn en thuis een andere taal spreken?
 • Hoe kun je juist gebruik maken van hun moedertaal?
 • Hoe kun je taalsteun bieden?
 • Wat mag je van je leerlingen verwachten?
 • Hoe kun je aansluiten bij wat ze al wel weten?
 • Hoe kun je de taal die je gebruikt ondersteunen? 

 

Hoe
- Je doet kennis op van achtergronden bij meertaligheid
- Je wisselt ideeën met je collega’s uit

 

Tijdsinvestering
2 bijeenkomsten van 2 uur

Datum event woensdag 16-10-2024 15:00
Max. deelnemers 16
Aangemeld 3
Aantal plaatsen 13
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO
Duur 2 bijeenkomsten van 2 uur
Tijd 15:00-17:00 uur
Door Karen Heinsman (Unita)
Voor leerkrachten en ib-ers
Locatie Globe Bussum
Wil je alerter zijn op de taalontwikkeling van jouw leerling(en)? En wil je weten welke hulpbronnen je kunt inschakelen? Volg dan de module ‘Herkennen en signaleren van TOS’. 
 

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:

 • Kun je de signalen van TOS (eerder) herkennen en benoemen met behulp van de spraak-taalsignaleringslijst.
 • Weet je wat de algemene gevolgen van TOS kunnen zijn.
 • Weet je welke hulpbronnen je kunt inschakelen en kun je jouw eigen ondersteuningsvraag formuleren.

 

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. Ter afsluiting maak je een slotopdracht.

www.auris.nl
www.tosinbeeld.nl
www.allesovertos.nl

Datum event dinsdag 05-11-2024 15:00
Aangemeld 4
Min. deelnemers 8
Doelgroep PO
Duur In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen en 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).
Tijd vanaf 15:00 uur
Door Deze workshop wordt door Yasmijn Moonen van Auris verzorgd
Voor leerkrachten
Locatie Auris Taalkring Hilversum

TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. In het onderwijs is deze term nog vrij onbekend, maar het komt voor bij 5 tot 7 procent van de leerlingen! Jongeren met TOS hebben specifieke onderwijsbehoeften.

In deze basiscursus leer je wat TOS inhoudt, welke problemen jongeren met TOS ondervinden in het vo en mbo, hoe je TOS kunt herkennen en wat mogelijke onderwijsbehoeften van deze jongeren zijn.
Na afloop van de cursus weet je welke aanpassingen deze jongeren nodig hebben en wat een ambulant begeleider van Kentalis kan betekenen voor de jongeren én docenten.

Locatie volgt nog.

Datum event woensdag 06-11-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 0
Aantal plaatsen 16
Min. deelnemers 8
Doelgroep VO
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur
Tijd 15.30 uur tot 17.30 uur
Door Kentalis
Voor Docenten en zorgco VO

Hoe is het als je niet goed hoort en wat zijn dan de gevolgen? Hoe volgt een slechthorende jongere een gesprek in een rumoerige omgeving? Hoort een slechthorende jongere weer goed als hij hoortoestellen draagt? Welke inspanning moet een slechthorende jongere leveren om de lesstof te begrijpen? Gebaren gebruiken, hoe doe je dat? Welke vaardigheden als docent zijn helpend voor dove en slechthorende jongeren? In deze workshop ervaar je hoe het is om doof of slechthorend te zijn. Na afloop van deze onderdompeling heb je inzicht in wat het betekent om doof of slechthorend te zijn en heb je tips gekregen voor een zorgvuldige omgang met een dove of slechthorende jongere in de klas. 

Locatie volgt nog.

Datum event woensdag 22-01-2025 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 1
Aantal plaatsen 15
Min. deelnemers 16
Doelgroep VO
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur
Tijd 15.30 uur tot 17.30 uur
Door Kentalis
Voor Docenten en zorgco VO

Jongeren met TOS (en taalzwakke jongeren) hebben niet alleen moeite met hun moedertaal, maar vaak ook met het leren van vreemde talen. Er zijn verschillende leerstrategieën die het leren van moderne vreemde talen (en vaak ook het Nederlands) voor deze jongeren makkelijker kunnen maken. In deze workshop leer je strategieën kennen die jongeren met TOS kunnen helpen bij het leren van vreemde talen. Je raakt bekend met stappenplannen voor het leren van woorden, het leren begrijpen van een tekst, het beantwoorden van meerkeuzevragen, het maken van luistertoetsen en het ondersteunen bij de uitspraak. Je krijgt tips voor aanvullende materialen, hulpkaarten en websites.

locatie volgt nog

Datum event woensdag 12-03-2025 15:30
Aangemeld 1
Min. deelnemers 16
Doelgroep VO
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur
Tijd 15.30 uur tot 17.30 uur
Door Kentalis
Voor Docenten en zorgco VO

Vanuit de theorie kan worden geleerd wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is, maar zélf ervaren van wat het betekent om TOS te hebben doet nog veel meer. De combinatie van theorie én het zelf ervaren kweekt begrip voor een jongere met TOS en zijn onderwijsbehoeften. Ook het bewustzijn van de impact van deze stoornis én de mogelijke effecten ervan op andere ontwikkelingsgebieden wordt vergroot. In deze workshop ga je aan de hand van een theoretisch kader zelf aan de slag met praktische oefeningen waardoor je wordt ondergedompeld in de ervaringswereld van jongeren met een taalontwikkelingsstoornis. 

Locatie volgt.

Datum event woensdag 16-10-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 4
Aantal plaatsen 12
Min. deelnemers 16
Doelgroep VO
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur
Tijd 15.30 uur tot 17.30 uur
Door Kentalis
Voor Docenten en zorgco VO
Workshop Krijg elke leerling (beter) aan het lezen (po)

De media staat er bol van; 'Het is slecht gesteld met het leesniveau en het leesplezier van kinderen'. Scholen en leerkrachten hebben de taak gekregen hier iets aan te doen, maar het valt niet altijd mee om hier, mede gezien de digitalisering, een passend antwoord op te geven.

 

Toch denken wij dat leerkrachten nog heel veel kunnen betekenen in 'de strijd tegen de ontlezing'.
Als leerkrachten van de Taalgroep, waar wij de lastigste lezers aan het lezen moeten helpen, willen wij graag tips en adviezen uit de dagelijkse praktijk delen. Voor elk type kind zoeken wij naar een passende aanpak, maar ook op groepsniveau valt vaak nog winst te behalen. Dus als het ook voor jou een uitdaging is om iedereen aan het lezen te krijgen, dan is deze workshop iets voor jou. Je gaat gegarandeerd met bruikbare (nieuwe) kennis de deur uit, waar je direct mee aan de slag kunt op de werkvloer.

Datum event maandag 04-11-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 0
Aantal plaatsen 16
Min. deelnemers 8
Doelgroep PO
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur
Tijd 15.30 uur tot 17.30 uur
Door Anita de Bruin en Daniël Beekmans van de Taalgroep
Voor leerkrachten po
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Achtergrond

 • Jasmijn heeft moeite met taal

  Het Jeugdjournaal op 20 oktober 2023

  Stotteren ken je misschien wel. Of iemand met ADHD. Maar er zijn ook kinderen die moeilijk kunnen praten omdat ze bijvoorbeeld niet op woorden komen. Of niet veel woorden kennen. Die beperking wordt ook wel TOS genoemd. En veel kinderen hebben hier mee te maken.

  Bekijk de video van Jasmijn

 • Keuzehulp methodieken leesbegeleiding op ondersteuningsniveau 3

  Unita heeft een eigen Keuzehulp methodieken leesbegeleiding op ondersteuningsniveau 3 ontwikkeld. In de Keuzehulp vind je een kolom met specifieke indicaties en een kolom met mogelijke interventies.

  Bekijk de Keuzehulp (pdf)

 • Babili-Bab

  Babili-Bab is een educatief, interactief bordspel.

  De woordenschat uitbreiden? Taalbegrip en taalgebruik stimuleren?
  Met deze gevarieerde spelopdrachten en coöperatieve taalstimuleringsactiviteiten gaat dat spelenderwijs! 
  Elke moedertaal (en óók elke streektaal en elk dialect) doet mee.

  Dat maakt Babili-Bab afwisselend, uitdagend en soms hilarisch!

  www.babilibab.nl

 • Eerste Hulp Bij Taal posters

  Steeds meer basisscholen krijgen te maken met een grote toestroom van nieuwkomers in de klas. Deze kinderen komen vaak de school binnen zonder dat zij de Nederlandse taal kennen. Om de leerlingen en leerkrachten op weg te helpen ontwikkelde Het ABC een aanwijsposter om te helpen bij de communicatie.
  Download hier de Eerste Hulp Bij Taal (aanwijs-)posters. Hang de Nederlandse versie op in de klas en deel de poster met de taal die thuis wordt gesproken met de leerling/ouders. 

  De poster is momenteel verkrijgbaar in 6 talen, meer talen zijn in de maak.

  Downloads:

  Nederlands
  Engels
  Spaans
  Turks
  Pools
  Arabisch

 • Taalontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind

  Bernadette Sanders schreef het boek Taalontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind (0-8 jaar) 

  Signaleren, praktische handelingsadviezen en tips

  HOE KUN JE EEN TOS VROEGTIJDIG SIGNALEREN?
  WAT IS HET BELANG VAN DE SAMENWERKING TUSSEN ONDERWIJS EN ZORG?
  WELKE HANDELINGSADVIEZEN ZIJN ER VOOR HET JONGE KIND?

  In die eerste jaren van hun leven, maken kinderen de grootste ontwikkeling door op het gebied van de taal. Het is de meest gevoelige periode om taal aan te leren. Wanneer kinderen met problemen in de taalontwikkeling in deze periode niet gesignaleerd worden en niet de hulp krijgen die zij nodig hebben, dan is de prognose voor de toekomst met betrekking tot relaties, werk en school minder goed. Ernstige problemen in de taalontwikkeling hebben gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de psychosociale en cognitieve ontwikkeling en het functioneren in de maatschappij.

  In dit praktische boek staat helder uitgelegd wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is, hoe je het kunt herkennen en wat je in je werk met het jonge kind kunt doen om een kind met een TOS te ondersteunen. Het geeft handvatten, praktische voorbeelden en tips. Tevens is de ELS (Early Language Scale), het nieuwe screeningsinstrument met betrekking tot de taalontwikkeling van het jonge kind tot 6 jaar, opgenomen.

  Voor professionals in de onderwijs en in de zorg.

 • Tips bij TOS

  Als de taalontwikkeling anders blijft dan bij leeftijdgenoten, dan spreken we van een (blijvende) taalontwikkelingsstoornis. Een kind met TOS kan normaal scoren op een test bij de logopedist en toch moeite hebben met taal. Bijvoorbeeld met de dagelijkse communicatie, sociale situaties of ingewikkelde informatie.

  Lees meer op deelkracht.nl

  Hoe herken ik een TOS?

  Praat een kind nog niet of heeft het kind moeite met praten of het begrijpen van taal? Het kan zijn dat het een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft.

  Lees meer over de kenmerken van TOS.

  TOS in een oogopslag

  Uitleggen wat een taalontwikkelingsstoornis is, valt niet mee. TOS is ingewikkeld en iedereen met TOS is een beetje anders.
  Met een plaatje wordt het makkelijker om TOS uit te leggen: voor mensen met TOS, voor ouders van kinderen met TOS én voor professionals in zorg en onderwijs.

  TOS-waaier

  In overzichtelijke secties wordt informatie gegeven over de kenmerken en signalen van TOS, de gevolgen ervan voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en over diagnostiek, behandeling en prognose. Ook worden tips en strategieën aangereikt voor het stimuleren van de taalontwikkeling en het vergemakkelijken van de communicatie, het leren en het sociaal functioneren.

  Bekijk de TOS Hulpwaaier

  TOS-wiel

  TOS in een oogopslag
  Uitleggen wat een taalontwikkelingsstoornis is, valt niet mee.
  Het is een stuk makkelijker als je kunt laten zien met welke stukjes van de taal jij moeite hebt.
  Dat kan nu met het TOS-wiel!

  Het oorspronkelijke ontwerp is van de Engelse organisatie RADLD (Raising Awareness of Developmental Language Disorder). Deelkracht-onderzoekers van Kentalis, Auris en de NSDSK maakten een aangepaste Nederlandse versie.

  Bekijk het TOS-wiel

  Tekenen bij TOS

  Ondersteunend tekenen betekent: terwijl je vertelt, teken je de kern mee.

  TekenenbijTOS helpt de persoon met TOS (het kind, de jongere, de leerling, jouw kind) taal visueel te maken en daarmee zijn /haar wereld te vergroten. Mede door gebruik te leren, kunnen en durven maken van tekeningetjes bij taal in het dagelijks leven. Het voorbeeld te zijn!

   

   

 • Webinar: Preventie van ernstige leesproblemen en dyslexie

  Bekijk de webinars 

  Webinar 1

  • Belang goed leesonderwijs
  • Feiten over leesonderwijs
  • Continuüm van zorg (zorgniveau 1, 2, 3 en 4)

  Door Anne Vermue en Jacolien van der Veer

   

  Webinar 2

  • Creëren van een rijk taalaanbod in de klas
  • Praktische handvatten

  Door Erna van Koeven (hoofddocent hogeschool Windesheim, (mede)auteur van het boek Rijke taal en de blog Geletterdheid en schoolsucces)

  © 2021 Gameeleon - Unita

 • Verschillen en overeenkomsten van TOS en ASS

  Waar het gedrag van leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) op elkaar kan lijken, is een verschil van aanpak soms essentieel. Kennis over taalgedrag en waaruit dit voorkomt, biedt volgens Anouk Middelkoop-van Erp aanknopingspunten voor passende begeleiding.

 • Hoofd vol TOS

  Het eerste boek over TOS voor en door jongeren!

  Veerle Stevens, Jérôme Vergne en Beau Verhaar geven in Hoofd vol TOS een inkijkje in hun hoofd. In tekst en beeld laten ze zien hoe zij in het dagelijks leven omgaan met hun TOS (taalontwikkelingsstoornis). Wat moet je doen als je trein niet rijdt en je niet begrijpt wat er wordt omgeroepen? Wat doe je als iedereen gaat opruimen en jij niet weet wat je moet doen? Wat kun je zeggen als je een gesprek niet kunt volgen? 

  Meer informatie over het boek

 

Professionaliseringsplatform
passend onderwijs


Voor onderwijsprofessionals
in de regio Gooi en Vecht

VO     035 526 94 81

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Qinas
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ  Bussum

Nieuwsbriefinschrijving VO

PO     035 800 10 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Unita
Noordereinde 54F
1243 JJ  ’s-Graveland

Nieuwsbriefinschrijving PO