Toolbox

Workshop Bewegend leren (po)

Een leerzame en actieve workshop waarin je meer leert en zelf ervaring opdoet over bewegend leren.

Bewegend leren gaat niet om de gymlessen of het buiten spelen, maar om het leren tijdens of juist door te bewegen. Met bewegend leren gaan lichamelijke activiteiten en leertaken als de taal-, reken- en spellingslessen samen.

Bewegend leren kan leiden tot betere leerresultaten. Onderzoek heeft geleerd met name op het gebied van spelling en rekenen. Door de herhaling van beweging bij bepaalde leerstof ben je actief met de lesstof bezig, waardoor deze beter blijft hangen. In het artikel bewegend leren rekenen kun je meer lezen.

Datum event donderdag 20-06-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 5
Aantal plaatsen 11
Min. deelnemers 8
Doelgroep PO
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur
Tijd 15:30-17:30 uur
Door Leonie van Dort en Melanie van Oploo (SBO Mozaiek)
Voor leerkrachten (po)
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Workshop Met plezier naar school (po)

Noëlle Pameijer is auteur van het boek "Met plezier naar school" (2021).  

Ouderbetrokkenheid en samenwerken met ouders is een belangrijk kenmerk van succesvol passend onderwijs.

Over ouderbetrokkenheid is al veel geschreven vanuit het perspectief van de school. Dit boek is geschreven vanuit het perspectief van ouders. Hoe kunnen zij bijdragen aan het schoolsucces van hun kind? Hoe kunnen zijn meedenken, meedoen, meeleven, meehelpen en meebeslissen over het onderwijs aan hun kind?

Noëlle Pameijer vertelt in deze workshop meer over het bundelen van de krachten. Hoe ga je met elkaar in gesprek om samen het kind met plezier naar school te laten gaan?

Datum event Nog te bevestigen
Aangemeld 0
Doelgroep PO
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur
Door Noëlle Pameijer of Marleen Buwalda
Voor onderwijsprofessional (po)
Aanvullend Deze workshop kan ook InCompany gevolgd worden. Bv. op een studie(mid)dag). Neem contact op met events@gameeleon.nl voor meer informatie.

Ondersteuning bij een ouderavond over positieve samenwerking school-ouders

“Met plezier naar school”, ook wel HGW (HandelingsGerichtWerken) voor ouders genoemd, gaat over de onmisbare rol van ouders in het schoolsucces van kinderen. Om passend onderwijs te kunnen bieden, hebben we ouders hard nodig, scholen kunnen dat niet alleen.

Scholen doen alles wat ze kunnen om alle kinderen goed onderwijs te bieden. Hoe kunnen ouders het onderwijs aan hun kind ondersteunen? Denk bijvoorbeeld aan op tijd en uitgerust op school komen, thuis positief over school praten en oefenen wat er geleerd is, meedenken bij de aanpak die hun kind nodig heeft zonder op de stoel van de leerkracht te zitten, waardering voor de leerkracht uitspreken en naar hun kind toe achter de leerkracht staan.
Het bespreken van deze thema’s is niet altijd makkelijk. Het vergt een en ander van ouders, maar ook van de school: duidelijk zijn over de wederzijdse verwachtingen, wat kunnen we van elkaar verwachten? Hoe werken we positief samen? We zijn gelijkwaardig, maar hebben verschillende rollen, wie beslist waarover? Welke complimenten (tops) hebben school en ouders voor elkaar? En welke suggesties (tips) hebben zij. En wat als ...?
De gratis folders en checklists van ‘Met plezier naar school’ kunnen hierbij worden benut. 

In de ouderavond, die samen met het team wordt voorbereid en gegeven en waarbij de ‘trainer van Unita’ als gespreksleider kan optreden, komen bovenstaande thema’s in een constructieve sfeer aan bod, met een blik op de toekomst (komende periode in schooljaar of komend schooljaar). De uitvoering is op maat, passend bij de school, het team en de ouders. Een belangrijk doel is verbinden.

Een combinatie van de cursus “Constructief communiceren met ouders, ook als het moeilijk is” en deze ouderavond is een aanrader!

Datum event Nog te bevestigen
Aangemeld 0
Doelgroep PO
Door Contactpersoon via Gameeleon is Noëlle Pameijer
Aanvullend Deze workshop kan InCompany gevolgd worden. Bv. op een studie(mid)dag). Neem contact op met events@gameeleon.nl voor meer informatie.

Schooljaar 2024-2025

Vervolg "Geweldloos Verzet & Verbindend Gezag”

In deze vervolg workshop wordt nader ingegaan op de pijlers en de uitgangspunten van Verbindend Gezag en op welke manier deze in te zetten zijn in de werksituatie van de deelnemers. We besteden o.m. aandacht aan de-escalerend handelen en aan manieren om -in de gezamenlijkheid van je team en met het netwerk rondom een leerling- een standpunt in te nemen ter bevordering van de ontwikkeling en het welzijn van alle betrokkenen.

Datum event maandag 23-09-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 3
Aantal plaatsen 13
Doelgroep PO, VO
Duur 1 bijeenkomst van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Sharon Kruisdijk - PI Research
Voor onderwijsprofessionals po-vo
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Veel kinderen en jongeren hebben regelmatig last van een gebrek aan motivatie om te leren en in de coronatijd hebben we hiervan een toename in aantallen gezien. In sommige gevallen is er sprake van chronisch vermijdingsgedrag, wat op zichzelf weer tot problemen leidt voor zowel de leerling als de omgeving.

Deze minicursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur. 

Datum event donderdag 30-05-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 3
Aantal plaatsen 13
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO
Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur
Dag 2 13-06-2024 15:30
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Lisanne Koppenberg - PI Research
Voor leerkrachten po
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Workshop Werken met talent!... dat geeft energie

Heb je zin om samen met collega’s uit het onderwijs in november op twee woensdagmiddagen na schooltijd een fijne inspirerende bijeenkomst te hebben? Wil je na afloop naar huis met nieuwe energie en veel ideeën? Dan heeft Gameeleon iets leuks voor je: een workshop over talentgedreven werken met kinderen. Daarmee kunnen kinderen hun verborgen talenten ontdekken en hun zelfvertrouwen en veerkracht versterken. En jij dat als professional ook bij jezelf. 

Deze workshop over talentgedreven werken doorbreekt de negatieve handelingsspiraal waarin je als leerkracht onbedoeld zo snel dreigt te vervallen als het niet zo goed gaat met een leerling.

De workshop (in 2 bijeenkomsten door het Kind Talent Centrum) Werken met Talent! helpt je bij het vergroten van je leerkracht- docentvaardigheden op het gebied van talentontwikkeling in het onderwijs. Die vaardigheden zijn: talentgedreven werken en talentgesprekken voeren.

 

Bekijk voor meer informatie het filmpje op YouTube.

Reactie van deelnemer in het schooljaar 2022-2023:
het was super! Dit moeten meer mensen doen! Zo komt er meer positiviteit in t onderwijs.

 

Investering

2 bijeenkomsten van 2 uur.

Datum event donderdag 16-05-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 16
Aantal plaatsen 0
Doelgroep PO, VO
Duur 2 bijeenkomsten van 2 uur
Dag 2 23-05-2024 15:30
Tijd 15:30-17:30 uur
Door Kind Talent Centrum
Voor leerkracht (po) en docenten (vo)
Aanvullend Deze training kan ook InCompany gevolgd worden. Neem contact op met events@gameeleon.nl voor meer informatie.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Bijlage KTC folder PO-VO workshop WERKEN MET TALENT 2023-2024.pdf
Workshop “de leer-kracht van de systemische bril” (po)

In deze workshop leer je om met een systemische blik naar jezelf als leerkracht te kijken en naar de groep waar je mee werkt.

De workshop bestaat uit een divers en afwisselend programma.

 

Onderdelen zijn:

 • Wat is systemisch werken/denken en hoe pas je dit toe in het werken met kinderen?
 • Leren over en werken met de wetmatigheden van het systemisch werk.
 • Ontdek wat jouw eigen familiecredo is en hoe dit van invloed kan zijn op je werk als leerkracht.
 • Hoe zorg je dat je als leerkracht op de juiste plek staat en blijft staan?
 • Hoe kennis van het systemisch gedachtengoed je kan helpen bij het voeren van oudergesprekken.
 • Creatieve systemische werkvormen waarmee je meer verbinding creëert in jouw groep.

 

Investering

 • 2 middagen, van elk 2 uur (15:30-17:30 uur).

 

Datum event Nog te bevestigen
Max. deelnemers 12
Aangemeld 4
Aantal plaatsen 8
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO
Duur 2 bijeenkomsten van 2 uur
Tijd 15.30-17.30 uur
Door Marke de Jong
Voor leerkrachten po
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Training: Moeiteloos Motiveren (vo)

Deze training werd eerder aangeboden onder de titel: 'een motiverend gesprek, hoe doe je dat?'

Je kent ’t vast wel: Het gevoel dat je advies niet of nauwelijks aankomt bij een leerling of ouder. En tóch wil je onder de titel: 'een motiverend gesprek hoe doe je dat?' graag je boodschap overbrengen!

Tijdens de training ‘Moeiteloos Motiveren’ leer je een aantal basisprincipes van motiverende gespreksvoering en oefen je met eigen praktijksituaties. Door te experimenteren met een trainingsacteur krijgen we samen inzicht in ‘wat werkt’ en ‘waar kansen liggen’.
Je hoeft je niet voor te bereiden voor deze training, hooguit na te denken over wat jij lastig gedrag vindt in 1-op-1 gesprekken. Elk gedrag kan besteld worden bij de acteur! We werken met wat er in het moment ontstaat.

Deze training is bij uitstek geschikt als InCompany! De training wordt op maat gemaakt en kan in 1 of 2 dagdelen gegeven worden. Als kapstok voor de training, kiest de school een thema, zoals: Mentorgesprekken, driehoeksgesprekken, gesprekken over gezondheid, trajectbegeleiding of ziekteverzuimbegeleiding.  

 

 

Datum event Nog te bevestigen
Aangemeld 7
Doelgroep VO
Duur bijeenkomst van 1 of 2 dagdelen
Tijd n.t.b.
Door Babs Smith (ST!R erkend coach; CRKBO geregistreerde docent)
Voor onderwijsprofessional (vo)
Aanvullend bij 8 (voor) aanmeldingen wordt er een datum gepland maar de training is ook bij uitstek geschikt voor incompany
Locatie Locatie volgt
Klassenmanagement (po)

Klassenmanagement in tijden van Passend Onderwijs - basis

Kwalitatief goed lesgeven willen wij allemaal en de diversiteit in onze klassen ten tijde van passend onderwijs maakt het soms uitdagend. Effectief klassenmanagement is essentieel voor de kwaliteit van de instructie. Hoe houden we het passend voor alle leerlingen en tegelijkertijd haalbaar voor de leerkracht / docent? Ook wanneer je een combinatieklas hebt?

In deze eerste workshop wordt ingegaan op bestaande modellen voor effectief klassenmanagement zoals GIP, waarbij er voor de leerkracht / docent ruimte ontstaat om gedifferentieerd les te geven volgens EDI. In de tweede bijeenkomst wordt nader ingegaan op het geven van instructie volgens het EDI model.

Investering

2 bijeenkomsten van 3 uur

 

Datum event maandag 12-02-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 7
Aantal plaatsen 9
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO
Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur
Dag 2 21-03-2024 15:30
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Daniëlle Suijker - PiResearch
Voor leerkracht (po)
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Workshop Werken met talent!... dat geeft energie

Heb je zin om samen met collega’s uit het onderwijs in november op twee woensdagmiddagen na schooltijd een fijne inspirerende bijeenkomst te hebben? Wil je na afloop naar huis met nieuwe energie en veel ideeën? Dan heeft Gameeleon iets leuks voor je: een workshop over talentgedreven werken met kinderen. Daarmee kunnen kinderen hun verborgen talenten ontdekken en hun zelfvertrouwen en veerkracht versterken. En jij dat als professional ook bij jezelf. 

Deze workshop over talentgedreven werken doorbreekt de negatieve handelingsspiraal waarin je als leerkracht onbedoeld zo snel dreigt te vervallen als het niet zo goed gaat met een leerling.

De workshop (in 2 bijeenkomsten door het Kind Talent Centrum) Werken met Talent! helpt je bij het vergroten van je leerkracht- docentvaardigheden op het gebied van talentontwikkeling in het onderwijs. Die vaardigheden zijn: talentgedreven werken en talentgesprekken voeren.

 

Bekijk voor meer informatie het filmpje op YouTube.

Reactie van deelnemer:
het was super! Dit moeten meer mensen doen! Zo komt er meer positiviteit in t onderwijs.

 

Investering

2 bijeenkomsten van 2 uur.

Datum event woensdag 06-11-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 0
Aantal plaatsen 16
Min. deelnemers 8
Doelgroep PO, VO
Duur 2 bijeenkomsten van 2 uur
Dag 2 20-11-2024 15:30
Tijd 15:30-17:30 uur
Door Kind Talent Centrum
Voor leerkracht (po) en docenten (vo)
Aanvullend Deze training kan ook InCompany gevolgd worden. Neem contact op met events@gameeleon.nl voor meer informatie.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Bijlage KTC folder PO-VO workshop WERKEN MET TALENT 2023-2024.pdf
Bewegen om te leren - Brain Gym® 104 (po-vo)

Hebben jouw leerlingen het af en toe nodig om te ontladen of te ontspannen gedurende de dag? En wil je oefeningen leren waarmee dit snel en effectief kan? Oefeningen die ook direct het leren ondersteunen? Schrijf je dan in voor de cursus “Brain Gym® 104: Bewegen om te leren”.

Leerdoelen:

Aan het eind van deze cursus:

 • Ken je 26 Brain Gym® oefeningen die je direct de volgende dag kunt inzetten gedurende de lesdag of tijdens individuele gesprekken met leerlingen. Deze oefeningen kun je gebruiken als energizer, stressregulatie, maar ook ter voorbereiding op lezen, schrijven en rekenen.
 • Heb je meer kennis over de ontwikkeling van het brein in relatie tot leren.
 • Begrijp je de relatie tussen lichaamsbewustzijn, emoties en leren.
 • Weet je waarom bewegen in de klas belangrijk is voor de integratie van primaire reflexen. De integratie van primaire reflexen is essentieel om tot leren te komen.
 • Kun je op basis van de theorie en waarneming in de klas de geleerde oefeningen effectief inzetten. 

 

Investering:

Deze training wordt in 4 dagdelen (14:30-18:30 uur) gegeven.
Bij deze training wordt het Handboek Braingym (9789088400964 - Paul E. Dennison Gail Dennison) gebruikt. Het is verplicht om deze vooraf aan te schaffen. Tijdens de training worden aanvullende hand-outs uitgereikt. 

NB: Deze training kan ook als InCompany gevolgd worden. Voor het VO raden we aan deze training InCompany te doen. Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.

Datum event woensdag 15-01-2025 15:00
Max. deelnemers 16
Aangemeld 14
Aantal plaatsen 2
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO, VO
Duur 4 bijeenkomsten van 3 uur
Dag 2 05-02-2025 15:00
Dag 3 05-03-2025 15:00
Dag 4 26-03-2025 15:00
Door Esther Soudant
Voor Leerkrachten / docenten, leerlingcoaches, intern begeleiders, zorgcoördinatoren
Aanvullend Geschikt voor zowel PO (klassikaal en individueel) als VO (nadruk op individueel).
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Motiveren tot leren (vo)

Veel kinderen en jongeren hebben regelmatig last van een gebrek aan motivatie om te leren en in de coronatijd hebben we hiervan een toename in aantallen gezien. In sommige gevallen is er sprake van chronisch vermijdingsgedrag, wat op zichzelf weer tot problemen leidt voor zowel de leerling als de omgeving.

Met behulp van kaders zoals de Leerkuil en de Growth Mindset wordt nader ingegaan op de mechanismen die aan dit gedrag ten grondslag kunnen liggen en wordt aan de hand van (eigen) casuïstiek besproken welke praktische handvatten er in de klas ter beschikking zijn om deze leerlingen te ondersteunen.

Investering

2 bijeenkomsten van 2 1/2 uur

Datum event Nog te bevestigen
Max. deelnemers 14
Aangemeld 5
Aantal plaatsen 9
Doelgroep VO
Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15.30-18.30 uur
Door Juliette Claessens (PIResearch)
Voor docenten en mentoren (vo)
Aanvullend Deze training is als InCompany training aan te vragen. Neem contact op met events@gameeleon.nl
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Het lijkt alsof de ondersteuningsvragen van leerlingen zijn toegenomen. Termen als ASS, ADD, ADHD en depressie zijn inmiddels bekend. Wat betekenen de diagnoses en wat kun je als docent wel of misschien juist niet? Iedere docent of mentor kent wel een leerling die moeite heeft om naar school te komen of het huiswerk te plannen.

De afstemming met de zorg buiten school gaat moeizaam en de contacten met ouders bestaan vooral uit het delen van informatie over wanneer de onderzoeken starten en wat hier mogelijk uitkomt. In de tussentijd, en vaak ook na het stellen van de juiste diagnose, ontbreken handelingsgerichte adviezen. De mentor is voor informatie afhankelijk van datgene wat ouders doorgeven en kan hierdoor maar zeer beperkt het handelen afstemmen op de behoefte van de leerling. Er gaat veel tijd verloren door dit afstemmingsproces en daarmee komt de didactische kant van het onderwijs regelmatig in het gedrang.

Opbrengst

De cursus is gericht op het maken van een vertaalslag naar ouders en de organisaties rondom de school. Hoe zorgen we voor een constructieve heldere samenwerking waarin we elkaar versterken?

 

Datum event Nog te bevestigen
Aangemeld 4
Doelgroep VO
Duur 1 bijeenkomst van 3 uur
Door Hanneke Berens
Voor mentoren (vo)
Aanvullend Deze cursus is bij uitstek geschikt om InCompany te doen. 
Locatie Locatie volgt

Oplossingsgericht: hoe dan? 

Je hebt de term mogelijk al vaak gehoord en het klinkt prachtig: denken in oplossingen en gebruik maken van sterke kanten. Wie wil dat nou niet...Maar in de dagelijkse praktijk (en vooral in moeilijke situaties met een leerling, ouders of collega) is het helemaal niet zo makkelijk om dat toe te passen. En is het risico dat het al snel een (te) gemakkelijk advies wordt: ‘denk nou eens oplossingsgericht’ of 'benut wat meer de talenten'. 

In deze cursus willen we je enerzijds (meer) leren over wat oplossingsgericht werken en positieve psychologie inhouden. Zodat het geen lege kreten meer zijn, maar het echt betekenis voor je krijgt. En we willen aan de slag met de toepassing in de dagelijkse praktijk op school en in de klas. 

Het kan namelijk echt: werken aan een oplossing zonder dat je eerst alles over het probleem, de oorzaak of reden moet weten. 

Water the flower, not the weeds 

Lijkt het je leuk om aan deze training deel te nemen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij voldoende belangstelling worden de 3 bijeenkomsten in overleg gepland.

Datum event Nog te bevestigen
Max. deelnemers 14
Aangemeld 2
Aantal plaatsen 12
Doelgroep PO
Duur 3 bijeenkomsten
Tijd 15.30-18.00 uur
Door Eugenie van Dijck (trajectbegeleider Unita)
Voor leerkrachten (po)
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Ongeveer 10% van onze leerlingen heeft te maken met ‘onzichtbare’ problematiek. Deze kinderen kunnen hier veel last van hebben, terwijl wij als buitenstaanders niet zo snel zien dat er wat speelt.  

In deze cursus voor (intern) begeleiders en ondersteuningscoördinatoren gebruiken we de principes van handelingsgericht werken (HGW) en de kennis uit de jeugdpsychiatrie, waarbij je handvatten aangereikt krijgt om leerlingen met deze onzichtbare problematiek te ondersteunen. We gaan uit van een interactieve en praktische cursus, waarbij ruimte is voor de eigen casuïstiek en reflectie op eigen handelen van deelnemers. Hierbij staat de samenwerking tussen leerling, ouders, school en ketenpartners centraal.

Wil jij handvatten voor het begeleiden van leerlingen met ‘onzichtbare’ problematiek? Schrijf je dan in voor de cursus!

 

Investering

2 bijeenkomsten van 3 uur

Datum event woensdag 12-06-2024 15:30
Max. deelnemers 16
Aangemeld 8
Aantal plaatsen 8
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO, VO
Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur
Dag 2 26-06-2024 15:30
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Naomi van den Berg - PI Research
Voor ib-ers en ondersteuningscoordinatoren
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Workshop Systemisch leren kijken in het onderwijs (po)

Inleiding

In deze workshop maken leerkrachten en intern begeleiders kennis met systemisch werken en leren systemisch kijken naar opvoedvraagstukken in opvoeding en onderwijs.

Wat is systemisch werken?
Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Zo’n systeem is bijvoorbeeld je huishouden of familie, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt en een klas. In een systeem heeft iedereen een rol en iedereen verhoudt zich tot een ander. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in ieders plek in het systeem. Het helpt te zien waar belemmeringen zitten en waarom dat leidt tot bepaald gedrag. Dat kan veel inzichten bieden en zorgen voor verandering.

De workshop bestaat uit theorie en het oefenen met systemisch leren kijken naar de mensen met wie je werkt. Daarbinnen is er veel ruimte voor eigen inbreng (casuïstiek)

Resultaat

Je leert tijdens deze workshop welke gemakkelijk in te passen interventies je kunt doen om iedereen het gevoel te geven dat zij/hij erbij hoort. Hoe je lastige gevoelens kunt benaderen en een plek kunt geven. En je leert hoe je je kinderen het gevoel kunt geven dat ze een eigen plek mogen innemen, waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt.

 • je ontwikkelt een nieuwe manier van kijken, doordat je kennismaakt met systemisch werk en krijgt oefeningen mee voor in je klas/team
 • je krijgt zicht op de werkwijze van opstellingen en wat je ermee kunt bereiken
 • je leert door deze workshop systemische interventies op groeps- en leerlingniveau toe te passen

 

Investering

3 bijeenkomsten van 2 1/2 uur

Datum event maandag 04-03-2024 15:30
Max. deelnemers 12
Aangemeld 8
Aantal plaatsen 4
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO
Duur 3 bijeenkomsten van 2 1/2 uur
Dag 2 18-03-2024 15:30
Dag 3 15-04-2024 15:30
Tijd 15:30-18:00 uur
Door Debby Hol
Voor leerkrachten en ib-ers
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Ongeveer 10% van onze leerlingen heeft te maken met ‘onzichtbare’ problematiek. Deze kinderen kunnen hier veel last van hebben, terwijl wij als buitenstaanders niet zo snel zien dat er wat speelt.   

In deze cursus voor leerkrachten en docenten (PO en VO) gebruiken we de principes van handelingsgericht werken (HGW) en de kennis uit de jeugdpsychiatrie om deze onzichtbare problemen te leren herkennen. Ook krijg je handvatten aangereikt om deze ‘onzichtbare’ leerlingen, op een laagdrempelige manier, in de klas te kunnen ondersteunen. Het is een interactieve en praktische cursus, waarbij ruimte is voor eigen casuïstiek en reflectie op eigen handelen. Hierbij staat de samenwerking tussen leerling, ouders, school en ketenpartners centraal.

Wil jij ‘onzichtbare’ problemen leren herkennen in de klas, zodat je weet wat de ‘onzichtbare’ leerling nodig heeft? Schrijf je dan in voor de cursus!

 

Investering

2 bijeenkomsten van 3 uur

Datum event Nog te bevestigen
Max. deelnemers 16
Aangemeld 1
Aantal plaatsen 15
Min. deelnemers 6
Doelgroep PO, VO
Duur 2 bijeenkomsten van 3 uur
Tijd 15:30-18:30 uur
Door Jamie Westenenk - PI Research
Voor leerkrachten en docenten
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

IB-ers, ondersteuningscoördinatoren of ambulant begeleiders worden regelmatig om advies gevraagd over het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De focus ligt dan al snel op de leerlingfactoren.

Deze nascholingscursus legt juist het accent op de onderwijsprofessional als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen.

Hoe meer problematiek een leerling heeft, des te afhankelijker is hij/zij van zijn omgeving om tot ontwikkeling te komen. Welke kennis en vaardigheden hebben we nodig om in lastige situaties ook steeds de context van een kind centraal te stellen? Als we willen dat een kind verandert of iets anders gaat doen, dan weten we dat wij anders moeten gaan doen. Dan zullen we als professional zelf in de spiegel moeten kijken om ander gedrag van de leerling te bevorderen.

 

Inhoud

Effectief leerkracht-, docentgedrag laat leerlingen optimaal functioneren. Hoe motiveer je leerkrachten/docenten om naar hun eigen gedrag te kijken en hun gedrag zonodig te veranderen? Na afloop van deze training ben je in staat om leerkrachten/docenten te begeleiden in het sturen van hun eigen gedrag.
Aan bod komen onder meer:

 • het gedrag van de leerkracht, docent als sleutel tot gedragsverandering bij de leerling
 • de hulpvraag van leerkracht centraal stellen bij observaties
 • effectiviteit van didactiek, klassenmanagement en pedagogisch klimaat
 • preventieve interventies

 

Veel aandacht zal uitgaan naar begeleidings- en gesprekstechnieken, we zullen hier tijdens de bijeenkomsten in oefenen en ook vragen om tussen de bijeenkomsten hier zelf mee aan de slag te gaan.

 

NB: Deze cursus loopt parallel aan een InCompany traject op AT scholen. De eerste en vierde bijeenkomst zijn gezamenlijk.
Individuele deelnemers via Gameeleon nodigen we voor de eerste bijeenkomst uit op de 'International School Hilversum' op de Emmastraat 56 te Hilversum. We kunnen terecht in het Audiotorium (de collegezaal op de eerste verdieping).
Voor de vierde bijeenkomst wordt nog een gezamenlijke locatie gezocht. 

 

Datum event dinsdag 07-11-2023 09:00
Max. deelnemers 16
Aangemeld 15
Aantal plaatsen 1
Doelgroep PO, VO
Duur 3 dagen
Dag 2 16-01-2024 09:00
Dag 3 05-03-2024 09:00
Dag 4 28-05-2024 09:00
Tijd 9:00-15:30 uur
Door Karen Heinsman, Maaike Monsees, Nicole van den Hemel (SWV Unita)
Voor intern begeleiders en ondersteuningscoordinatoren
Aanvullend de 4de bijeenkomst hotel de Witte Bergen (Rijksweg 2 Laren, 3755 MV Eemnes
Locatie Locatie volgt

Wij accepteren geen inschrijvingen meer

 • Hoe heet je ook alweer?

  Iemand stelt zich voor, je hebt een leuk gesprek, maar stiekem ben je de naam alweer vergeten als je elkaar gedag zegt. Veel mensen hebben er moeite mee: het onthouden van namen. Tijdens een telefoongesprek, een zakelijke afspraak of op verjaardagen – vaak gaat iemands naam het ene oor in en het andere weer uit. Hoe komt dit? En wat kun je doen om niet keer op keer te hoeven vragen: ‘Hoe heet je ook alweer?’

  Het artikel is gebaseerd op hoofdstuk 4 uit Breinfitness van Noëlle Kamminga. 

   

 • 'Vooruit Achteruit'

  Spel 'Vooruit Achteruit' voor meer begrip in de klas
  Chronisch zieke kinderen willen wel gezien, maar niet zielig gevonden worden.

  Het spel 'Vooruit Achteruit' is voor de bovenbouw van de basisschool ontwikkeld. In het spel staat de beleving en het invoelbaar maken van een beperkte hoeveelheid beschikbare energie en wisselende belastbaarheid voor alle klasgenoten centraal. Tijdens het spel ervaren ze vanuit het kinderleven gegrepen uitdagingen. Zoals bijvoorbeeld plotseling toeslaande vermoeidheid, pijn of niet mee kunnen doen. Daarnaast wordt er een gokelement toegevoegd in de vorm van kanskaarten die positief of negatief uit kunnen vallen. Het spel eindigt met een gezamenlijke reflectie.

  Via https://www.zorgeloosnaarschool.nl/ kan het spel aangeschaft worden.

 • Handreiking | Signaleren voor het voortgezet onderwijs

   

  Wat kan je doen als het je opvalt dat een leerling bij jou op school bijvoorbeeld een laag zelfbeeld heeft? Wanneer hij niet meekomt in de groep, of moeite heeft met zelfbeheersing? Wanneer hoort het bij een normale sociaal-emotionele ontwikkeling en wanneer is dit problematisch? Hoe kan je als leerkracht, mentor, zorgcoördinator of schoolteam vroegtijdig signaleren of leerlingen problemen ondervinden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling? Welke rol kan een conciërge hebben en welke rol heeft de ouder? Welke zorg of ondersteuning kan je vervolgens inzetten op schoolniveau, klassenniveau en op leerlingniveau? Deze handreiking geeft houvast bij deze vragen.

  > naar de handreiking

 • Mindset

  Het Platform Mindset heeft een uitgebreide bibliotheek met tools en posters. Om te downloaden, te printen en te gebruiken!

   

   

 

Professionaliseringsplatform
passend onderwijs


Voor onderwijsprofessionals
in de regio Gooi en Vecht

VO     035 526 94 81

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Qinas
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ  Bussum

Nieuwsbriefinschrijving VO

PO     035 800 10 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Unita
Noordereinde 54F
1243 JJ  ’s-Graveland

Nieuwsbriefinschrijving PO