Toolbox ( 10 Events )

Kind en zijn context (po-vo)

Effectief begeleiden van gedrag, geeft effectief leerkracht/docent gedrag

IB-ers, zorgcoördinatoren of ambulant begeleiders worden regelmatig om advies gevraagd over het omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De focus ligt dan al snel op de leerlingfactoren.

Deze nascholingscursus legt juist het accent op de onderwijsprofessional als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen.

Des te meer problematiek een leerling heeft, des te afhankelijker is hij/zij van zijn context om tot ontwikkeling te komen. Welke kennis en vaardigheden hebben we nodig om in lastige situaties ook steeds de context van een kind centraal te stellen? Als we willen dat een kind verandert/iets anders gaat doen, dan weten we dat wij anders moeten gaan doen. Dan zullen we als professional zelf in de spiegel moeten kijken om te zien wat wij anders kunnen doen om dit te bevorderen.

 

Inhoud

Effectief leerkracht-, docentgedrag laat leerlingen optimaal functioneren. Hoe motiveer je leerkrachten/docenten om naar hun eigen gedrag te kijken en hun gedrag zonodig te veranderen? Na afloop van deze training ben je in staat om hen te begeleiden in het sturen van hun eigen gedrag. Aan bod komen onder meer:

 • het gedrag van de leerkracht, docent als sleutel tot gedragsverandering bij de leerling
 • instrumenten voor observatie van leerkracht-, docentstijlen en interactiestijlen
 • effectiviteit van didactiek, klassenmanagement en pedagogisch klimaat
 • preventieve interventies
 • veel aandacht zal uitgaan naar begeleidings- en gesprekstechnieken

 

Datum event donderdag 12-01-2023 10:00
Dag twee donderdag 02-02-2023 10:00
Dag drie donderdag 13-04-2023 10:00
Dag vier donderdag 15-06-2023 10:00
Tijd van 10.00 tot 16.30 uur
Door Mirella van Minderhout
Voor IB, zorgcoordinator, directeur, teamleider, AB-er, orthopedagoog, psycholoog
Aanvullend Geaccrediteerd aanbod voor NVO-OG en NIP K&J
Max. deelnemers 21
Registered 21
Aantal plaatsen 0
Prijs n.v.t.
Locatie Wildschut Hilversum

Sorry, het evenement is nu vol en we konden geen registratie meer accepteren

Werken met Talent! (po-vo)

De workshop (2 bijeenkomsten) Werken met Talent! helpt je bij het vergroten van je leerkracht- docentvaardigheden op het gebied van talentontwikkeling in het onderwijs. Die vaardigheden zijn: talentgedreven werken en talentgesprekken voeren.

Bekijk voor meer informatie het filmpje op YouTube.

Datum event donderdag 09-03-2023 15:30
Dag twee donderdag 16-03-2023 15:30
Tijd 15.30-17.30 uur
Door Kind Talent Centrum
Voor leerkracht (po) en docenten (vo)
Max. deelnemers 16
Registered 12
Aantal plaatsen 4
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Bijlage KTC folder VO workshop WERKEN MET TALENT 2.0.pdf

Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Oplossingsgericht: hoe dan? 

Je hebt de term mogelijk al vaak gehoord en het klinkt prachtig: denken in oplossingen en gebruik maken van sterke kanten. Wie wil dat nou niet...Maar in de dagelijkse praktijk (en vooral in moeilijke situaties met een leerling, ouders of collega) is het helemaal niet zo makkelijk om dat toe te passen. En is het risico dat het al snel een (te) gemakkelijk advies wordt: ‘denk nou eens oplossingsgericht’ of 'benut wat meer de talenten'. 

In deze cursus willen we je enerzijds (meer) leren over wat oplossingsgericht werken en positieve psychologie inhouden. Zodat het geen lege kreten meer zijn, maar het echt betekenis voor je krijgt. En we willen aan de slag met de toepassing in de dagelijkse praktijk op school en in de klas. 

Het kan namelijk echt: werken aan een oplossing zonder dat je eerst alles over het probleem, de oorzaak of reden moet weten. 

Water the flower, not the weeds 

Lijkt het je leuk om aan deze training deel te nemen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij voldoende belangstelling worden de 3 bijeenkomsten in overleg gepland.

Datum event Nog te bevestigen
Tijd 15.30-18.00 uur
Door Eugenie van Dijck (trajectbegeleider Unita)
Voor leerkrachten (po)
Max. deelnemers 14
Registered 2
Aantal plaatsen 12
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Klassenmanagement (po)

Klassenmanagement in tijden van Passend Onderwijs

In deze workshop wordt ingegaan op de wijze waarop effectief klassenmanagement vorm gegeven kan worden in tijden waarin er veel nadruk ligt op gedifferentieerd lesgeven. Hoe houden we het passend voor alle leerlingen en tegelijkertijd haalbaar voor de leerkracht / docent? We maken gebruik van bestaande modellen voor klassenmanagement zoals EDI en GIP en bekijken hoe deze bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

NB: Om de interne samenwerking te bevorderen kan deze training ook als team (In-Company) gevolgd worden.
Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.

Datum event Nog te bevestigen
Tijd 15.30-18.30 uur
Door Juliette Claessens - PiResearch
Voor leerkracht (po)
Max. deelnemers 14
Registered 1
Aantal plaatsen 13
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Het lijkt alsof de ondersteuningsvragen van leerlingen zijn toegenomen. Termen als ASS, ADD, ADHD en depressie zijn inmiddels bekend. Wat betekenen de diagnoses en wat kun je als docent wel of misschien juist niet? Iedere docent of mentor kent wel een leerling die moeite heeft om naar school te komen of het huiswerk te plannen.

De afstemming met de zorg buiten school gaat moeizaam en de contacten met ouders bestaan vooral uit het delen van informatie over wanneer de onderzoeken starten en wat hier mogelijk uitkomt. In de tussentijd, en vaak ook na het stellen van de juiste diagnose, ontbreken handelingsgerichte adviezen. De mentor is voor informatie afhankelijk van datgene wat ouders doorgeven en kan hierdoor maar zeer beperkt het handelen afstemmen op de behoefte van de leerling. Er gaat veel tijd verloren door dit afstemmingsproces en daarmee komt de didactische kant van het onderwijs regelmatig in het gedrang.

De cursus is gericht op het maken van een vertaalslag naar ouders en de organisaties rondom de school. Hoe zorgen we voor een constructieve heldere samenwerking waarin we elkaar versterken?

Deze cursus is bij uitstek geschikt om InCompany te doen. 

Datum event Nog te bevestigen
Door Hanneke Berens
Voor mentoren (vo)
Registered 1
Prijs n.v.t.
Locatie Locatie volgt

Veel kinderen en jongeren hebben regelmatig last van een gebrek aan motivatie om te leren en in de coronatijd hebben we hiervan een toename in aantallen gezien. In sommige gevallen is er sprake van chronisch vermijdingsgedrag, wat op zichzelf weer tot problemen leidt voor zowel de leerling als de omgeving.

Deze minicursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur.

Datum event dinsdag 21-03-2023 15:30
Dag twee maandag 03-04-2023 15:30
Tijd 15.30-18.30 uur
Door Juliette Claessens (PIResearch)
Voor onderwijsprofessional (po)
Max. deelnemers 14
Registered 7
Aantal plaatsen 7
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Motiveren tot leren (vo)

Schooljaar 2022-2023

Veel kinderen en jongeren hebben regelmatig last van een gebrek aan motivatie om te leren en in de coronatijd hebben we hiervan een toename in aantallen gezien. In sommige gevallen is er sprake van chronisch vermijdingsgedrag, wat op zichzelf weer tot problemen leidt voor zowel de leerling als de omgeving.

Met behulp van kaders zoals de Leerkuil en de Growth Mindset wordt nader ingegaan op de mechanismen die aan dit gedrag ten grondslag kunnen liggen en wordt aan de hand van (eigen) casuïstiek besproken welke praktische handvatten er in de klas ter beschikking zijn om deze leerlingen te ondersteunen.

NB: Om de interne samenwerking te bevorderen kan deze training ook als team (In-Company) gevolgd worden.
Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.

Datum event Nog te bevestigen
Tijd 15.30-18.30 uur
Door Juliette Claessens (PIResearch)
Voor docenten en mentoren (vo)
Aanvullend bij 6 (voor) aanmeldingen wordt er een datum gepland
Max. deelnemers 14
Registered 0
Aantal plaatsen 14
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Workshop Met plezier naar school (po)

Noëlle Pameijer is auteur van het boek "Met plezier naar school" (2021).  

Ouderbetrokkenheid en samenwerken met ouders is een belangrijk kenmerk van succesvol passend onderwijs.

Over ouderbetrokkenheid is al veel geschreven vanuit het perspectief van de school. Dit boek is geschreven vanuit het perspectief van ouders. Hoe kunnen zij bijdragen aan het schoolsucces van hun kind? Hoe kunnen zijn meedenken, meedoen, meeleven, meehelpen en meebeslissen over het onderwijs aan hun kind?

Noëlle Pameijer vertelt in deze workshop meer over het bundelen van de krachten. Hoe ga je met elkaar in gesprek om samen het kind met plezier naar school te laten gaan?

NB: deze workshop bieden we In-Company aan (bv op een studie(mid)dag).
Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.

Datum event Nog te bevestigen
Door Noëlle Pameijer
Voor onderwijsprofessional (po)
Registered 0
Prijs n.v.t.
Werkwijze Unita (po)

Deze bijeenkomst is speciaal voor nieuwe directeuren, ib'ers en tb'ers die in het samenwerkingsverband (komen te) werken. We vinden het fijn om kennis te maken en nemen je graag mee in de werkwijze van Unita en de ontwikkelingen die ons staan te wachten. 

 

 

 

Wat mag je van deze bijeenkomst verwachten?

 • kennismaken
 • visie Unita
 • ondersteuningsmodel Unita
 • basisondersteuning en extra ondersteuning
 • MDO werkwijze en HGW
 • Groeidocument
 • samenwerken met ouders
 • arrangementen Unita
 • professionaliseringsplatform Gameeleon

 

Kies bij datum en locatie voor 22 maart 15.00-17.00 uur.

Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland
Tijd bijeenkomst van 2 uur
Door Mariken Uriot (Loket Unita)
Voor nieuwe directeuren en ib'ers binnen Unita

In deze cursus delen we de nieuwste inzichten van handelingsgericht werken (HGW) en updaten we je (basis)kennis en de toepassing in je dagelijkse praktijk. We leren van en met elkaar door onze successen en missers te delen, met HGW als kader. 

In de bijeenkomsten wordt ingegaan op wat je al doet en wat je nog handelingsgerichter kunt doen. De cursus bevat voorbereidingsopdrachten, zodat we de theorie meteen naar de praktijk kunnen vertalen.

In alle bijeenkomsten komen praktijkvoorbeelden en praktische tips aan bod.

 

"Heel fijn dat de theorie aan de praktijk wordt gekoppeld"

"Veel eigen inbreng en overleg met elkaar werkt prettig"

Datum event donderdag 28-09-2023 15:30
Dag twee donderdag 19-10-2023 15:30
Dag drie donderdag 16-11-2023 15:30
Tijd 15:30-18:30 (met broodje)
Door Eugenie van Dijck en Marieke Gerrits (trajectbegeleiders Unita)
Voor leerkrachten
Max. deelnemers 16
Registered 0
Aantal plaatsen 16
Prijs n.v.t.
Locatie Unita - Gorterpaviljoen - 's-Graveland

Achtergrond

Iemand stelt zich voor, je hebt een leuk gesprek, maar stiekem ben je de naam alweer vergeten als je elkaar gedag zegt. Veel mensen hebben er moeite mee: het onthouden van namen. Tijdens een telefoongesprek, een zakelijke afspraak of op verjaardagen – vaak gaat iemands naam het ene oor in en het andere weer uit. Hoe komt dit? En wat kun je doen om niet keer op keer te hoeven vragen: ‘Hoe heet je ook alweer?’

Een artikel geschreven door de redactie van Boom Psychologie & Psychiatrie en gebaseerd op hoofdstuk 4 uit Breinfitness van Noëlle Kamminga. 

Spel 'Vooruit Achteruit' voor meer begrip in de klas
Chronisch zieke kinderen willen wel gezien, maar niet zielig gevonden worden.

Het spel 'Vooruit Achteruit' is voor de bovenbouw van de basisschool ontwikkeld. In het spel staat de beleving en het invoelbaar maken van een beperkte hoeveelheid beschikbare energie en wisselende belastbaarheid voor alle klasgenoten centraal. Tijdens het spel ervaren ze vanuit het kinderleven gegrepen uitdagingen. Zoals bijvoorbeeld plotseling toeslaande vermoeidheid, pijn of niet mee kunnen doen. Daarnaast wordt er een gokelement toegevoegd in de vorm van kanskaarten die positief of negatief uit kunnen vallen. Het spel eindigt met een gezamenlijke reflectie.

Via https://www.zorgeloosnaarschool.nl/ kan het spel aangeschaft worden.

 

Wat kan je doen als het je opvalt dat een leerling bij jou op school bijvoorbeeld een laag zelfbeeld heeft? Wanneer hij niet meekomt in de groep, of moeite heeft met zelfbeheersing? Wanneer hoort het bij een normale sociaal-emotionele ontwikkeling en wanneer is dit problematisch? Hoe kan je als leerkracht, mentor, zorgcoördinator of schoolteam vroegtijdig signaleren of leerlingen problemen ondervinden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling? Welke rol kan een conciërge hebben en welke rol heeft de ouder? Welke zorg of ondersteuning kan je vervolgens inzetten op schoolniveau, klassenniveau en op leerlingniveau? Deze handreiking geeft houvast bij deze vragen.

> naar de handreiking

 

Professionaliseringsplatform
passend onderwijs


Voor onderwijsprofessionals
in de regio Gooi en Vecht

VO     035 526 94 81

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Qinas
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ  Bussum

Nieuwsbriefinschrijving VO

PO     035 800 10 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Unita
Noordereinde 54c
1243 JJ  ’s-Graveland

Nieuwsbriefinschrijving PO