Informatiebijeenkomst adviesgesprekken groep 8

Planning: februari - maart 2021

Leerkrachten van een basisschool hebben een belangrijke rol in het informeren en adviseren bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs heeft (net als het po) de wettelijke taak een passende onderwijsplek voor de leerling te vinden. Een goed advies aan ouders en een goede overdracht naar de nieuwe school is van groot belang. 

Hoe kun je ouders van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte adviseren over de overstap naar het voortgezet onderwijs? De volgende vragen komen tijdens deze bijeenkomst aan bod:

  • Wat is de route voor ouders
  • Waar moet de ouder op letten bij het vo
  • Wat is een SOP en wat betekent dit in de praktijk bij de vo-school van keuze
  • Zijn er verschillen in de werkwijze van de samenwerkingsverbanden Unita (po) en Qinas (vo)
  • Ouders zijn verplicht te melden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft
  • Hoe kun je als vo-school de mogelijkheden binnen je passend onderwijs aanbod gebruiken?
  • Discussie om informatie te delen tussen po en vo

Evenement Eigenschappen

Datum event Nog te bevestigen
Door Sabine Romeijn (Orthopedagoog Loket Unita), een PAC-lid (Qinas)
Voor leerkrachten groep 8, ib-ers, docenten, zoco’s
Max. deelnemers 100
Ingeschreven 4
Aantal plaatsen 96
Prijs n.v.t.

Opmerkingen

Plaats reactie

Beveiligingscode Vernieuwen

Achtergrond

Wat is Handle with Care?
Handle with Care is een initiatief om kinderen die thuis betrokken zijn bij huiselijk geweld snel te steunen de dag nadat het geweldsincident is voorgevallen. Het programma richt zich op snelle sociale steun op school voor kinderen van vier tot twaalf jaar. School is voor veel kinderen een veilige plek en docenten zijn goed in staat gepaste steun te bieden (en beschouwen dat ook als hun taak), maar dan moeten ze wel weten dat het thuis speelt. Op deze manier wordt het stressniveau van het kind verlaagt door steun van de leerkracht en wordt de ontwikkeling van het kind zo min mogelijk belemmerd.

Waarom Handle with Care?
In elke schoolklas in Nederland zitten kinderen die thuis met kindermishandeling of huiselijk geweld te maken krijgen. Bij sommige kinderen is dat geweld zo ernstig dat de politie eraan te pas komt. Door het geweld thuis voelen kinderen zich onveilig en zijn zij ook op andere plekken op hun hoede voor gevaar. De stress die deze kinderen meedragen laten ze niet thuis achter, maar nemen ze mee de klas in. Vaak weet niemand hiervan waardoor deze kinderen geen steun krijgen. Daardoor komen ze niet aan leren toe en krijgen ze te maken met de gevolgen hiervan zoals psychische problemen of zelf gewelddadig te worden. En dat terwijl de leerkracht hierin een verschil kan maken voor het kind.

De werkwijze
De Handle with Care werkwijze is als volgt. Als de politie aan de deur komt vanwege een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling in een gezin met kinderen, dan neemt de politie contact op met Veilig Thuis. Veilig Thuis neemt direct contact op met gezin (telefonisch of huisbezoek). Zij vragen de schoolgegevens uit van de kinderen en zorgen ervoor dat er vóór de volgende schooldag een Handle with Care signaal naar de school van de kinderen wordt gestuurd. Het Handle with Care signaal bevat alleen de naam en geboortedatum van het kind en het codewoord ‘Handle with Care’. De aangewezen persoon op school die elke ochtend de speciaal aangemaakte e-mail inbox nakijkt, geeft dit door aan de betreffende leerkracht, zodat hij/zij voor het begin van de les weet dat deze leerling mogelijk extra steun kan gebruiken. Vervolgens wordt het mailtje verwijderd. Op geen enkele andere wijze registreert de school deze meldingen.

Steun bieden
Het doel van Handle with Care is steun bieden aan de leerling die thuis in aanraking is gekomen met huiselijk geweld. Leerkrachten kennen hun leerlingen en passen de steun hierop aan (in overleg met het kind). Maar we kunnen ons ook voorstellen dat het prettig is om er meer over te lezen of te horen.

Klik verder voor:
- de handleiding Handle with Care
- concrete tips en veel informatie over hoe er steun geboden kan worden aan kinderen op de website van Augeo. Ook staan er goede suggesties voor het contact met de ouders.

 

Professionaliseringsplatform
passend onderwijs

VO     035 526 94 81

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Qinas
Burgemeester De Bordesstraat 80
1404 GZ  Bussum

Nieuwsbriefinschrijving VO

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

PO     035 800 10 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Unita
Laapersboog 9
1213 VC Hilversum

Nieuwsbriefinschrijving PO

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen